Extended Enterprise, oprogramowanie IBM

Usługi

Program IBM Authorized SAM Partner

Kompetencje w ramach Extended Enterprise

Twoja firma nie działa w odosobnieniu. Otoczenie współczesnej organizacji tworzą setki stron trzecich, które pomagają jej w realizacji celów biznesowych. Twoi klienci, partnerzy, agenci, sprzedawcy, dostawcy towarów i usług tworzą ekosystem, który w Deloitte określamy mianem Extended Enterprise.

IASP

IBM Authorized SAM Partner

IBM Authorized SAM Partner (IASP) został zaprojektowany w celu umożliwienia firmom korzystania z oprogramowania IBM w sposób optymalny i zgodny z warunkami licencyjnymi. Realizowany jest przy współpracy trzech stron – IBM, Klienta oraz Partnera IBM. W ramach programu Partner obejmuje monitorowaniem środowisko IT Klienta w zakresie zarządzania licencjami oprogramowania IBM a następnie sporządza okresowe raporty, które są przekazywane do firmy IBM. Ponadto po przystąpieniu do Programu IBM zobowiązuje się do nieprzeprowadzania przeglądów zgodności licencyjnej w środowisku IT Klienta podczas jego trwania.

Usługa zapewnia kompleksowe wsparcie zarządzania oprogramowaniem IBM. Wdrożenie mechanizmów automatycznego zbierania danych i ciągłe monitorowanie wykorzystania licencyjnego pozwoli na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia niezgodności licencyjnej. W ramach usługi dbamy również o to, aby zostały spełnione warunki uprawniające do licencjonowania na zasadach Ograniczonej Mocy Obliczeniowej, a w przypadku braku możliwości ich spełnienia pomagamy w uzgodnieniu z IBM alternatywnych rozwiązań. Zakres usług obejmuje również doradztwo w zakresie wyboru modelu licencjonowania, czy zmian konfiguracji i architekturze wykorzystywanych rozwiązań IBM w celu optymalizacji kosztów licencji.
 

Co obejmuje program IASP?

  • Zobowiązanie IBM do nieprzeprowadzania przeglądów zgodności podczas trwania Programu,
  • Wdrożenie, konfiguracja oraz rozwiązywanie problemów technicznych związanych z narzędziem ILMT,
  • Opracowanie mechanizmu automatycznego zbierania danych i generowania raportów PVU dla systemów niewspieranych przez ILMT,
  • Optymalizacja liczby wykorzystywanych i posiadanych licencji oraz lepsze planowanie budżetu przed kolejnymi zakupami,
  • Opracowanie rocznej oceny stanu wyjściowego dla całości wdrożonego oprogramowania IBM.
  • Doradztwo w zakresie wyboru optymalnego modelu licencjonowania oraz rekomendacje zmian w konfiguracji i architekturze wykorzystywanych rozwiązań IBM.
IBM Authorized SAM Partner (IASP) - Extended Enterprise

Kontakt:

Maciej Kożuszek

Maciej Kożuszek

Starszy Menedżer | Risk Advisory | Extended Enterprise

Maciej jest Starszym Menedżerem w zespole Extended Enterprise specjalizującym się w obszarze zgodności licencyjnej (SLC – Software License Compliance). Od ponad 7 lat bierze udział w przeglądach, któr... Więcej