Szkolenie on-line z licencjonowania produktów IBM

Artykuł

Otwarte szkolenie on-line z licencjonowania produktów IBM

Otwarte szkolenie on-line: 22 i 23 marca 2023 r., godz. 9:00-17:00

II edycja szkolenia on-line z licencjonowania produktów IBM

Zapraszamy na II edycję dwudniowego szkolenia on-line z licencjonowania produktów IBM.

Jak zarządzać licencjami na oprogramowanie firmy IBM aby zminimalizować ryzyko wystąpienia niezgodności licencyjnej? Gdzie szukać przestrzeni do optymalizacji licencyjnej? Jak zarządzać narzędziem ILMT aby zapewnić poprawność raportowania i w konsekwencji spełnić wymogi uprawniające do licencjonowania na zasadach ograniczonej mocy obliczeniowej?

UWAGA! Względem poprzedniej edycji nowa odsłona szkolenia zostanie zaktualizowana o:

  • zmiany w dokumentach oraz zasadach licencjonowania;
  • modyfikacje na oficjalnych stronach IBM;
  • najnowsze zmiany w środowisku ILMT.

W pierwszej części szkolenia szczegółowo omówimy obowiązujące umowy licencyjne i inne kluczowe dokumenty określające zasady licencjonowania. Następnie przyjrzymy się bliżej temu, jak licencjonowanie działa w praktyce – omówione zostaną wybrane produkty IBM licencjonowane w oparciu o najpopularniejsze miary licencyjne stosowane przez IBM. Po części teoretycznej szkolenia uczestnicy będą mogli zmierzyć się z przygotowanymi przez konsultantów Deloitte scenariuszami licencyjnymi – zarówno od strony prawidłowej kalkulacji wymogu licencyjnego jak i identyfikacji możliwych scenariuszy optymalizacyjnych.

Druga część szkolenia zostanie w pełni poświęcona narzędziu IBM License Metric Tool (ILMT), którego użycia IBM wymaga od Licencjobiorców chcących korzystać z licencjonowania na zasadach ograniczonej mocy obliczeniowej. Skierowana jest zarówno do specjalistów SAM jak i administratorów zarządzających tym narzędziem. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się m. in. tego jak skalować środowisko pod instalację narzędzia, jak prawidłowo wykonywać bundling produktów, czy też jak sprawnie identyfikować i adresować najczęstsze źródła błędów występujących w narzędziu. 

Obie części szkolenia będą zakończone sesją Q&A, w trakcie której będą udzielane odpowiedzi na wybrane pytania ze strony uczestników z zakresu tematyki szkolenia.

Szczegóły

Data i godzina
22 i 23 marca 2023 r.,
godz. 9:00-17:00

Kontakt
Michał Zadrąg
mzadrag@deloittece.com

Zarejestruj się

Agenda szkolenia:

22 marca 2023 r.

Część I – licencjonowanie produktów IBM

Wprowadzenie do umów i dokumentów licencyjnych IBM.

1. Ograniczenia i wymagania wynikające z umów licencyjnych:

1. Passport Advantage (PA)

2. Międzynarodowa Umowa Licencyjna na Program (IPLA)

2. Dokumentacja uzupełniająca, polityki IBM:

1. Dokumenty License Information (LI)

2. Wspierane technologie dla produktów licencjonowanych na zasadzie ograniczonej mocy obliczeniowej

3. Polityka tymczasowego wykorzystania

4. Polityka backup

5. Dokumenty Announcement Letter

Portfolio produktów IBM

1. Modele licencyjne, usługa subskrypcji i wsparcia, jej odnawianie oraz przywracanie:

1. Licencje wieczyste on-prem

2. Licencje fixed-term

3. Cloud Service

4. Software as a Service (Saas)

5. Subskrypcja i wsparcie

6. Odnawianie oraz przywracanie usługi subskrypcji i wsparcia

2. Rodzaje miar licencyjnych, scenariusze licencyjne, optymalizacja wykorzystania licencji

3. Omówienie poszczególnych miar licencyjnych:

1. opartych o użytkownika (AU, CU, Floating User, RVU (UVU))

2. opartych o procesor (VPC, PVU, RVU (processor core))

3. pozostałe (FlexPoint, RVU, Appliance, Install, Server, itp.)

