IBM Cloud Pak – różnorodne pakiety i ich licencjonowanie

Artykuł

IBM Cloud Pak – różnorodne pakiety i ich licencjonowanie

26 Marca 2021 r.

IBM wychodzi naprzeciw zwiększającej się liczbie klientów chcących przenieść swoje zasoby do chmury obliczeniowej. Mają im to ułatwić gotowe do użycia pakiety kontenerów klasy Enterprise - IBM Cloud Pak umożliwiające przenoszenia aplikacji biznesowych do dowolnej chmury z wykorzystaniem technologii open source.

Dlaczego chmura?

Pod koniec 2020r. ukazał się najnowszy globalny raport Deloitte TMT Predictions 2021, omawiający najważniejsze trendy wpływające na przyszłość sektora technologii, mediów i telekomunikacji na całym świecie. Migracja do chmury jest jednym z tych trendów. W 2019r. wzrost wydatków na chmurę wyniósł 30 proc. W 2020r. wzrost ten spadł, co nie jest zaskakujące biorąc pod uwagę kryzys spowodowany pandemią COVID-19. Przewiduje się jednak, że w latach 2021-2025 wzrost wydatków utrzyma się na poziomie z 2019r. Dlaczego tak się dzieje i skąd bierze się popularność chmury? Odpowiedzią mogą być zalety, które niesie ze sobą to rozwiązanie, czyli między innymi:

 • Szybki dostęp do potrzebnych zasobów obliczeniowych bez inwestowania dużych środków na tradycyjne systemy informatyczne (infrastruktura informatyczna znajduje się poza siedzibą firmy),
 • Zarządzanie infrastrukturą informatyczną klienta po stronie dostawcy usług,
 • Skalowalność,
 • Możliwość dopasowywania wydajności w zależności od liczby użytkowników i ich potrzeb.

A jak ma się sprawa w Polsce? Badanie przeprowadzone w 2020r. przez Deloitte i ICAN Institute przy wsparciu Google Cloud wykazało, że z rozwiązań wykorzystujących chmurę obliczeniową korzysta już 31 proc. polskich firm, a 22 proc. ma zamiar je wdrożyć w najbliższym czasie. Badanie wykazało, że firmy, które zdecydowały się na wdrożenie chmury zauważają oprócz ww. korzyści również to, że zwiększa ona innowacyjność i dynamikę działania organizacji. Największą obawę przed zrobieniem tego kroku stanowi kwestia bezpieczeństwa oraz integracji własnych systemów z systemami chmurowymi. Po wdrożeniu chmury okazuje się jednak, że wątpliwości te były często nieuzasadnione.

 

Bezpieczna migracja aplikacji do chmury? IBM Cloud Paks

Możliwość szybkiego i bezpiecznego przenoszenia aplikacji biznesowych do dowolnej chmury zapewnia rozwiązanie IBM Cloud Pak. Zostało ono wprowadzone w 2019 roku jako gotowe do użycia, oparte na sztucznej inteligencji pakiety kontenerów klasy Enterprise wykorzystujące technologię open source. Cloud Paks zapewniają certyfikat IBM do działania na opartej na Kubernetes platformie Red Hat OpenShift. Dzięki temu możliwe jest wdrażanie raz opracowanych aplikacji na dowolnej infrastrukturze – od komputerów Mainframe po komercyjne chmury publiczne. Dodatkowo IBM Cloud Paks wykorzystują algorytmy sztucznej inteligencji, a umożliwia im to technologia IBM Watson.

Rozwiązania IBM Cloud Paks mają wspólny fundament w postaci komponentów korporacyjnych takich jak usługi bezpieczeństwa i tożsamości, monitorowanie czy funkcje audytowe. Taki wspólny zestaw usług operacyjnych zapewnia zintegrowane rozwiązania programowe obsługujące sztuczną inteligencję. Rozwiązania te mają spójną, modułową architekturę. Pomagają one w doskonaleniu współpracy i wydajności.

