Czym jest odnowienie licencji?

Artykuł

Czym jest odnowienie licencji?

Maj 2020

Nabywając uprawnienia do korzystania z oprogramowania danego producenta należy wyróżnić trzy opcje:

1) Zakup licencji – wieczystej lub czasowej (subskrypcja),

2) Zakup wsparcia dla wykorzystywanych licencji oprogramowania,

3) Odnowienie licencji.

Pierwsze dwa punkty wydają się być oczywiste, dlatego skupmy się na ostatniej pozycji – odnowieniu licencji.

Odnowienie licencji rozumiemy jako ponowne zakupienie wsparcia dla licencji wieczystych, dla których to wsparcie nie było przez pewien okres wykupione. Pojawia się pytanie, czy po przerwie w opłacaniu wsparcia, można zacząć wspierać nasze licencje wieczyste tak, jakby tej przerwy w ogóle nie było. Z reguły odpowiedź brzmi: nie.

Poza wsparciem technicznym czy najnowszymi wersjami oprogramowania, utrzymywanie wsparcia producenta gwarantuje łatanie luk w oprogramowaniu, zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa. Innymi korzyściami są m.in. prawa do wirtualizacji, dostęp do dokumentacji, portali z bazą wiedzy, nowe funkcjonalności wraz z aktualizacjami i wiele innych. Pomimo tych różnorodnych korzyści, czasami koszt wsparcia okazuje się tak wysoki, że utrzymywanie go nie jest opłacalnym rozwiązaniem biznesowym.

W innej sytuacji może się okazać, że warto przez rok lub dłużej opłacać wsparcie, które nie jest w danym momencie wykorzystywane, jeśli w przyszłości planowane jest przejście do wyższej wersji danego produktu. Odnowienie takich licencji może być kosztowniejsze, niż nieprzerwane ich opłacanie.

Poniżej przedstawiam podejście do zasad odnawiania licencji kilku wybranych, największych producentów oprogramowania.

 

Microsoft

W przypadku Microsoftu nie istnieje coś takiego, jak odnowienie licencji. W momencie wygaśnięcia wsparcia dla produktu, znika szansa, aby odnowić dla niego wsparcie. Licencje wieczyste dają firmie prawo do korzystania z produktu w wersji obowiązującej w dniu wygaśnięcia ostatniego wykupionego wsparcia. Jeżeli organizacja chciałaby wdrożyć w organizacji wyższą wersję danego produktu, wymagałoby to wykupienia nowych licencji. Aby zachować ciągłość wsparcia danego produktu Microsoft zapewnia 90-dniowy okres karencji – wsparcie musi zostać przedłużone najpóźniej po 90 dniach od wygaśnięcia obowiązującego wsparcia.

 

IBM

Dla klientów, którzy przerwali ciągłość wsparcia IBM oferuje tzw. wznowienie wsparcia (ang. Support Reinstatement), które pozwala na przywrócenia wsparcia dla danego produktu. Wznowienie wsparcia jest droższe od jednostkowej ceny wsparcia, jest to jednak koszt tylko dwóch trzecich ceny nowej licencji wraz ze wsparciem.

 

SAP

Firma SAP stosuje jeszcze inne podejście. Jeśli licencjobiorca chciałby odnowić wsparcie, zobowiązany jest on pokryć koszt wsparcia związany z okresem, w którym z wsparcia nie korzystano oraz dodatkową opłatę wznawiającą. Wysokość opłaty wznawiającej nie jest stała, lecz ustalana na drodze negocjacji z SAP.

 

Oracle

W przypadku produktów Oracle, zasady są podobne, jak w firmie SAP, ale wysokość opłaty wznawiającej została konkretnie zdefiniowana. Jeśli wsparcie techniczne wygaśnie lub nie zostało pierwotnie zakupione wraz z licencją oprogramowania, zostanie naliczona opłata wznawiająca. Wysokość tej opłaty wynosi 150% ostatniej uiszczonej rocznej opłaty za wsparcie, za każdy rok przerwy w utrzymywaniu wsparcia. Innymi słowy, opłata ta jest proporcjonalna do długości przerwy we wspieraniu produktów. Najłatwiej zobrazować to na konkretnych przykładach:

  • Jeśli przerwa trwała rok, opłata wyniesie po prostu 150% ostatniej rocznej opłaty,
  • Jeśli przerwa trwała dwa lata, opłata w wysokości 150% ostatniej rocznej opłaty zostaje naliczona dwukrotnie.

 

Podsumowanie

Powyżej przedstawiłam tylko cztery przykłady różnych podejść producentów oprogramowania – jak widać, zasady odnawiania licencji znacząco różnią się w zależności od producenta. Dlatego tak ważne jest zapoznanie się z warunkami umowy licencyjnej przed podjęciem decyzji o modelu, w jakim oprogramowanie będzie kupowane – czy będą to same licencje, licencje ze wsparciem, przedłużenie wsparcia, czy też wycofanie się ze wsparcia.

Warto także zwrócić uwagę na to, że bardzo często warunki licencyjne w umowach są napisane specjalistycznym językiem i mogą być one trudne do zrozumienia dla osób, które nie mają z tym styczności na co dzień. Zdarza się, że nawet specjaliści w różny sposób interpretują zapisy znajdujące się w tych umowach, dlatego warto skorzystać z usług ekspertów, którzy wiedzą, jakie jest stanowisko producentów oprogramowania w sytuacjach niejednoznacznych.

Czy ta strona była pomocna?