Cykl komercyjnych szkoleń on-line z licencjonowania produktów IBM

Artykuł

Cykl szkoleń on-line z licencjonowania produktów IBM

Szkolenia on-line: 24-25 kwietnia 2024 r. oraz 8 maja 2024 r.

Zapraszamy na III edycję szkolenia on-line z licencjonowania produktów IBM. Tym razem spotkania organizujemy w formule serii szkoleń, stanowiących kompleksowy zestaw eksperckiej wiedzy.

Idąc za głosem uczestników poprzedniej edycji szkolenia oraz z uwagi na kompleksowość każdego z zagadnień zdecydowaliśmy się podzielić spotkanie na trzy części. Szczegółowa agenda każdego szkolenia oraz zapisy dostępne są w poniższych, rozwijanych sekcjach strony.

Szkolenie z licencjonowania IBM dla zaawansowanych – skierowane do ekspertów z obszaru licencjonowania IBM, którzy chcą ugruntować i odświeżyć swoją wiedzę oraz zaktualizować ją o najnowsze zmiany w zasadach licencjonowania.

Szkolenie dla zaawansowanych odbędzie się w formacie 2 dni po 4 godziny.

Agenda:

Umowy i dokumenty licencyjne IBM

 1. Omówienie najważniejszych zapisów umów Passport Advantage (PA) i Międzynarodowa Umowa Licencyjna na Program (IPLA) oraz ostatnich zmian dot. weryfikacji licencji, obowiązków w zakresie raportowania, etc.
 2. Dokumentacja uzupełniająca, polityki IBM:
  1. IBM Terms – analiza wybranego dokumentu licencyjnego i szczegółowe omówienie warunków licencyjnych
  2. Dokumenty Announcement Letter
  3. Polityka tymczasowego wykorzystania, polityka backup
  4. Usługa subskrypcji i wsparcia, jej odnawianie oraz przywracanie

Portfolio produktów IBM

 1. Rodzaje miar licencyjnych i różnice pomiędzy:
  1. AU / AUSI, FU / FUSI, FU / CU
  2. PVU / RVU
  3. PVU / VPC
  4. Instancja aplikacji / instalacja
  5. Cloud Pak on prem / container

   wraz z omówieniem konkretnych przykładów zapisów zawartych w dokumentach licencyjnych oraz zmian w zasadach licencjonowania
 2. Omówienie przykładowych raportów z narzędzia IBM License Metric Tool oraz IBM License Service oraz scenariuszy błędnej konfiguracji skutkujących niepoprawnym raportowaniem

Część praktyczna – wyzwania i zagrożenia stojące przed licencjobiorcą – warsztat z analizy zaawansowanych scenariuszy licencyjnych oraz raportów z narzędzi pod kątem:

 1. Prawidłowego przypisania komponentów do programu głównego w narzędziu ILMT
 2. Weryfikacji poprawności danych w raportach z narzędzi ILS
 3. Prawidłowej kalkulacji wymogu licencyjnego dla rozbudowanego środowiska, w którym licencje IBM są wykorzystywane w sposób niestandardowy
 4. Możliwych scenariuszy optymalizacyjnych

Podsumowanie dobrych praktyk zarządzania licencjami w środowisku informatycznym

Sesja Q&A – licencjonowanie

Szkolenie on-line z licencjonowania produktów IBM dla zaawansowanych

24 i 25 kwietnia 2024 r.,
godz. 10:00-14:00

Cena: 2500 PLN netto

Zarejestruj się

Skierowane do administratorów IT lub ekspertów SAM aktywnie nim zarządzających.

Agenda:

 1. ILMT / Big Fix / IBM / HCL – wprowadzenie
 2. Komponenty ILMT
 3. Wybór i skalowanie środowiska
 4. Środowiska mieszane
 5. Migracje środowisk
 6. Logi i kody błędów
 7. Najczęstsze źródła problemów – uprawnienia i komunikacja sieciowa
 8. Bezpieczeństwo instalacji
 9. Zarządzanie bazą danych
 10. Backupy
 11. Tuning ILMT
 12. Zasady aktualizacji
 13. Menadżerowie maszyn wirtualnych
 14. Usuwanie komputerów nieaktywnych
 15. Tworzenie bundli oprogramowania i generowanie raportów
 16. Weryfikowanie funkcjonowania ILMT
 17. Sesja Q&A – ILMT

Szkolenie on-line z utrzymania i obsługi ILMT

8 maja 2024 r.,
godz. 10:00-16:00

Cena: 2500 PLN netto

Zarejestruj się

Uczestnictwo w każdym szkoleniu potwierdzone jest imiennym certyfikatem.

Agenda szkolenia:

Polityka rabatowa

W przypadku zapisu na więcej niż jedno szkolenie obowiązują następujące zasady rabatowe:

 • Uczestnictwo w dwóch szkoleniach – 4 000 PLN (rabat 1 000 PLN)

Agenda szkolenia:

Materiały

Uczestnicy otrzymają prezentację ze szkolenia oraz imienny certyfikat, potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu.

Organizator oświadcza, że Szkolenie (w tym informacje, treści przekazywane w jego trakcie oraz w ramach materiałów przesyłanych w jego następstwie) ma charakter akademicki i nie stanowi podatkowej, prawnej ani innego rodzaju profesjonalnej porady czy opinii, zaś Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie jakichkolwiek informacji przekazanych na Szkoleniu lub w materiałach przekazywanych w związku z nim. Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia ogólne, skierowane do szerokiego grona odbiorców oraz nie stanowi jakiejkolwiek formy indywidualnych konsultacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru i odpowiedzi na wybrane pytania zgłaszane przez uczestników szkolenia podczas sesji Q&A.

Organizator rezerwuje sobie prawo do odwołania szkolenia, jak również selekcji zgłoszeń, w szczególności odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora oraz do odrzucenia zgłoszeń na podstawie Ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Organizator przyjmuje zgłoszenia uczestników poprzez wysłanie poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego (wszystkie wymagane rubryki) najpóźniej do godz. 14:00 na dzień przed planowanym terminem szkolenia. Prosimy o podanie w formularzu służbowego adresu e-mail.

Adres e-mail uczestnika musi być unikalny, tzn. dwie osoby nie mogą być zarejestrowane przy użyciu tego samego adresu e-mail.

W dniu wysłania formularza rejestracyjnego uczestnik otrzyma, na podany w formularzu adres e-mail, systemowe potwierdzenie rejestracji przez organizatora.

Ostateczne potwierdzenie udziału zostanie wysłane najpóźniej w terminie 2 dni przed datą spotkania (z wyłączeniem przypadku, kiedy zgłoszenie zostanie złożone później, np. dzień przed szkoleniem).

W przypadku braku otrzymania na Państwa adres e-mail potwierdzenia rejestracji lub potwierdzenia udziału prosimy o kontakt pod adresem: ceplszkolenia@deloitteCE.com

Uczestnik szkolenia on-line powinien posiadać dostęp do komputera oraz internetu o minimalnej prędkości 1 Mbps.

Regulamin szkoleń internetowych Deloitte jest dostępny na stronie internetowej.

Organizatorem szkolenia jest spółka Deloitte Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.. z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, NIP: 5252743619.

Czy ta strona była pomocna?