CIO Survey, wyniki badania CIO 2018, dyrektor IT

Artykuł

Raport: wyniki badania CIO 2018

Szef IT nowej generacji: partner w biznesie, inicjator zmian

Październik 2018

Z perspektywy dyrektora IT cyfryzacja może stanowić niecodzienną okazję do dostosowania swojej roli i umiejętności do ciągle zmieniającej się rzeczywistości biznesowej. Aby zachować pozycję, wpływy i pomóc organizacji wykorzystać technologię, jako narzędzie realizacji przyjętej strategii biznesowej, rola dyrektora IT powinna się zmienić. Jak? Odpowiedzi przynosi najnowsze badanie szefów IT.

Główne wnioski z badania:

 • Rola szefa IT będzie wymagała łączenia trzech wzorców (zaufanego dostawcy usług, inicjatora zmian oraz partnera w biznesie) by sprostać zmieniającym się potrzebom organizacji
 • Najważniejsze oczekiwania od dyrektorów IT to: dopasowanie do strategii biznesowej (55 proc. globalnie, 59 proc. w Polsce), transformacja procesów (51 proc. globalnie, 35 proc. w Polsce), oraz zapewnienie efektywności operacyjnej IT (48 proc. globalnie, 41 proc. w Polsce).
 • Cyfryzacja stanowi niecodzienną okazję do dostosowania roli dyrektora IT i jego umiejętności do ciągle zmieniającej się rzeczywistości biznesowej – to on, dzieląc się wiedzą w organizacji może stać się naturalnym liderem zmian.
 • Szefowie IT reprezentujący organizacje cyfrowej awangardy (10 proc. badanych) są w stanie zaspokoić różnorodne potrzeby biznesowe ich organizacji (78 proc. wskazań w grupie). To liderzy w łączeniu technologii z cyfrową strategią biznesu.
 • Tradycyjne podejście do budżetowania IT (roczne cykle, większość budżetu IT alokowana na utrzymanie i inkrementalny rozwój) jest przeszkodą w realizacji misji lidera IT będącego inicjatorem zmian / partnerem w biznesie.

Raport Deloitte: Globalne badanie dyrektorów IT 2018

Zarejestruj się i pobierz raport

Przyszłość dyrektorów IT w dobie transformacji cyfrowej

W przeszłości organizacje skupiały się na rozwijaniu technologii wspierających pracę operacyjną jednostek biznesowych. Głównym zadaniem dyrektorów IT było zapewnienie wsparcia dla ciągłości działania biznesu. Rozwój firm często definiowano przez pryzmat wzrostu sprzedaży, złożoności oraz integracji systemów, czyli celów, które wymagały od dyrektora IT wcielenia się w rolę zaufanego dostawcy usług, który jest skoncentrowany niemal wyłącznie na efektywności operacyjnej. Rozwój biznesu był możliwy poprzez utrzymanie ładu operacyjnego oraz zapewnianie rozwiązań IT, które były wydajne, niezawodne i efektywne kosztowo.

W badaniu dyrektorów IT w 2015 roku („Creating legacy”[1], Deloitte) wprowadziliśmy pojęcia: zaufanego dostawcy usług, inicjatora zmian oraz partnera w biznesie, jako trzy różne typy wzorców, które odzwierciedlają sposób, w jaki dyrektorzy IT dostarczają wartość swoim organizacjom. Przyjęliśmy założenie, że wszystkie te wzorce są równorzędne, a każdy odpowiada specyficznym potrzebom i zakresowi działania organizacji. W badaniu z lat 2016-2017 pt. „Navigating legacy” pogłębiliśmy analizę tego obszaru i zauważyliśmy, że rola dyrektora IT będzie wymagała łączenia tych trzech wzorców w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby organizacji.[2]

Tegoroczne badanie odzwierciedla ogromne zmiany, które spowodowała transformacja cyfrowa. Trzeci, najnowszy raport dotyczący przyszłości roli dyrektora IT, został zatytułowany Manifesting legacy dowodzi, że chociaż 55 proc. respondentów pełni obecnie funkcję zaufanych dostawców usług, wzorzec ten będzie się stopniowo dezaktualizował wraz z rozwojem cyfryzacji.

 

Aby zachować pozycję, wpływy i pomóc organizacji wykorzystać technologię, jako narzędzie realizacji przyjętej strategii biznesowej, dyrektorzy IT powinni stać się inicjatorami zmian i partnerami w biznesie.