 

Różnorodne pakiety IBM Cloud Pak

Wychodząc naprzeciw wymaganiom zróżnicowanych środowisk klienckich IBM oferuje sześć różnych pakietów Cloud Pak:

 • IBM Cloud Pak for Applications ma za zadanie pomóc programistom w tworzeniu, wdrażaniu i uruchamianiu aplikacji natywnych w chmurze. Dzięki mobilności aplikacji i danych możliwa jest łatwa modernizacja istniejących aplikacji.
 • IBM Cloud Pak for Automation pomaga zautomatyzować procesy biznesowe i usprawnić operacje. Obejmuje on szeroką gamę funkcji automatyzacji opartych na sztucznej inteligencji. Umożliwia przenoszenie istniejących środowisk automatyzacji do chmury bez modyfikowania aplikacji.
 • IBM Cloud Pak for Data przeznaczony jest dla osób pracujących z danymi. Upraszcza i ujednolica gromadzenie, organizację i analizę danych. Umożliwia pozyskiwanie danych z aplikacji do usług analitycznych opartych na platformie oraz łatwe wdrażanie sztucznej inteligencji.  Zintegrowana architektura przeznaczona dla chmury pomaga wydobywać z danych wartościowe spostrzeżenia.
 • IBM Cloud Pak for Integration zaprojektowany jest dla specjalistów ds. integracji i programistów, aby pomóc im w łatwiejszej integracji aplikacji, danych, usług w chmurze oraz interfejsów API. Pomaga w przyjęciu nowego podejścia do integracji zorientowanego na sztuczną inteligencję.
 • IBM Cloud Pak for Multicloud Management umożliwia wgląd w aplikacje i klastry w całym przedsiębiorstwie w dowolnej chmurze publicznej lub prywatnej. Usprawnia automatyzację, upraszczając zarządzanie operacjami IT i aplikacjami. Daje możliwość zarządzania środowiskami wielochmurowymi za pomocą spójnego i zautomatyzowanego zestawu zasad konfiguracji i bezpieczeństwa we wszystkich aplikacjach i klastrach.
 • IBM Cloud Pak for Security umożliwia szybką integrację istniejących narzędzi bezpieczeństwa bez konieczności przenoszenia danych. Pomaga dostrzegać zagrożenia i w odpowiedzi na nie podejmować odpowiednie decyzje. Automatyzuje reakcje na naruszenia bezpieczeństwa.

 

Licencjonowanie Cloud Paks

Wirtualny Rdzeń Procesora (VPC) to jedna z jednostek miar licencyjnych wykorzystywana przez IBM do określania kosztu licencjonowania produktów. Opiera się ona na liczbie wirtualnych rdzeni, które są dostępne dla produktu. Procesor wirtualny to wirtualny rdzeń przypisany do maszyny wirtualnej lub do fizycznego rdzenia procesora, jeśli serwer nie jest podzielony na partycje dla maszyn wirtualnych. Właśnie na tej jednostce oparte jest licencjonowanie produktów Cloud Pak. Licencjobiorca musi nabyć uprawnienia dla każdego Wirtualnego Rdzenia Procesora udostępnionego dla programu.

Cloud Paks mogą zostać wdrożone w tzw. środowisku kontenerowym lub w tradycyjnych środowiskach (maszyny wirtualne, LPAR’y, maszyny fizyczne, appliance). W pierwszym przypadku poziom wykorzystania monitorowany jest poprzez narzędzie IBM License Service Tool. Działa ono w chmurze i w środowiskach kontenerowych. Mierzy oraz zbiera informacje o wykorzystywanych Wirtualnych Rdzeniach Procesora (VPC) przez programy na poziomie klastra. License Service jest automatycznie instalowany jako część produktu i ma minimalny wpływ na pojemność klastra. Działa on w tle i nie wymaga żadnej konfiguracji ani zaangażowania użytkownika.

