Extended Enterprise

Usługi

Zarządzanie stronami trzecimi

Kompetencje w ramach Extended Enterprise

Twoja firma nie działa w odosobnieniu. Otoczenie współczesnej organizacji tworzą setki stron trzecich, które pomagają jej w realizacji celów biznesowych. Twoi klienci, partnerzy, agenci, sprzedawcy, dostawcy towarów i usług tworzą ekosystem, który w Deloitte określamy mianem Extended Enterprise.

Third Party Management (TPM)

Zarządzanie stronami trzecimi

Usługi w obszarze zarządzania stronami trzecimi są skierowane w szczególności do firm, które są narażone na utratę reputacji i odpływu klientów, dążą do cyfryzacji procesów i przepływów pracy, chcą zoptymalizować przychody i marże, chcą funkcjonować w kontrolowanym oraz przejrzystym ekosystemie stron trzecich, doświadczają presji kosztowej wynikającej ze zmniejszenia marż, jak również doświadczają rosnącej presji regulacyjnej.
 

 • Third Party Risk Management (TPRM)
  Zarządzanie ryzykiem stron trzecich

Deloitte pomaga klientom w budowaniu i ulepszaniu programów TPRM. Wieloletnie doświadczenie na arenie międzynarodowej oraz na rynku lokalnym pozwala naszym ekspertom wspierać klientów w opracowywaniu kompleksowych programów zarządzania ryzykiem stron trzecich. Wspieramy w usprawnianiu istniejących struktur TPRM (m. in. procesy, technologie czy procedury) lub dostarczamy technologię oraz zasoby ludzkie do współpracy z kluczowymi interesariuszami w organizacji w celu ustanowienia takich struktur.

Jak możemy pomóc?

 • Ocena dojrzałości w zakresie TPRM wraz z propozycją usprawnień,
 • Opracowanie dedykowanego programu TPRM,
 • Wdrożenie narzędzia TPRM,
 • Outsourcing funkcji TPRM,

 

 • Contract Lifecycle Management (CLM)
  Zarzadzanie cyklem życia umów

Deloitte pomaga klientom w projektowaniu i wdrażaniu procesów i narzędzi do zarządzania umowami w ramach automatyzacji i cyfryzacji procesów biznesowych. Nasz doświadczony zespół może zapewnić wsparcie w zakresie:

 • analizy i negocjacji umów,
 • identyfikacji kluczowych klauzul umownych,
 • przeprowadzania oceny ryzyka związanego z umową oraz
 • wdrożenia narzędzia wspierającego proces zarządzania umowami.

 

Third Party Advisory (TPA) - Extended Enterprise

Kontakt:

Bartosz Zając

Bartosz Zając

Partner | Risk Advisory | Extended Enterprise

Bartosz od ponad 10 lat doradza klientom w zakresie zarządzania stronami trzecimi. Jako Partner w dziale zarządzania ryzykiem Deloitte odpowiada za zespół Extended Enterprise. Oferowane przez niego us... Więcej