Szkolenie on-line z licencjonowania produktów IBM

Artykuł

Szkolenie on-line z licencjonowania produktów IBM

Szkolenie on-line: 18 i 19 stycznia 2022 r., godz. 9:00-17:00

Szkolenie on-line z licencjonowania produktów IBM

Jak zarządzać licencjami na oprogramowanie firmy IBM aby zminimalizować ryzyko wystąpienia niezgodności licencyjnej? Gdzie szukać przestrzeni do optymalizacji licencyjnej? Jak zarządzać narzędziem ILMT aby zapewnić poprawność raportowania i w konsekwencji spełnić wymogi uprawniające do licencjonowania na zasadach ograniczonej mocy obliczeniowej?

Zapraszamy na dwudniowe szkolenie on-line z licencjonowania produktów IBM.

W pierwszej części szkolenia szczegółowo omówimy obowiązujące umowy licencyjne i inne kluczowe dokumenty określające zasady licencjonowania. Następnie przyjrzymy się bliżej temu, jak licencjonowanie działa w praktyce – omówione zostaną wybrane produkty IBM licencjonowane w oparciu o najpopularniejsze miary licencyjne stosowane przez IBM. Po części teoretycznej szkolenia uczestnicy będą mogli zmierzyć się z przygotowanymi przez konsultantów Deloitte scenariuszami licencyjnymi – zarówno od strony prawidłowej kalkulacji wymogu licencyjnego jak i identyfikacji możliwych scenariuszy optymalizacyjnych.

Druga część szkolenia zostanie w pełni poświęcona narzędziu IBM License Metric Tool (ILMT), którego użycia IBM wymaga od Licencjobiorców chcących korzystać z licencjonowania na zasadach ograniczonej mocy obliczeniowej. Skierowana jest zarówno do specjalistów SAM jak i administratorów zarządzających tym narzędziem. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się m. in. tego jak skalować środowisko pod instalację narzędzia, jak prawidłowo wykonywać bundling produktów, czy też jak sprawnie identyfikować i adresować najczęstsze źródła błędów występujących w narzędziu. 

Obie części szkolenia będą zakończone sesją Q&A, w trakcie których będą udzielane odpowiedzi na wybrane pytania ze strony uczestników z zakresu tematyki szkolenia.

Data i godzina
18 i 19 stycznia 2022 r.,
godz. 9:00-17:00

Koszt uczestnictwa
2000 PLN (+ 23% VAT)

Kontakt
annowak@deloittece.com

Rejestracja, płatności i fakturowanie: grudzień 2021 r.

Rejestracja
Aby dokonać rejestracji na szkolenie on-line, prosimy o przesłania na adres: annowak@deloittece.com poniższego dokumentu:

Formularz rejestracyjny

Agenda szkolenia:

18 stycznia 2021

Część I – licencjonowanie produktów IBM

Wprowadzenie do umów i dokumentów licencyjnych IBM.

1. Ograniczenia i wymagania wynikające z umów licencyjnych:

1. Passport Advantage (PA)

2. Międzynarodowa Umowa Licencyjna na Program (IPLA)

2. Dokumentacja uzupełniająca, polityki IBM:

1. Dokumenty License Information (LI)

2. Wspierane technologie dla produktów licencjonowanych na zasadzie ograniczonej mocy obliczeniowej

3. Polityka tymczasowego wykorzystania

4. Polityka backup

5. Dokumenty Announcement Letter

Portfolio produktów IBM

1. Modele licencyjne, usługa subskrypcji i wsparcia, jej odnawianie oraz przywracanie:

1. Licencje wieczyste on-prem

2. Licencje fixed-term

3. Cloud Service

4. Software as a Service (Saas)

5. Subskrypcja i wsparcie

6. Odnawianie oraz przywracanie usługi subskrypcji i wsparcia

2. Rodzaje miar licencyjnych, scenariusze licencyjne, optymalizacja wykorzystania licencji

3. Omówienie poszczególnych miar licencyjnych:

1. opartych o użytkownika (AU, CU, Floating User, RVU (UVU))

2. opartych o processor (VPC, PVU, RVU (processor core))

3. pozostałe (FlexPoint, RVU, Appliance, Install, Server, itp.)

4. nowe trendy w licencjonowaniu – CloudPak

Część praktyczna – wyzwania i zagrożenia stojące przed licencjobiorcą – analizy przykładowych scenariuszy licencyjnych pod kątem:

1. prawidłowej kalkulacji wymogu licencyjnego

2. możliwych scenariuszy optymalizacyjnych

Podsumowanie dobrych praktyk zarządzania licencjami w środowisku informatycznym

Sesja Q&A – licencjonowanie

 

19 stycznia 2021

Część II – IBM License Metric Tool (ILMT)

1. ILMT / Big Fix / IBM / HCL – wprowadzenie

2. Komponenty ILMT

3. Wybór środowiska

4. Skalowanie środowiska pod instalację

5. Logi i kody błędów

6. Najczęstsze źródła problemów – uprawnienia i komunikacja sieciowa

7. Bezpieczeństwo instalacji

8. Zarządzanie bazą danych

9. Backupy

10. Tuning ILMT

11. Zasady aktualizacji

12. Menadżerowie maszyn wirtualnych

13. Usuwanie komputerów nieaktywnych

14. Tworzenie bundli oprogramowania i generowanie raportów

15. Weryfikowanie funkcjonowania ILMT

16. Sesja Q&A – ILMT

Do kogo kierowane jest szkolenie?

W szczególności do osób odpowiedzialnych za zarządzanie oprogramowaniem w firmach.

Materiały

Uczestnicy otrzymają prezentację ze szkolenia oraz imienny certyfikat, potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu.

Informacje organizacyjne

Organizator rezerwuje sobie prawo do odwołania szkolenia, jak również selekcji zgłoszeń, w szczególności odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora.

Organizator przyjmuje zgłoszenia uczestników poprzez wysłanie na adres e-mail: annowak@deloittece.com poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego (wszystkie wymagane rubryki) najpóźniej do godz. 14:00 w dniu 10 grudnia 2021 r. Prosimy o podanie w formularzu służbowego adresu e-mail.

Adres e-mail uczestnika musi być unikalny, tzn. dwie osoby nie mogą być zarejestrowane przy użyciu tego samego adresu e-mail.

Ostateczne potwierdzenie udziału zostanie wysłane do godz. 14:00 w dniu 23 grudnia 2021 r., natomiast na 2 dni przed szkoleniem zostanie przesłany do niego link.

W przypadku braku otrzymania potwierdzenia zgłoszenia lub potwierdzenia udziału prosimy o kontakt pod adresem: annowak@deloittece.com

Uczestnik szkolenia on-line powinien posiadać dostęp do komputera oraz internetu o minimalnej prędkości 1 Mbps.

W przypadku dużej liczby pytań od uczestników możliwe jest wydłużenie sesji Q&A o maksymalnie 15 minut. W takim przypadku szkolenie zakończy się najpóźniej o godzinie 17:15.

Regulamin szkoleń internetowych Deloitte dostępny pod tym adresem.

kalkulator
Jesteś zainteresowany wzięciem udziału w szkoleniu on-line?

Pobierz, wypełnij i wyślij dostępny poniżej formularz rejestracyjny na adres email: annowak@deloittece.com


Czy ta strona była pomocna?