Software Asset Management, Extended Enterprise

Usługi

Optymalizacja kosztów i przychodów

Kompetencje w ramach Extended Enterprise

Twoja firma nie działa w odosobnieniu. Otoczenie współczesnej organizacji tworzą setki stron trzecich, które pomagają jej w realizacji celów biznesowych. Twoi klienci, partnerzy, agenci, sprzedawcy, dostawcy towarów i usług tworzą ekosystem, który w Deloitte określamy mianem Extended Enterprise.

Cost & Revenue Recovery (CRR)

Optymalizacja kosztów i przychodów

W ramach usług CRR weryfikujemy, czy partnerzy biznesowi naszych klientów przestrzegają uzgodnionych warunków umownych. Po stronie przychodów oznacza to uzyskanie zapewnienia, że firma uzyskuje przychody (np. tantiemy, opłaty licencyjne, udział w przychodach lub zyskach) na poziomie, do którego jest uprawniona. Po stronie kosztów usługi obejmują ocenę, czy dostawcy zewnętrzni prawidłowo obciążają naszych klientów kosztami za świadczone usługi, a także czy zostały spełnione wymagania dotyczące jakości dostarczanych usług i produktów. Specjalizujemy się w trudnych projektach biznesowych, w które zaangażowane są co najmniej trzy strony, doskonale znając charakter i naturę towarzyszących im wzajemnych zależności. Nasze wieloletnie doświadczenie w tym obszarze wykorzystujemy do wzmacniania relacji organizacji z jej partnerami biznesowymi.

Jako zespół CRR wspieramy również naszych klientów w ocenie przestrzegania przez nich warunków umownych z kontrahentami i licencjodawcami oraz dostarczamy rekomendacje, aby wyeliminować wszelkie luki i niezgodności w istniejących procesach i kontrolach.

Doświadczenie Deloitte obejmuje wszystkie branże i wszelkiego rodzaju relacje z podmiotami zewnętrznymi – od dostawców i licencjodawców, przez agencje reklamowe, po licencjobiorców i dostawców materiałów.

Jak możemy pomóc?

  • Przegląd partnerów biznesowych w zakresie zgodności ze zobowiązaniami umownymi (zarówno po stronie kosztów jak i przychodów),
  • Opracowanie procesów zapewniających skuteczne monitorowanie zgodności stron trzecich,
  • Usługa zarządzana optymalizacji kosztów i przychodów.

Kontakt:

Bartosz Zając

Bartosz Zając

Partner | Risk Advisory | Extended Enterprise

Bartosz od ponad 10 lat doradza klientom w zakresie zarządzania stronami trzecimi. Jako Partner w dziale zarządzania ryzykiem Deloitte odpowiada za zespół Extended Enterprise. Oferowane przez niego us... Więcej