Extended Enterprise

Usługi

Zarządzanie stronami trzecimi

Kompetencje w ramach Extended Enterprise

Twoja firma nie działa w odosobnieniu. Otoczenie współczesnej organizacji tworzą setki stron trzecich, które pomagają jej w realizacji celów biznesowych. Twoi klienci, partnerzy, agenci, sprzedawcy, dostawcy towarów i usług tworzą ekosystem, który w Deloitte określamy mianem Extended Enterprise.

Third Party Advisory (TPA)

Zarządzanie stronami trzecimi

Wieloletnie doświadczeniu na arenie międzynarodowej oraz na rynku lokalnym pozwala naszym ekspertom wspierać klientów w opracowywaniu kompleksowych programów zarządzania ryzykiem stron trzecich (Third Party Risk Management, TPRM). Wspieramy w usprawnianiu istniejących struktur TPRM (m. in. procesy, technologie, czy procedury) lub dostarczamy technologię oraz zasoby ludzkie do współpracy z kluczowymi interesariuszami w organizacji w celu ustanowienia takich struktur. Nasz doświadczony zespół może również zapewnić wsparcie w zakresie analizy i negocjacji umów, identyfikacji kluczowych klauzul umownych, przeprowadzania oceny ryzyka związanego z umową oraz wdrożenia narzędzia wspierającego proces zarządzania umowami.

Jak możemy pomóc?

  • Ocena dojrzałości w zakresie TPRM wraz z propozycją usprawnień,
  • Opracowanie dedykowanego programu TPRM,
  • Wdrożenie narzędzia TPRM,
  • Outsourcing funkcji TPRM,
  • Analiza umów zawieranych ze stronami trzecimi,
  • Wsparcie w negocjacjach umów wraz z oceną ryzyk,
  • Wdrożenie narzędzia do zarządzania umowami.
Third Party Advisory (TPA)  - Extended Enterprise

Kontakt:

Bartosz Zając

Bartosz Zając

Partner Associate | Extended Enterprise

Bartosz od ponad 10 lat doradza klientom w zakresie zarządzania stronami trzecimi. Jako Partner Associate w dziale zarządzania ryzykiem Deloitte odpowiada za zespół Extended Enterprise. Oferowane prze... Więcej