Typy CIO:

 • Zaufany dostawca usługzapewnia dyscyplinę operacyjną, koncentrując się na wydajności, niezawodności i kosztach. Dostosowuje się do strategii biznesowej poprzez wsparcie technologiczne.
 • Partner w biznesiespędza większość czasu na tworzeniu strategii biznesowej i wdrażaniu rozwiązań wewnątrz organizacji, by zapewnić skuteczną realizację strategii.
 • Inicjator zmianprzejmuje inicjatywę w zakresie transformacji opartej na technologii. Koncentruje się również na dostarczaniu nowych technologii i wspieraniu strategii biznesowych.
   

Dyrektorzy IT powinni przestać być postrzegani, jako osoby skoncentrowane tylko na utrzymaniu sprawności operacyjnej. Inicjator zmian i partner w biznesie, to typy wzorców, które przyczynią się w przyszłości do realizacji najważniejszych zadań dyrektora IT - transformacji działalności biznesowej oraz zwiększenia przychodów i wzrostu przedsiębiorstwa.

Raport Deloitte: Globalne badanie dyrektorów IT 2018

(publikacja w języku angielskim)

Nadszedł dobry czas dla szefów IT, by umocnić swoją pozycję w organizacji. Aby pomóc firmie wykorzystać technologię, jako narzędzie realizacji przyjętej strategii biznesowej, rola dyrektora IT powinna się zmienić. Jak? Odpowiedzi przynosi najnowsze badanie szefów IT 2018.

Trzymanie ręki na pulsie to za mało

Respondenci wskazują, że dwoma najważniejszymi oczekiwaniami od dyrektorów IT są przede wszystkim dopasowanie do strategii przyjętej przez organizację i transformowanie procesów biznesowych. Na trzecim miejscu uplasowało się zapewnienie efektywności operacyjnej IT. Tak, dyrektorzy IT powinni budować i utrzymywać solidne systemy centralne, ale muszą również umieć wykorzystać technologie cyfrowe do koordynacji procesów, angażowania pracowników i klientów oraz napędzać nowe modele biznesowe, które generują wartość. Dla wielu organizacji strategia biznesowa oraz technologia są nierozerwalne, liderzy biznesowi dobrze rozumieją wpływ obu tych obszarów.

 

 

Z perspektywy dyrektora IT cyfryzacja może stanowić niecodzienną okazję do dostosowania swojej roli i umiejętności do ciągle zmieniającej się rzeczywistości biznesowej.

Cyfrowa awangarda

Niemal 10 proc. badanych (w Polsce 25 proc.) – to członkowie kadry kierowniczej, którzy wyprzedzili kolegów po fachu pod względem cyfryzacji w swojej organizacji. Z ich odpowiedzi wynika, że zarówno oni sami, jak i ich firmy mają dokładną wizję i strategię rozwoju cyfrowego, a inne działy postrzegają pion IT, jako lidera rynkowego w zakresie systemów nowej generacji.

Nazwaliśmy te organizacje cyfrową awangardą. Wyniki tegorocznego badania pokazują znaczące różnice między tymi organizacjami, a resztą grupy badawczej, w zakresie definiowania zakresu zadań dyrektora IT, pozyskiwania i utrzymywania specjalistów ds. nowych technologii, alokacji budżetu i wyboru inwestycji, a także – dostarczania wartości organizacji. Wprawdzie cyfrowa awangarda nie osiągnęła jeszcze szczytu swoich możliwości, ale o parę lat wyprzedza konkurencję. To przewodnicy w drodze do przyszłości, znacznie dalszej niż bieżące inicjatywy z zakresu technologii cyfrowych.

Aż 25 proc. badanych organizacji z Polski reprezentuje cyfrową awangardę. To liderzy w łączeniu technologii z cyfrową strategią działania, którzy stanowią dla pozostałych przykład do naśladowania.

