JAK SKORZYSTAĆ Z KORZYŚCI JAKIE DAJE IBM SUB-CAPACITY

Punkty widzenia

Jak skorzystać z korzyści jakie daje IBM Sub-Capacity

Wrzesień 2019

W ostatnich latach nastąpił gwałtowny rozwój technologii wirtualizacji. Obecnie jest jednym z podstawowych sposobów zapewnienia maksymalnej elastyczności, optymalizacji i wykorzystania sprzętu oraz oprogramowania w przedsiębiorstwach. IBM dał swoim klientom możliwość wdrożenia oprogramowania w oparciu o licencjonowanie Full-Capacity lub Sub-Capacity zgodnie z warunkami licencjonowania zapisanymi w umowie Passport Advantage.

W przypadku Full-Capacity, licencjobiorca musi posiadać ilość licencji PVU niezbędną do pokrycia wszystkich aktywnych rdzeni procesora serwera fizycznego, natomiast wybierając model Sub-Capacity musi posiadać licencje PVU wystarczające do pokrycia wszystkich aktywnych rdzeni serwera wirtualnego, na którym wdrożone jest oprogramowanie.
Przykład: Klient wdrażając WebSphere Application Server w oparciu o licencjonowanie Full Capacity na serwerze fizycznym z 3 procesorami x86 po 6 rdzeni każdy powinien zakupić 1260 jednostek PVU o łącznej wartości 331 031,87 PLN. W przypadku wyboru modelu Sub-Capacity i wdrażając to samo oprogramowanie na serwerze wirtualnym o pojemności 5 wirtualnych procesorów (vcpu) powinien zakupić 350 jednostek PVU o łącznej wartości 91 953,54 PLN.
 

Kwalifikowane produkty

Informacje na temat produktów kwalifikowanych do wykorzystania w modelu Sub-Capacity wraz z wyjątkami, IBM publikuje co najmniej raz w roku. Do tej grupy należą produkty z metryką PVU i RVU, szczegółowe informacje na temat licencjonowania posiadanego oprogramowania możemy znaleźć na stronie IBM License Information Document
 

Kwalifikowana technologia

Jednym z warunków kwalifikujących do Sub-Capacity zapisanych w Passport Advantage jest spełnienie wymogów kwalifikowanej technologii w przypadku wirtualizacji, procesorów i systemów operacyjnych.

Klient, w oparciu o corocznie publikowane listy kwalifikowanych technologii, jest zobowiązany weryfikować rozwiązania zastosowane w infrastrukturze organizacji, na których zostało wdrożone oprogramowanie objęte modelem Sub-Capcity.

W przypadku stwierdzenia, iż obecnie wykorzystywane rozwiązanie nie znajduje się na liście, licencjobiorca ma 180 dni na dostosowanie używanego rozwiązania do wersji znajdującej się na liście kwalifikowanych technologii. W przypadku audytu licencyjnego i nie spełnienia tego warunku, a wykorzystanie licencji może zostać przeliczone według Full-Capacity, co może wiązać się z przekroczeniem posiadanych licencji.
 

Zasada 90 dni

Passport Advantage wymaga wdrożenia i skonfigurowania najnowszej wersji IBM License Metric Tool (ILMT) w ciągu 90 dni od wdrożenia pierwszego produktu objętego modelem Sub-Capacity.

IBM License Metric Tool (ILMT) jest darmowym narzędziem złożonym z agentów monitorujących instalacje oprogramowania IBM oraz części raportowej umożliwiającej wyliczenie zobowiązania licencyjnego. Narzędzie ILMT doskonale sprawdza się w wykrywaniu oprogramowania IBM oraz metryk licencyjnych, natomiast należy mieć świadomość, że nie jest w stanie w pełni automatycznie stworzyć pełnego raportu audytowego. Kluczem do tego jest dokonanie konfiguracji pakietów oprogramowania IBM, których instalacja jest specyficzna dla każdej organizacji.

Należy zwrócić uwagę na kompletność wdrożenia ILMT, gdyż brak agenta ILMT na serwerze, na którym zainstalowane jest oprogramowanie na zasadach Sub-Capacity, w przypadku audytu licencyjnego może spowodować, że wymóg licencji zostanie obliczony według licencjonowania Full-Capacity, co najprawdopodobniej spowoduje przekroczenie ilość zakupionych licencji.

Od powyższego wymagania istnieje wyjątek (dla IBM IPAA Z125-5831-10 11/2017), jednakże żeby z niego skorzystać trzeba spełnić trzy warunki:

  • Gdy narzędzie ILMT nie zapewnia jeszcze obsługi danego Środowiska Wirtualizacji Objętego Umową albo Produktu o Ograniczonej Mocy Obliczeniowej Objętego Umową;
  • Gdy Przedsiębiorstwo Klienta ma mniej niż 1000 pracowników i wykonawców, Klient nie jest Dostawcą Usług (podmiotem świadczącym usługi informatyczne dla użytkowników końcowych, czy to bezpośrednio, czy za pośrednictwem resellera) ani nie zleca Dostawcy Usług zarządzania środowiskiem Klienta, w którym są wdrożone Produkty Objęte Umową, a łączna fizyczna moc obliczeniowa serwerów w Przedsiębiorstwie Klienta, mierzona zgodnie z zasadami pełnej mocy obliczeniowej, ale przy licencjonowaniu na warunkach ograniczonej mocy obliczeniowej, wynosi mniej niż 1000 PVU;

Lub

  • Gdy licencja pokrywa pełną moc obliczeniową serwerów Klienta.
     

Raport audytowy

Każdy licencjobiorca korzystający z licencjonowania Sub-Capacity jest zobowiązany do wygenerowania raportu audytowego co kwartał i przechowywania go przez co najmniej 2 lata na potrzeby audytu.

Niewygenerowanie raportów lub nieprzekazanie ich do IBM w przypadku audytu spowoduje, że wymóg licencji zostanie obliczony według licencjonowania Full-Capacity, co może wiązać się z niezgodnością licencyjną.

Podsumowując, spełnienie wymagań Passport Advantage kwalifikujących do Sub-Capacity, mimo iż wiążące się z dodatkowymi kosztami przyniesie organizacji znaczące oszczędności w stosunku do modelu Full-Capacity. Natomiast utrzymując ILMT w stanie pozwalającym na bieżące monitorowanie poziomu wykorzystania PVU, organizacja zdobywa cenne informacje pozwalające na optymalizację posiadanych licencji oraz prognozowanie i planowanie wydatków na nowe licencje i odnowienie wsparcia.

 

Autor: Paweł Leśniak

Czy ta strona była pomocna?