4. nowe trendy w licencjonowaniu – CloudPak

Część praktyczna – wyzwania i zagrożenia stojące przed licencjobiorcą – analizy przykładowych scenariuszy licencyjnych pod kątem:

1. prawidłowej kalkulacji wymogu licencyjnego

2. możliwych scenariuszy optymalizacyjnych

Podsumowanie dobrych praktyk zarządzania licencjami w środowisku informatycznym

Sesja Q&A – licencjonowanie

 

23 marca 2023 r.

Część II – IBM License Metric Tool (ILMT)

1. ILMT / Big Fix / IBM / HCL – wprowadzenie

2. Komponenty ILMT

3. Wybór środowiska

4. Skalowanie środowiska pod instalację

5. Logi i kody błędów

6. Najczęstsze źródła problemów – uprawnienia i komunikacja sieciowa

7. Bezpieczeństwo instalacji

8. Zarządzanie bazą danych

9. Backupy

10. Tuning ILMT

11. Zasady aktualizacji

12. Menadżerowie maszyn wirtualnych

13. Usuwanie komputerów nieaktywnych

14. Tworzenie bundli oprogramowania i generowanie raportów

15. Weryfikowanie funkcjonowania ILMT

16. Sesja Q&A – ILMT

Do kogo kierowane jest szkolenie?

W szczególności do osób odpowiedzialnych za zarządzanie oprogramowaniem w firmach, do kierowników i managerów IT oraz osób zajmujących się zakupami oprogramowania.

Materiały

Uczestnicy otrzymają prezentację ze szkolenia oraz imienny certyfikat, potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu.

Organizator oświadcza, że Szkolenie (w tym informacje, treści przekazywane w jego trakcie oraz w ramach materiałów przesyłanych w jego następstwie) ma charakter akademicki i nie stanowi podatkowej, prawnej ani innego rodzaju profesjonalnej porady czy opinii, zaś Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie jakichkolwiek informacji przekazanych na Szkoleniu lub w materiałach przekazywanych w związku z nim. Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia ogólne, skierowane do szerokiego grona odbiorców oraz nie stanowi jakiejkolwiek formy indywidualnych konsultacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru i odpowiedzi na wybrane pytania zgłaszane przez uczestników szkolenia podczas sesji Q&A.

Organizator rezerwuje sobie prawo do odwołania szkolenia, jak również selekcji zgłoszeń, w szczególności odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora oraz do odrzucenia zgłoszeń na podstawie Ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Organizator przyjmuje zgłoszenia uczestników poprzez wysłanie poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego (wszystkie wymagane rubryki) najpóźniej do godz. 14:00 na dzień przed planowanym terminem szkolenia. Prosimy o podanie w formularzu służbowego adresu e-mail.

Adres e-mail uczestnika musi być unikalny, tzn. dwie osoby nie mogą być zarejestrowane przy użyciu tego samego adresu e-mail.

W dniu wysłania formularza rejestracyjnego uczestnik otrzyma, na podany w formularzu adres e-mail, systemowe potwierdzenie rejestracji przez organizatora.

Ostateczne potwierdzenie udziału zostanie wysłane najpóźniej w terminie 2 dni przed datą spotkania (z wyłączeniem przypadku, kiedy zgłoszenie zostanie złożone później, np. dzień przed szkoleniem).

W przypadku braku otrzymania na Państwa adres e-mail potwierdzenia rejestracji lub potwierdzenia udziału prosimy o kontakt pod adresem: ceplszkolenia@deloitteCE.com / annowak@deloittece.com.

Uczestnik szkolenia on-line powinien posiadać dostęp do komputera oraz internetu o minimalnej prędkości 1 Mbps.

Regulamin szkoleń internetowych Deloitte jest dostępny na stronie internetowej.

Organizatorem szkolenia jest spółka Deloitte Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.. z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, NIP: 5252743619.

kalkulator
Jesteś zainteresowany wzięciem udziału w szkoleniu on-line?

Czy ta strona była pomocna?