Zardządzanie oprogramowaniem SAM Software Asset Management

Artykuł

Strategia SAM (Software Asset Management) w odpowiedzi na audyty producentów oprogramowania

28 Października 2019 r.

Od kilku lat na światowym oraz polskim rynku rośnie trend wszelkich przeglądów w obszarze Software Asset Management (SAM). Giganci w zakresie produkcji oprogramowania najczęściej sprawdzają zgodność wykorzystania oprogramowania z licencjami IT wśród dużych i największych firm. Jak się do tego przygotować?

Przedsiębiorstwa kupują duże ilości cennego oprogramowania, płacą rocznie miliony a nawet dziesiątki milionów złotych za licencje. Czy zatem, skoro wydają tyle środków na rzecz producentów oprogramowania, nie muszą obawiać się tzw. twardych audytów zgodności licencji IT? Nic bardziej mylnego.
 

Rośnie liczba audytów licencji

Gartner, światowy doradca w zakresie technologii informatycznych, corocznie publikuje ranking najbardziej aktywnych pod kątem audytów licencji producentów oprogramowania. Czołówka od dłuższego czasu się nie zmienia, a w branży popularne jest powiedzenie, że jeżeli w ciągu ostatnich 2-3 lat nie miałeś audytu oprogramowania, to będziesz go miał w tym roku. Oczywiście nie zawsze to się sprawdza, jednak nie można tego wykluczyć. Wcześniej czy później, jeżeli ma się styczność z licencjami IT, to należy być przygotowanym na przejście przez proces tzw. Zewnętrznego przeglądu zgodności licencji IT, który będzie przeprowadzony przez producenta oprogramowania lub będzie przez niego zlecony firmie trzeciej.

Czy na taką sytuację można się przygotować? Zdecydowanie tak, natomiast odpowiedź na pytanie „W jaki sposób?” powinna być zawarta między innymi w strategii obszaru zarządzania licencjami IT (Strategii SAM). Szczegóły postępowania, w jaki sposób firma ma zareagować po otrzymaniu listu zawiadamiającego o audycie, najlepiej zawczasu sprecyzować w dokumentacji procesu SAM (Software Asset Management).

Strategia SAM (Software Asset Management) , a plan postępowania

Aby skutecznie zaadresować działania związane z audytem licencji, odpowiednio wcześniej w organizacji powinien być stworzony dokładny plan postępowania. Przy audycie będzie zaangażowanych wiele różnych jednostek organizacyjnych, więc ustalenia warto rozpocząć, gdy jeszcze nie ma „noża na gardle”. W zależności od charakterystyki organizacji, oprócz ścisłego IT, prawdopodobnie niezbędne będzie wsparcie zespołu prawnego oraz bezpieczeństwa. 

Sam departament IT często bywa rozproszony i niełatwo jest wytypować jednostki odpowiedzialne za dany produkt czy licencję.

Nakład pracy w organizacji przeznaczony na obsługę takiego zagadnienia powinien być skorelowany z następującymi czynnikami:

- liczba licencji i produktów danego producenta w organizacji;

- nastawienie konkretnego producenta oprogramowania i audytora;

- poziom dojrzałości i przygotowania organizacji w zakresie SAM.

Wyzwanie, które staje się szansą

Audyt licencji IT to również ten czas, kiedy na obszar zarządzania licencjami IT zwraca uwagę top management firmy. Ryzyko zidentyfikowania niezgodności i konieczności uzupełnienia potencjalnych braków – wygospodarowanie odpowiedniego budżetu IT, nierzadko liczonego w setkach tysięcy czy milionach złotych – z pewnością przyciągnie uwagę wielu interesariuszy. Z drugiej strony, odpowiednio wykorzystana sytuacja, może pozwolić na skok w zakresie wzrostu dojrzałości obszaru SAM. Warto mieć to na uwadze.

Na wypadek zewnętrznego audytu licencji IT można, a nawet trzeba się przygotować. Pomocne są jasno określone cele procesu zarządzania licencjami, a te powinny bezwzględnie znaleźć odzwierciedlenie w operacyjnym trybie postępowania. Od tego należy zacząć…

 

Autor: Maciej Kasprzak

Czy ta strona była pomocna?