Software Asset Management Dlaczego powinniśmy zarządzać oprogramowaniem? Korzyści dla firmy.

Artykuł

Dlaczego powinniśmy zarządzać oprogramowaniem?

Korzyści Software Asset Management

Marzec 2018

Zarządzanie oprogramowaniem, jego legalność i koszt to coraz gorętszy temat w środowisku zarządzających IT. Obserwujemy to na co dzień i zauważamy, że wiele organizacji nie do końca wie, jak skutecznie podejść do tego zagadnienia. Zacznijmy więc od próby odpowiedzi na pytanie – dlaczego powinniśmy zarządzać oprogramowaniem?

Optymalizacja kosztów

Zarządzanie oprogramowaniem wpływa na koszty, jakie ponosi organizacja. Wydatki na oprogramowanie stanowią 20-40% budżetu IT w firmach. Dzięki świadomemu zarządzaniu software’em unikamy zakupu zbędnych licencji, ale również nie używamy oprogramowania bez uprawnień. To znaczna oszczędność dla firmy, szczególnie w zakresie kosztownych, nagłych zakupów, będących wynikiem audytu. SAM (Software Asset Management) to balans pomiędzy zapewnieniem zgodności licencyjnej i ograniczeniem wydatków do aktualnych potrzeb.

Kontrolując użycie oprogramowania wiemy, z których programów w danej chwili korzystają pracownicy, które są dostępne i jakie są bieżące potrzeby. Dzięki temu możemy zredukować koszty poprzez ponowne użycie licencji, którymi dysponujemy, a nie są w użyciu.

Silniejsza pozycja negocjacyjna dzięki SAM - Software Asset Management

Kolejnym obszarem, na który wpływa zarządzanie oprogramowaniem, jest możliwość obniżenia kosztów jego zakupu bezpośrednio u producenta. Jeżeli doskonale znamy nasze środowisko IT, wiemy, co i jak jest w nim używane, nasza pozycja negocjacyjna przy zakupie jest dużo mocniejsza. Dodatkowo, obserwując sposób używania aplikacji w firmie możemy je zestandaryzować. To również realna oszczędność.

SAM zmniejsza ryzyko negatywnych wyników audytu

Jeśli wiemy jakich programów i aplikacji używamy to kontrolujemy koszty, kupujemy taniej i tylko to, czego potrzebujemy. Zmniejsza się nam dzięki temu ryzyko niezgodności licencyjnej, która mogłaby być kosztowna w wyniku audytu realizowanego przez producenta. Z naszych obserwacji wynika, że koszt przygotowania danych wymaganych przez audytora jest znaczny. Nawet, jeżeli opracowujemy je w oparciu o własne zasoby, to również jest to koszt dla organizacji. A jeżeli decydujemy się zaangażować zewnętrzną firmę, to koszty te rosną znacznie, bez żadnej gwarancji, że podwykonawca „obroni” nas przed negatywnymi rezultatami audytu.

Wykładniczy wzrost

Ilość oprogramowania w naszych organizacjach będzie rosnąć. Aktualnie pojęcia „chmura” czy IoT (Internet of Things) powodują, że temat zarządzania oprogramowaniem staje się trudniejszy i bardziej skomplikowany. Złożoność modeli licencyjnych będzie rosła. Tak, jak ilość audytów. Dlatego już teraz warto zacząć przygotowywania.

Autor: Roman Stachnio

Czy ta strona była pomocna?