Extended Enterprise

Usługi

Zgodność licencyjna

Kompetencje w ramach Extended Enterprise

Twoja firma nie działa w odosobnieniu. Otoczenie współczesnej organizacji tworzą setki stron trzecich, które pomagają jej w realizacji celów biznesowych. Twoi klienci, partnerzy, agenci, sprzedawcy, dostawcy towarów i usług tworzą ekosystem, który w Deloitte określamy mianem Extended Enterprise.

Software License Compliance (SLC)

Zgodność licencyjna

Usługi zorientowane na weryfikację zgodności naszych klientów z zasadami i warunkami licencjonowania. Znamy ten obszar jak nikt inny – w ramach współpracy z licencjodawcami przygotowywaliśmy, tworzyliśmy i ulepszaliśmy programy zgodności licencyjnej. Zrealizowaliśmy tysiące przeglądów zgodności licencyjnej na zlecenie największych producentów oprogramowania na świecie, zgłębiając właściwe im warunki licencyjne w najdrobniejszych szczegółach. Dzięki temu rozumiemy zarówno wyzwania stojące przed użytkownikami końcowymi oprogramowania (licencjobiorcami), jak i oczekiwania oraz podejście producentów oprogramowania (licencjodawców).

Licencjobiorcy korzystają ze zdobytej przez nas wiedzy i doświadczenia, ograniczając ryzyko niezgodności licencyjnej i związane z tym koszty. Umożliwiamy zgodne i optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów oprogramowania, generując tym samym istotne oszczędności.

Jak możemy pomóc?

  • Przegląd zgodności licencyjnej wybranych producentów oprogramowania,
  • Zgodność licencyjna jako usługa,
  • Wsparcie w negocjacjach umów z producentami oprogramowania,
  • IBM Authorized SAM Partner (więcej o programie tutaj).
Software License Compliance (SLC) - Extended Enterprise

Kontakt:

Maciej Kożuszek

Maciej Kożuszek

Starszy Menedżer | Risk Advisory | Extended Enterprise

Maciej jest Starszym Menedżerem w zespole Extended Enterprise specjalizującym się w obszarze zgodności licencyjnej (SLC – Software License Compliance). Od ponad 7 lat bierze udział w przeglądach, któr... Więcej