Artykuł

Przedsiębiorstwo Rozszerzone – zarządzanie ryzykiem reputacyjnym

Ryzyko reputacyjne to połączenie wielu różnych i złożonych ryzyk, dlatego zarządzanie tym obszarem wymaga podejścia systemowego. Dowiedź się więcej!