Zyskaj przewagę: Cyfrowa droga do zarządzania stronami trzecimi

Artykuł

Zyskaj przewagę: Cyfrowa droga do zarządzania stronami trzecimi

Raport Deloitte dotyczący zarządzania ryzykiem stron trzecich. Część IV – Nowe wyzwania zarządzania ryzykiem stron trzecich

Od sześciu lat Deloitte przeprowadza coroczne badanie dotyczące zarządzania ryzykiem stron trzecich (zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach rozszerzonych). W najnowszej edycji badania wzięła udział rekordowa liczba 1170 uczestników z ponad 30 krajów. Najwięcej respondentów stanowiły osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem stron trzecich, jednak w badaniu wzięli również udział członkowie zarządu i wyższa kadra menadżerska. Respondenci reprezentowali następujące branże: dobra konsumenckie, energetyka i przemysł, usługi finansowe, ochrona zdrowia, sektor publiczny oraz technologie, media i telekomunikacja. W oparciu o wyniki tegorocznego badania Deloitte przygotował raport obrazujący główne trendy i wyzwania w obszarze zarządzania ryzykiem, stojące przed przedsiębiorstwami rozszerzonymi.

Tegoroczny raport nosi tytuł „Zyskaj przewagę: Cyfrowa droga do zarządzania stronami trzecimi”. Niniejszy artykuł jest czwartym z sześcioczęściowego cyklu przybliżającego najważniejsze wnioski płynące z badania. W tej części przedstawimy rodzaje ryzyka zarządzania stronami trzecimi, które zyskały na znaczeniu w ostatnich latach. W szczególności skupimy się na ryzyku cyfrowym oraz zagadnieniach związanych z prowadzeniem odpowiedzialnego biznesu

Zarządzanie ryzykiem stron trzecich w ramach transformacji cyfrowej

Znaczenie ryzyka cyfrowego rośnie z roku na rok, jednak dopiero wyzwania z jakimi przedsiębiorstwa musiały się zmierzyć w ostatnim czasie, takie jak pandemia COVID-19, sprawiły, że nabrało ono priorytetowego znaczenia i zaczęło być postrzegane jako główne ryzyko biznesowe. Potwierdzeniem tego są wyniki tegorocznego raportu Deloitte, które wskazują, że zdecydowana większość respondentów (71%) uważa ryzyko cyfrowe za najważniejsze spośród wszystkich rodzajów ryzyka, które ukształtowały się w ostatnich latach, a dodatkowo 42% organizacji postrzega ten obszar, jako jeden z najbardziej niedoinwestowanych. Pandemia przyspieszyła dążenia organizacji do pracy zdalnej i cyfryzacji procesów biznesowych. W ramach transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa zaczęły wprowadzać nowe mechanizmy zarządzania ryzykiem stron trzecich, a ich kontakty z partnerami biznesowymi w wielu przypadkach stały się w przeważającej mierze tylko wirtualne. Strony trzecie również znacząco przyspieszyły cyfryzację swoich łańcuchów dostaw. Nasze badanie potwierdza, że tak szybkie tempo innowacji i eksperymentowania w tym obszarze stwarza wiele wyzwań dla ludzi i interakcji społecznych. Zmiana dotychczasowych nawyków, nabycie nowych kompetencji cyfrowych czy odnalezienie się i przystosowanie do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości to tylko niektóre z nich.

Rosnące znaczenie odpowiedzialnego biznesu

W tegorocznym badaniu dwa najczęściej pojawiające się zagrożenia to ryzyko cyfrowe i odporność finansowa stron trzecich, jednak wiele wymienionych powyżej rodzajów ryzyka wiąże się bezpośrednio z prowadzeniem odpowiedzialnego biznesu. Organizacje zdają sobie sprawę z rosnącego znaczenia tego obszaru, nie tylko w kwestii wizerunkowej, ale również prawnej. Raportowanie ryzyka klimatycznego staje się obowiązkiem w coraz większej ilości państw, a powstały trend czyni ten obszar jeszcze istotniejszym. Jako przykład może posłużyć tu np. Rząd Wielkiej Brytanii, który zobowiązał się do nałożenia na przedsiębiorstwa obowiązku raportowania ryzyka klimatycznego w całej gospodarce do 2025 roku, przy czym znaczna część związanych z tym wymogów ma zostać wprowadzona do 2023 r.

Rosnący nacisk na prowadzenie odpowiedzialnego biznesu był wskazany jako główny motor inwestycji w ubiegłorocznym badaniu. Jak pokazują tegoroczne wyniki 99% respondentów uważa, że zarządzanie stronami trzecimi zgodnie z założeniami odpowiedzialnego biznesu ma obecnie wyższy lub taki sam priorytet jak w roku ubiegłym. Warto przy tym zwrócić uwagę, że pomimo bezpośrednich wyzwań związanych z pandemią takich jak wzrost ryzyka cyfrowego, organizacje nadal postrzegają prowadzenie odpowiedzialnego biznesu jako wysoki priorytet działań w zakresie zarządzania ryzykiem stron trzecich.

 

 

Z punktu widzenia Deloitte

W ostatnich latach rozwiązania cyfrowe stały się kluczowym elementem strategii efektywnego zarządzania stronami trzecimi. Chociaż jednak transformacja cyfrowa poprawia jakość i rentowność procesów zarządzania ryzykiem, sama również niesie ze sobą pewne zagrożenia. Organizacje oraz ich partnerzy biznesowi powinni podchodzić elastycznie, ale zdecydowanie, do wprowadzanych zmian. Dzięki temu będą mogli skutecznie zaadresować nowe rodzaje ryzyka cyfrowego oraz rozwinąć kulturę organizacyjną, która skutecznie wykorzystuje nowe technologie w różnych obszarach działalności.

Wyniki raportu podkreślają także wzrost znaczenia monitorowania bieżącej odporności finansowej stron trzecich. Przed pandemią organizacje zwykle interesowały się tym obszarem jedynie doraźnie, jednak podczas kryzysu wiele przedsiębiorstw w krótkim okresie utraciło płynność finansową, narażając tym samym swoich partnerów biznesowych na dodatkowe ryzyko. Pandemia podniosła wagę priorytetu monitorowania odporności finansowej stron trzecich do najwyższego w historii badania poziomu.

Innymi obszarami, które zdaniem badanych organizacji zyskały na znaczeniu w ciągu ostatniego roku, okazały się zagadnienia związane z prowadzeniem odpowiedzialnego biznesu. Obejmują one m.in. zapobieganie zmianom klimatycznym, zrównoważony rozwój czy etyczną współpracę z partnerami biznesowymi. Dodatkowo w wyniku pandemii wzrosła świadomość zagrożeń związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem, takich jak rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych oraz problemy związane ze zdrowiem psychicznym pracowników, co wpłynęło na przekształcenie sposobu zarządzania i wymusiło konieczność stałego monitorowania i analizy tych zagrożeń. Skuteczne zaadresowanie wymienionych rodzajów ryzyka będzie wymagało od organizacji zmiany dotychczasowego podejścia i szerszego spojrzenia na zarządzanie ryzykiem stron trzecich. Działania te niosą za sobą zwiększenie nakładu pracy, jednak w dalszej perspektywie wpłyną na poprawę odporności organizacji na pojawiające się wymogi i wyzwania.

Czy ta strona była pomocna?