Deloitte zadba o licencje oprogramowania w PGNIG

Informacje prasowe

Deloitte zadba o licencje oprogramowania w PGNIG

Przystąpienie do programu IASP (IBM Authorized SAM Partner) umożliwia efektywniejsze zarządzanie wykorzystywanym w firmie oprogramowaniem IBM

Warszawa, 3 września 2020 r.

Współpraca między PGNiG i Deloitte zaowocowała pierwszym w Polsce kontraktem IASP. W ramach programu firma Deloitte, jako autoryzowany partner IBM, będzie odpowiedzialna za zarządzanie licencjami oprogramowania PGNiG.

Eksperci Deloitte będą także certyfikowali okresowe raporty dla producenta oprogramowania. Oferowany przez Deloitte nowatorski program IBM Authorized SAM Partner umożliwia najbardziej optymalne i zgodne z warunkami licencyjnymi wykorzystanie oprogramowania.
 

Wybór Deloitte potwierdza wyjątkowy i innowacyjny charakter oferowanej przez nas usługi. Od wielu lat wspieramy naszych klientów w proaktywnym zarządzaniu oprogramowaniem, dlatego tym bardziej cieszy nas, że to właśnie tak poważna spółka jak Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zdecydowała się na rozszerzenie naszej dotychczasowej współpracy w obszarze SAM i jako pierwsza w kraju skorzysta z usług i możliwości Deloitte w zakresie IASP

– mówi Mariusz Ustyjańczuk, Partner, Lider Risk Advisory w Deloitte.


W ramach oferowanego przez Deloitte podejścia „Rozszerzonego Przedsiębiorstwa” (Extended Enterprise) eksperci firmy realizują szeroki zakres usług, począwszy od analizy i oceny dojrzałości procesów zarządzania oprogramowaniem (Software Asset Management, SAM) w organizacji, przez wdrażanie i utrzymanie odpowiednich narzędzi, po szkolenia z licencjonowania poszczególnych producentów oprogramowania.

Rolą Deloitte ma być przygotowanie raportu bazowego (baseline) dotyczącego oprogramowania IBM wykorzystywanego przez PGNiG oraz wskazanie możliwości optymalizacji licencyjnej przedsiębiorstwa. Współpraca między firmami w tym obszarze będzie trwała 1,5 roku. W tym czasie będą też cyklicznie przygotowywane i certyfikowane raporty z narzędzia ILMT (IBM License Metric Tool), przedstawiane IBM przez PGNiG.

Takie podejście wiąże się również z szeregiem korzyści wpływających na poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa. Z jednej strony pozwala na optymalizację wykorzystania zasobów IT, np. poprzez odinstalowanie niewykorzystywanego oprogramowania i dostosowanie mocy obliczeniowej maszyn do rzeczywistych potrzeb. Z drugiej – ułatwia niezwłoczne identyfikowanie braków bądź nadmiarów licencyjnych. Dzięki temu, możliwe jest utrzymanie ciągłej zgodności licencyjnej, a także ograniczenie kosztów zakupu nowych, potencjalnie nadmiarowych licencji.


PGNiG jest jednym z prekursorów proaktywnego zarządzania oprogramowaniem w naszym regionie i realizacji korzyści wynikających z takiego podejścia. Dołączenie do programu IASP jako pierwsza firma w Polsce jest tego najlepszym potwierdzeniem. Oparcie relacji z producentem oprogramowania na współpracy i partnerstwie oznacza przejście na kolejny poziom w modelu dojrzałości naszej funkcji SAM. Angażując do zarządzania oprogramowaniem firmę doradczą, możemy skupić się na wsparciu działalności biznesowej PGNiG, stale podnosząc jakość świadczonych usług IT

– mówi Tomasz Wójcik, Dyrektor Departamentu Informatyki PGNiG.


Outsourcing wąsko wyspecjalizowanej i generującej znaczące koszty funkcjonalności poza firmę może zwiastować długofalową zmianę w podejściu do weryfikacji zgodności licencyjnej. Zmierzałaby ona w kierunku coraz powszechniejszego odchodzenia od tradycyjnych, okresowych audytów licencji, na rzecz współpracy w trybie ciągłym z autoryzowanym ekspertem w tej dziedzinie.


Jestem przekonany, że w przyszłości kolejne firmy zdecydują się podążyć śladem PGNIG i zaczną świadomie postrzegać swoją działalność w kategoriach Extended Enterprise. Wprowadzenie odpowiednich metod zarządzania relacjami i ryzykiem w całym ekosystemie otaczającym przedsiębiorstwo jest po prostu bardzo korzystne

– podsumowuje Mariusz Ustyjańczuk.

 

Subskrybuj "Informacje prasowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych informacjach prasowych.

Czy ta strona była pomocna?