 

Źródło: Globalne badanie dyrektorów IT 2018

Główne kierunki zmian CIO

Czwarta rewolucja przemysłowa wymusza przedefiniowanie roli szefa IT i przełamanie schematu zaufanego dostawcy usług. W poprzednich badaniach, dało się zauważyć, że podstawą sukcesu dyrektora IT była jakość jego relacji biznesowych. Z tegorocznego badania wynika, że podstawą rozwoju relacji biznesowych jest dzielenie się wiedzą o innowacjach technologicznych. Popularyzowanie w organizacji znajomości najnowszych trendów technologicznych, skalowalności nowych rozwiązań i problematyki kształtowania systemów przyszłości ułatwia budowanie solidnych podstaw relacji biznesowych, a szefowi IT umożliwia poznanie punktu widzenia klientów wewnętrznych i zewnętrznych.

Dyrektor IT może również spojrzeć przekrojowo na organizację zarządzanego przez siebie pionu i przekształcić go, w szczególności koncentrując się na modelu operacyjnym IT, finansowaniu działań o charakterze priorytetowym i na odpowiedniej alokacji budżetu, nie zaniedbując przy tym kwestii dostępności odpowiednich fachowców i kultury organizacyjnej, stanowiącej podstawę przyjętego planu działania. 

 

Organizacje cyfrowej awangardy - to przewodnicy w drodze do przyszłości, znacznie dalszej niż bieżące inicjatywy z zakresu technologii cyfrowych.

 

Dyrektor IT powinien również myśleć perspektywicznie, bo chociaż technologie przeżywające obecnie szczyt popularności mogą stanowić podstawę dla wizji organizacji, kwestią istotniejszą jest rdzeń technologiczny (systemy centralne, bezpieczeństwo IT, infrastruktura), który wymaga modernizacji, by zapewnić sprawne funkcjonowanie nowoczesnych rozwiązań. Wspomniany rdzeń może stać się platformą dla systematycznych innowacji, budujących zaufanie do dyrektora IT dzięki popularyzacji wiedzy o nowoczesnych technologiach, ustalaniu priorytetów strategicznych dotyczących innowacji, opracowywaniu uzasadnień biznesowych i dowodzeniu słuszności przyjętych koncepcji.

Grupa badawcza

Tegoroczne badanie CIO objęło 1437 respondentów (w tym 1 116 dyrektorów IT i 321 członków zarządów) z największych organizacji na świecie w 71 krajach, w tym z Polski. To aktualny status roli dyrektora IT i obraz oczekiwań wobec tego stanowiska, warunkujący zachowanie jego znaczenia w nadchodzących latach.

Źródło: Globalne badanie dyrektorów IT 2018

Wyniki badania CIO 2018 – komentarze ekspertów

Rola, w jakiej widzą się szefowie IT w organizacji zmienia się. Dostrzegliśmy to już w dwóch poprzednich edycjach badania, teraz jednak stał się on jeszcze bardziej widoczny. Dyrektorzy IT z zaufanych dostawców usług zmieniają się w partnerów w biznesie i inicjatorów zmian. W dobie transformacji cyfrowej technologia jest podstawowym elementem, który warunkuje zmianę i rozwój organizacji. Kończy się czas, kiedy szef IT podążał za biznesem, a technologia pełniła funkcję służebną. Firmy i ich liderzy IT osiągający dzisiaj sukcesy to organizacje, w których technologia jest podstawą prowadzenia działalności biznesowej, motorem zmian, rozwoju i generowania przychodów.

Daniel Martyniuk – partner, lider doradztwa technologicznego w Deloitte

Daniel Martyniuk

Liderzy cyfrowej awangardy nie myślą jak sprawić, aby IT rozumiało biznes. Ten etap mają już dawno za sobą. Obecnie skupiają się na zapewnieniu, aby również biznes rozumiał IT. I nie chodzi tu wcale o docenienie, że utrzymanie infrastruktury i systemów wymaga wiedzy i ciężkiej pracy. Chodzi o zaznajomienie liderów biznesowych z nowymi technologiami, trendami, produktami oraz możliwościami, które one stwarzają. Tylko dzięki takiemu podejściu możliwe jest rzeczywiste współtworzenie strategii organizacji przez biznes i IT.

Jakub Garszyński – dyrektor, lider usług Cloud w Deloitte

 

Przypisy:

[1] Khalid Kark, Mark White, and Bill Briggs, 2015 global CIO survey: Creating legacy, Deloitte University Press, November 3, 2015.

[2] Khalid Kark, Mark White, Bill Briggs, and Anjali Shaikh, Navigating legacy: Charting the course to business value, Deloitte University Press, November 10, 2016.

Jakub Garszyński
Czy ta strona była pomocna?