Badanie Global Leadership Survey 2020

Artykuł

Weź udział w badaniu Global Technology Leadership Survey 2020

Pomóż nam stworzyć polską perspektywę

Październik 2019

Liderzy odpowiedzialni za technologię w organizacji coraz częściej stają się partnerami w biznesie, a sama technologia narzędziem rozwoju firmy. W Polsce aż 25 proc. z nich zaliczana jest do tzw. cyfrowej awangardy, z dokładną wizją i strategią rozwoju cyfrowego, a inne działy postrzegają pion IT, jako lidera rynkowego w zakresie systemów nowej generacji.

Powyższe dane, pochodzą z ubiegłorocznego badania CIO Survey. Czy tak jest nadal? Liczymy, że pomogą nam Państwo znaleźć odpowiedź na to pytanie, biorąc udział w badaniu.

Dzisiaj technologia na nowo definiuje przyszłość, dzięki czemu każda firma staje się firmą technologiczną. Dlatego w organizacjach pojawia się wiele nowych funkcji związanych z rozwojem firmy w cyfrowe przedsiębiorstwo. To już nie tylko CIO, czy dyrektor ds. IT, ale również CTO – dyrektor ds. technologii i transformacji, CDO – dyrektor ds. digitalizacji, czy CDtO – dyrektor ds. danych. Wszyscy oni odpowiadają za transformację cyfrową w firmie. Jednak nie da się jej przeprowadzić bez wsparcia najważniejszych osób w firmie, dlatego wyzwania, jakie niesie cyfrowa zmiana muszą być też dobrze rozumiane zarówno przez prezesa (CEO), jak i członków zarządu, jak i liderów najważniejszych funkcji w organizacji – CFO, COO, CMO, CLO, czy CAO.

Weź udział w globalnym badaniu liderów technologicznych

Wypełnij ankietę

Dlatego właśnie w tym roku postanowiliśmy rozszerzyć badanie znane dotychczas, jako CIO Survey o wszystkich liderów odpowiedzialnych za technologie w firmie, a także o perspektywę funkcji strategicznych i zarządczych w badaniu Global Technology Leadership Survey 2020.

Tym badaniem staramy się znaleźć odpowiedź na pytanie, w jakim miejscu i na jakim poziomie przygotowań są organizacje na świecie dziś, a gdzie planują być za 3 lata. W jakim kierunku chcą się rozwijać i jakie cele strategicznie są dla nich najważniejsze – czy jest to innowacyjność, wzrost, czy klientocentryczność, a może rozwój talentów lub redukcja kosztów?

Zobacz raporty z poprzednich lat:

Nie uda nam się tego ustalić, bez Państwa pomocy. Dlatego zapraszamy do wzięcia udziału w naszym badaniu liderów odpowiedzialnych za technologie - Global Technology Leadership Survey 2020. Chcemy zarysować obraz dojrzałości tego zagadnienia również na Polskim rynku. Dzięki informacjom od Państwa i zaangażowaniu w wypełnienie ankiety, będziemy mogli stworzyć nie tylko globalny obraz organizacji, ale przy odpowiedniej liczbie odpowiedzi – przeanalizować również obraz Polski na tle światowych firm.

Raport planujemy opublikować w czerwcu. Jako uczestnicy badania otrzymają Państwo ten raport w pierwszej kolejności. Badanie może zająć około 30 min. Państwa odpowiedzi pozostaną poufne, a do raportu zostaną wykorzystane odpowiedzi zagregowane.Czy ta strona była pomocna?