Software Asset Management a bezspieczeństwo systemów IT

Artykuł

Software Asset Management w służbie cyberbezpieczeństwa

Proaktywne zarządzanie oprogramowaniem a bezpieczeństwo systemów IT

28 Sierpnia 2019 r.

Proaktywne zarządzania oprogramowaniem używanym w firmie za pomocą systemu Software Asset Management może mieć pozytywny wpływ na bezpieczeństwo systemów IT firmy.

Cyberbezpieczeństwo – wszyscy znamy ten termin. Firmy chcąc chronić swoje zasoby przed zagrożeniami związanymi z wykorzystaniem technologii muszą inwestować w rozwiązania podnoszące poziom bezpieczeństwa ich systemów i danych. Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę z tego, jaki  wpływ ma proaktywne zarządzanie oprogramowaniem - Software Asset Management - na bezpieczeństwo systemów informatycznych firmy.

Oprogramowanie ze swojej natury jest wadliwe i może posiadać luki bezpieczeństwa, dlatego też producenci oprogramowania ciągle je aktualizują, identyfikują i poprawiają błędy oraz łatają luki bezpieczeństwa. Z drugiej strony cyberprzestępcy starają się wykorzystać zidentyfikowane już luki i znane podatności zanim zostaną poprawione przez producenta i zaktualizowane w organizacji. Można się zastanowić, w jaki sposób oprogramowanie podatne na cyberataki znalazło się w zasobach firmy – czy nie zostało zaktualizowane w odpowiednim momencie, czy w ogóle jest dopuszczone do użytkowania w organizacji, a użytkownicy w jakiś sposób je instalują na swoich urządzeniach i wykorzystują w ramach swoich codziennych obowiązków. Okazuje się, że często wykorzystanie luk w oprogramowaniu jest dużo prostsze i mniej czasochłonne, niż przedostawanie się przez zapory systemowe, na które organizacja wydała krocie.

SAM to nic innego, jak zbiór najlepszych praktyk i procesów pozwalających efektywnie zarządzać oprogramowaniem wykorzystywanym w organizacji. Skupia się przede wszystkim na aspekcie licencyjnym, natomiast umożliwia również kompleksowy wgląd w infrastrukturę IT, oprogramowanie w niej wykorzystywane oraz zagrożenia związane z jego użytkowaniem. Docelowo SAM pozwala organizacji na monitorowanie zgodności licencyjnej, optymalizowanie kosztów związanych z oprogramowaniem oraz dostosowywanie inwestycji IT do potrzeb biznesowych.

Czy SAM faktycznie zwiększa bezpieczeństwo?

SAM to nie tylko zarządzanie zgodnością licencyjną organizacji. Przemyślane i skuteczne wdrożenie SAM w firmie daje pełny pogląd na to:

 • ile i jakie urządzenia są wykorzystywane,
 • jakie aplikacje są na nich zainstalowane,
 • które wersje oprogramowania są wykorzystywane,
 • jakie poprawki zostały zainstalowane,
 • kiedy kończy się okres wsparcia producenta dla danego produktu,
 • jakie są podatności związane z daną aplikacją.
   

Taki zestaw informacji pozwala organizacji na identyfikowanie i zwalczanie potencjalnych zagrożeń poprzez wycofanie niewspieranych aplikacji, instalowanie aktualizacji i poprawek mitygujących wykryte podatności, usuwanie aplikacji, które nie zostały dopuszczone do użytku wewnętrznego. Identyfikacja tych ryzyk i podjęcie właściwych działań znacząco zwiększa poziom bezpieczeństwa organizacji.

Obecne na rynku narzędzia SAM pozwalają na identyfikację nie tylko niewspieranego oprogramowania, ale również wskazują aplikacje zbieżne funkcjonalnie. Wykrycie podobnych aplikacji umożliwia ograniczenie ich liczby i wskazanie obowiązującego w organizacji standardu. Standaryzacja urządzeń pod kątem wykorzystywanego oprogramowania zmniejsza liczbę aplikacji, którymi trzeba zarządzać ale też upraszcza proces zarządzania poprawkami w środowisku informatycznym.

Zdecydowana większość organizacji posiada wdrożone narzędzia antywirusowe, jako jeden z elementów zwiększających bezpieczeństwo danych i systemów informatycznych wykorzystywanych w firmie. Procesy oraz narzędzie SAM pozwalają na zidentyfikowanie urządzeń, które nie posiadają zainstalowanego oprogramowania tego typu, a tym samym mogą stanowić słaby punkt, przez który może nastąpić włamanie do zasobów organizacji.

Na rynku istnieją narzędzia SAM umożliwiające integrację z platformami do zarządzania podatnościami. Zestawienie informacji o wykorzystywanym w środowisku IT oprogramowaniu z danymi o znanych słabościach pozwala na proaktywne zarządzanie bezpieczeństwem w organizacji i podejmowanie skutecznych działań naprawczych.

Jak widać na powyższych przykładach implementacja procesów SAM w organizacji oraz narzędzia wspierającego ten obszar może w znaczący sposób zwiększyć bezpieczeństwo informatyczne.

Software Asset Management jako element oceny cyberbezpieczeństwa organizacji

Uwzględnienie informacji, będących wynikiem zaimplementowania procesów SAM w organizacji, przy określaniu poziomu jej bezpieczeństwa pozwala na bardziej kompleksową identyfikację i ocenę ryzyk w tym obszarze oraz szybszą reakcję na zaistniałe zagrożenia. Dzięki SAM organizacja może:

 • zidentyfikować podatności poszczególnych aplikacji i systemów oraz ryzyka z tym związane,
 • zwiększyć bezpieczeństwo w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania,
 • obniżyć koszty związane z cyberzagrożeniami,
 • stworzyć plan doskonalenia istniejącej infrastruktury IT poprzez likwidację znanych zagrożeń.

Czy ta strona była pomocna?