Czym jest Extended Enterprise i na jakie pytania musisz znać odpowiedzi?

Artykuł

Czym jest Extended Enterprise i na jakie pytania musisz znać odpowiedzi?

Risk Advisory | Extended Enterprise

Czym jest Extended Enterprise i na jakie pytania musisz znać odpowiedzi?

Zgodnie ze słowami Herberta Marshalla McLuhana żyjemy w globalnej wiosce. Minęły już czasy pojedynczych firm, które tak jak Standard Oil Trust samodzielnie kontrolowały ponad 95% rynku. Czy chcemy tego, czy nie, gospodarka obecnie coraz bardziej się globalizuje. Następuje rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnej, a przedsiębiorstwa działają w ramach polityki gospodarczej określonej w konsensusie waszyngtońskim. W rezultacie, coraz większą rolę odgrywają sieci i łańcuchy dostaw. Nie jest obecnie niczym niezwykłym, gdy firma działająca na lokalnym rynku ma współpracowników na całym świecie, z którymi kooperuje na różnych płaszczyznach, czy też, że finalny produkt przed dotarciem do konsumenta jest składany z komponentów wytworzonych nie tylko w różnych krajach, ale również na różnych kontynentach. A więc czy tego chcemy, czy nie, praktycznie wszystkie firmy działające na rynku, od firm lokalnych po międzynarodowe korporacje można zdefiniować jako przedsiębiorstwa rozszerzone (ang. Extended Enterprise), a to, co je różni, to jedynie skala działania i, na ogół związane z tym, spektrum podmiotów, które je tworzą.

 

Bieżące wyzwania przedsiębiorstw rozszerzonych

Przedsiębiorstwa rozszerzone (ang. Extended Enterprise) szeroko korzystają z możliwości stworzonych przez globalną ekonomię. Sama ich definicja – grupa ściśle współpracujących firm, z których każda jest liderem (kosztowym, produktowym, innowacyjnym) w swojej dziedzinie – zakłada wyszukiwanie najlepszych partnerów i kontrahentów na całym świecie. I na ogół to działa – przedsiębiorstwo rozszerzone przynosi zyski, rozwija się, zdobywa razem ze swoimi współpracownikami coraz mocniejszą pozycję na rynku. Praktyka pokazuje jednak, że sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem rozszerzonym nie jest łatwe i stanowi poważne wyzwanie organizacyjne i logistyczne. Sukces firmy zależy nie tylko od niej, jej strategii biznesowej, wyczucia rynku, ale też od stopnia porozumienia, sprawnej współpracy, czy też zaufania wobec kooperantów. W codziennym życiu biznesowym nikt oczywiście nie opiera sukcesu firmy i jej pracowników wyłącznie na dobrej wierze i wzajemnym zaufaniu. Podstawową kwestią jest, więc odpowiednie zabezpieczenie interesów stron w umowie. Czy jednak umowy same w sobie są wystarczającym gwarantem zabezpieczenia naszych interesów? Co, jeśli zakres umowy nie obejmuje pewnych kluczowych obszarów generujących ryzyka? I czy samo zawarcie umowy jest zapewnieniem pełnego oraz zgodnego z intencjami obu stron jej wypełniania? O ile odpowiedzi na te pytanie są raczej oczywiste, o tyle nadal niewiele organizacji aktywnie zarządza ryzykiem z tym związanym. Na jakie podstawowe zatem pytania powinno znać odpowiedzi kierownictwo organizacji, aby móc tym ryzykiem w odpowiedni sposób zarządzać? Przyjrzyjmy im się bliżej:

Samodzielnie lub wspólnie

Wymienione powyżej kwestie są tylko przykładowymi wyzwaniami, przed jakimi stoją przedsiębiorstwa rozszerzone (ang. Extended Enterprise). Niemniej pokazują one, że nawet w spokojnych czasach efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa rozszerzonego wymaga odpowiedzi na szereg pytań – w niektórych przypadkach mogą być one nawet kluczowe dla zapewnienia ciągłości biznesu, a w dobie kryzysu mogą wręcz decydować o przetrwaniu firmy na rynku. Każda dobrze zarządzana i myśląca o swojej przyszłości organizacja powinna je zaadresować – nie tylko w celu zapewnienia zgodności z regulacjami nakładającymi ścisły obowiązek weryfikacji poddostawców i podwykonawców, ale też w celu poprawy swojej pozycji rynkowej oraz kondycji finansowej, usprawnienia działania i zaadresowania istniejących ryzyk związanych ze współpracą ze stronami trzecimi. Można przez ten proces przechodzić samodzielnie, lub powierzyć te kwestie zewnętrznemu, niezależnemu i obiektywnemu zespołowi, posiadającemu wypracowaną metodologię i niezbędne know-how na międzynarodowym poziomie.

Niezależnie od podjętych decyzji, nie można zapomnieć, że w dzisiejszych czasach żadna organizacja nie jest samotną wyspą. Dalsze funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa rozszerzonego zależy nie tylko od niego, ale też od szeregu czynników zewnętrznych. Prawdą jest, że pozostają one poza bezpośrednią kontrolą firmy. Jednakże, powinny one zostać zweryfikowane i wzięte pod uwagę w każdym sprawnie zarządzanym przedsiębiorstwie Extended Enterprise.

Czy ta strona była pomocna?