Software Asset Management

jest to zbiór praktyk stosowanych w celu zapewnienia ciągłej zgodności licencyjnej oraz redukcji kosztów poprzez optymalne wykorzystania zasobów oprogramowania.