Do zbierania informacji odnośnie poziomu wykorzystania licencji produktów zainstalowanych lokalnie użyjemy IBM License Metric Tool (ILMT). ILMT zbiera i mierzy wykorzystanie licencji na produkty według Procesorowej Jednostki Wartości na poziomie maszyny wirtualnej. Możemy go również użyć do zebrania poziomu wdrożeń per Wirtualny Rdzeń Procesora dla produktów lokalnych. ILMT rejestruje wykorzystanie produktu w modelu ograniczonej mocy obliczeniowej. Oznacza to, że zamiast określać użycie na podstawie specyfikacji maszyny, użycie to można określić na podstawie rzeczywistego wykorzystania.

Dla wszystkich pakietów IBM Cloud Paks wymagane jest nabycie uprawnień, które będą równe wymaganiom licencyjnym i będą mierzone zgodnie z przelicznikiem zawartym w dokumencie licencyjnym dla konkretnej wersji pakietu. Wszystkie produkty zawarte w Cloud Pak mają określony współczynnik konwersji uprawnień.

Przyjrzyjmy się logice konwersji uprawnień na przykładzie 2 programów
pakietowych IBM Cloud Pak for Applications w wersji 4.2.0: 

 1. Dla IBM WebSphere Application Server Network Deployment współczynnik konwersji uprawnień wynosi: 1 VPC /1 VPC, czyli 1:1 – nie ma potrzeby wprowadzania konwersji.
 2. Dla IBM WebSphere Application Server Liberty Core natomiast współczynnik konwersji uprawnień to: 8 VPC / 1 VPC, czyli każde 8 VPC dla tego produktu liczy się ostatecznie jako 1 VPC.
  Oznacza to, że gdy IBM WebSphere Application Server Liberty Core używa 800 VPC, 100 VPC przyczynia się do wykorzystania VPC przez cały pakiet Cloud Pak.

Podczas gdy IBM License Service Tool automatycznie uwzględnia tę konwersję, ILMT wymaga od nas samych przeliczania uprawnień, aby dokładnie monitorować wykorzystanie produktów.

Przy analizie uprawnień należy również zwrócić uwagę na to, że dla produkcyjnych i nieprodukcyjnych wersji programu współczynnik konwersji może być różny.

Można korzystać z opcji konwersji uprawnień w ramach wdrożenia według własnego uznania i w dowolnej chwili dokonać konwersji uprawnień między programami pakietowymi. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość dystrybucji posiadanych licencji w dowolny sposób w zależności od aktualnego zapotrzebowania. Istotnym wyzwaniem jest jednak skomplikowany sposób licencjonowania – należy bowiem pamiętać, aby suma wdrożeń nie przekroczyła łącznej liczby uprawnień nabytych dla programu.

 

Podsumowanie

Chmura obliczeniowa otwiera przed przedsiębiorcami wiele możliwości. Liczne korzyści płynące z „przejścia do chmury” sprawiają, że takie działanie staje się coraz bardziej powszechne. Rozwiązaniem, które pojawiło się niedawno na rynku są pakiety IBM Cloud Pak. Według IBM zapewniają one szybkie i bezpieczne przenoszenie aplikacji do dowolnej chmury. Dzięki różnorodności pakietów możliwe jest ich dopasowanie do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Po zakupie licencji na to rozwiązanie należy jednak pamiętać o stałym monitorowaniu ich poziomu wykorzystania, aby nie przekroczyć posiadanych uprawnień licencyjnych. Zatem zachowanie zgodności może się okazać niemałym wyzwaniem. Deloitte oferuje pomoc dla firm w zakresie licencjonowania produktów IBM. Jest autoryzowanym partnerem programu IBM Authorized SAM Partner (IASP), który umożliwia zapewnienie zgodności licencyjnej. Podczas trwania programu gwarantowany jest między innymi brak przeglądów zgodności licencyjnej. Wiecej szczegółów w artykule - Program IBM Authorized SAM Partner.

Czy ta strona była pomocna?