Software Asset Management

(Software Asset Management, zarządzanie oprogramowaniem) to zbiór praktyk stosowanych w celu optymalnego wykorzystania oprogramowania, w tym zapewnienia zgodności licencyjnej oraz ograniczenie kosztów. SAM obejmuje cały cykl życia oprogramowania od planowania do wycofania lub ponownego użycia.