Artykuł

Odpowiedzialność w łańcuchu dostaw

Wyzwania dla firm związane ze zmianami regulacyjnymi i wojną w Ukrainie

W ostatnich latach wyzwania związane z zarządzaniem łańcuchami dostaw stale ewoluują i stają się coraz bardziej skomplikowane. Dodatkowo w życie chodzą owe regulacje np. Directive on Corporate Sustainability Due Diligence, które nakładają dodatkowe wymogi prawne na firmy w tym zakresie.