IT Asset Management (ITAM) Global Survey 2022

Artykuł

IT Asset Management (ITAM) Global Survey 2022

Badanie Deloitte dotyczące zarządzania zasobami IT

Globalne badanie Deloitte ITAM Survey ma na celu uzyskanie wglądu w aktualny stan rynku zarządzania zasobami IT i pomoc w zdobyciu eksperckiej wiedzy na temat zachodzących zmian i wyzwań pojawiających się w tym obszarze.

Organizacje dążą do zmiany pozycji swoich zespołów IT i ulepszenia procesów zarządzania zasobami oprogramowania, aby lepiej dostosować je do strategicznych możliwości i maksymalizować wartość z inwestycji informatycznych. Pandemia COVID-19, która znacząco przyspieszyła ewolucję cyfrowego przedsiębiorstwa wykorzystującego technologię, również wzmocniła tę ambicję. Szybkie przyjęcie modeli pracy zdalnej, wymagało zweryfikowania i wdrożenia odnowionych strategii IT, wspieranych przez nowe rodzaje technologii, takie jak chmura czy oprogramowanie jako usługa (SaaS) oraz inne rozwiązania technologiczne ułatwiające zdalny dostęp do zasobów firmy.

Rola ITAM znacząco rośnie i staje się coraz ważniejsza w łańcuchu wartości IT. Organizacje zajmują się tym na różne sposoby, jednocześnie koncentrując się na zwiększeniu swojej dojrzałości i tworzeniu natychmiastowej wartości dla różnych interesariuszy. Prawie 90% respondentów naszego zeszłorocznego badania uważa, że szybko zmieniające się środowisko biznesowe, regulacyjne i technologiczne sprawia, że zwiększenie dojrzałości ITAM w ich organizacjach staje się coraz trudniejsze. Na przykład rosnące wyzwania związane z bazowaniem zasobów IT w środowisku pracy zdalnej zwiększyły złożoność śledzenia użytkowania oraz zużycie zasobów informatycznych organizacji. Zmiany te doprowadziły również do powstania nowszych modeli umów lub licencji, które zespół ITAM musi teraz śledzić i mierzyć. Zespoły ITAM muszą zatem proaktywnie aktualizować swoją wiedzę i świadomość, najlepiej przed wdrożeniem powiązanych zasobów IT, aby odpowiedzieć na nowe sposoby licencjonowania sprzętu i oprogramowania. Wszystkie te wyzwania zmuszają działy IT do skutecznego i wydajnego zarządzania zasobami IT. Aby odpowiedzieć na tę złożoność i wzmocnić rolę ITAM w łańcuchu wartości IT firmy powinny wykazywać odpowiedni poziom dojrzałości w obszarze zarządzania infrastrukturą IT, dlatego organizacje poszukują pomocy zewnętrznej, aby uzupełnić wewnętrzne zdolności w rozwiązywaniu ich największych bolączek.

Chcemy przyjrzeć się aktualnemu stanowi ITAM w organizacjach, zidentyfikować występujące w tym obszarze wyzwania i poznać priorytety inwestycyjne w zarządzaniu zasobami IT wśród badanych organizacji. Raport przygotowany na podstawie badania zawierający wnioski z niego płynące pozwoli uzyskać cenną wiedzę, sprawdzić jak poszczególne organizacje wypadają na tle konkurencji i lepiej przygotować się na wyzwania występujące w tak dynamicznie zmieniającym się krajobrazie technologicznym.

Badanie Deloitte 2022 Global IT Asset Management (ITAM) koncentruje się na trzech aspektach:

  • Powiązanie między zarządzaniem zasobami IT a cyberbezpieczeństwem;
  • Wieloaspektowość chmury;
  • Zarządzanie zasobami IT i zrównoważony rozwój.

Czas, jaki należy poświęcić na wypełnienie ankiety, to około 12 min. Wszystkie zebrane odpowiedzi zostaną zagregowane. Aby wziąć udział w badaniu należy zapisać się poprzez formularz. Wszyscy uczestnicy otrzymają szczegółowy raport omawiający wyniki ITAM Survey 2022, który zostanie opublikowany w Q4 2022.

Zachęcamy do przeczytania naszego raportu na temat zarządzania zasobami IT z poprzedniej edycji badania.

Badanie:

IT Asset Management (ITAM) Global Survey 2022

Weź udział

IT Asset Management (ITAM) Global Survey 2022

Badanie Deloitte dotyczące zarządzania zasobami ITUprzejmie informujemy, że organizatorem powyższego badania jest Deloitte Consulting & Advisory BV/SRL, z siedzibą pod adresem: Gateway, Luchthaven National 1 J, B-1930 Zaventem, Belgium („Organizator”). W związku z prowadzonym badaniem, Organizator nie przetwarza Państwa danych osobowych. W przypadku pytań w przedmiocie prowadzonego badania, należy skontaktować się bezpośrednio z Organizatorem w następujący sposób: mailowo, pod adresem ITAMsurvey@deloitte.com lub korespondencyjnie pod adresem wskazanym powyżej.

Czy ta strona była pomocna?