Newsletter: Extended Enterprise

Artykuł

Newsletter: Extended Enterprise

Praktyczna dawka wiedzy dla organizacji korzystających z relacji z podmiotami zewnętrznymi

Newsletter Extended Enterprise obejmuje przede wszystkim takie obszary, jak: IT Asset Management, Contract Lifecycle Management, Third Party Risk Management.

Prezentowane w nim zagadnienia będą omawiały w kompleksowy sposób aspekty zarządzania relacjami ze stronami trzecimi z perspektywy budżetu i wydatków IT, ryzyka związanego ze współpracą ze stronami trzecimi i cyklem życia kontraktów. Tematyka będzie stale poszerzana o inne zagadnienia istotne z perspektywy przedsiębiorstw i ich współpracy z dostawcami, partnerami i klientami. Zwracamy na to uwagę, ponieważ organizacje w coraz większym stopniu polegają na relacjach ze stronami trzecimi, a nasze doświadczenie wskazuje, że prowadzenie biznesu na dużą skalę bez pomocy podmiotów zewnętrznych jest praktycznie niemożliwe.

 

Do kogo skierowany jest newsletter Extended Enterprise?

Treści prezentowane w newsletterze są skierowane do osób zainteresowanych tematyką zarządzania zasobami IT, zarządzania ryzykiem stron trzecich i zarządzaniem cyklem życia kontraktów, w tym: dyrektorów i kierowników IT, menedżerów licencji, osób zarządzających ryzykiem w firmach, reprezentantów działów zakupowych i supply chain, jak również osób w działach prawnych.

Zapraszamy do subskrypcji!

Szczegóły dotyczące wyróżnionych obszarów Extended Enterprise:

Newsletter “Extended Enterprise”

Otrzymuj powiadomienia e-mail o nowych wydaniach tego newslettera.

Subskrybuj

Zarządzanie zasobami IT (ITAM) to praktyki zarządzania cyklem życia, kosztami i ryzykiem związanym z zasobami informatycznymi organizacji, takimi jak sprzęt, oprogramowanie czy usługi w chmurze. IT Asset Management pomaga organizacjom optymalizować inwestycje w IT, zapewniać zgodność z licencjami i przepisami oraz mitygować ryzyko bezpieczeństwa IT.

W Newsletterze EE poruszymy różne tematy związane z ITAM, takie, jak:

 • Korzyści i wyzwania związane z ITAM w złożonym i dynamicznym środowisku IT.
 • Najlepsze praktyki i narzędzia do wdrażania i utrzymywania skutecznego programu ITAM.
 • Wpływ ITAM na inne funkcje i procesy biznesowe, takie jak zaopatrzenie, finanse czy ład korporacyjny.
 • Pojawiające się trendy i innowacje w ITAM, takie, jak sztuczna inteligencja i usługi chmurowe,
 • Rola ITAM w zarządzaniu relacjami ze stronami trzecimi i ograniczaniu ryzyka związanego ze stronami trzecimi.

Wraz ze wzrostem zależności organizacji od podmiotów zewnętrznych w kluczowych obszarach działalności – od outsourcingu, przez łańcuch dostaw, po usługi cloudowe – rośnie również ekspozycja na różnorodne obszary ryzyka wpływające chociażby na efektywność, reputację i zgodność z regulacjami. Proces zarządzania ryzykiem stron trzecich (TPRM) umożliwia identyfikację, ocenę, minimalizację i monitorowanie zagrożeń wynikających z takich relacji, w tym naruszenia danych, oszustwa, naruszenia regulacji czy kwestie jakości.

W niniejszym biuletynie będziemy przybliżali kluczowość znaczenia Third Party Risk Management dla każdej organizacji współpracującej z zewnętrznymi dostawcami oraz przedstawimy, jak efektywnie wdrożyć program TPRM. Zaprezentujemy także sprawdzone praktyki i narzędzia wspierające TPRM, korzyści płynące z jego integracji z innymi systemami zarządzania ryzykiem oraz wyzwania z tym związane.

Zagadnienia obejmują:

 • Tworzenie ram TPRM zgodnych ze strategią, celami i apetytem na ryzyko organizacji.
 • Przeprowadzanie due diligence wobec potencjalnych i istniejących trzecich stron, analizując stabilność finansową, bezpieczeństwo, standardy etyczne i obowiązki umowne.
 • Monitorowanie jakości wykonywanych usług oraz zgodności stron trzecich poprzez wskaźniki KPI, umowy SLA i raporty audytowe.
 • Identyfikacje i reagowanie na nowe lub zmieniające się obszary ryzyka związane ze stronami trzecimi, jak zmiany geopolityczne, cyberataki czy nowe regulacje.
 • Wykorzystanie technologii i automatyzacji do optymalizacji procesu TPRM, w tym oprogramowania, analizy danych, AI i blockchain.
 • Integracja TPRM z innymi procesami zarządzania ryzykiem, jak zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa (ERM), operacyjne (ORM) czy cyberbezpieczeństwa (CRM).

Umowy stanowią nieodzowny element każdej relacji biznesowej, ponieważ określają warunki, obowiązki i oczekiwania zaangażowanych w nią stron. Należy jednak pamiętać, że zarządzanie umowami może być złożonym i żmudnym procesem, który obejmuje wiele etapów, wielu interesariuszy oraz niezliczoną liczbę dokumentów. W ramach naszego biuletynu zaprezentujemy, w jaki sposób zarządzanie cyklem życia umowy (CLM) może pomóc w usprawnieniu i zautomatyzowaniu całego procesu zarządzania umowami, od jej utworzenia po odnowienie lub rozwiązanie. Omówimy także najlepsze praktyki i narzędzia Contract Lifecycle Management, a także korzyści i wyzwania związane z wdrożeniem strategii CLM w Twojej organizacji.

Tematy, które będą poruszane obejmują:

 • Jak stworzyć bibliotekę szablonów umów i ujednolicić klauzule i warunki dla różnych typów umów, takich jak chociażby umowy sprzedaży, kupna czy umowy o pracę;
 • Jak wykorzystać sztuczną inteligencję do analizy umów i wydobywania kluczowych informacji, takich jak zaangażowane strony, zobowiązania, daty i powiązane ryzyko;
 • Jak zautomatyzować prace związane z zatwierdzaniem umów i skrócić czas cyklu obsługi umowy poprzez integrację z istniejącymi systemami, takimi jak CRM, ERP czy poczta elektroniczna;
 • Jak monitorować realizację i zgodność umowy za pomocą kluczowych wskaźników wydajności i alertów, takich jak status płatności, status dostawy lub wygaśnięcie umowy;
 • Jak zoptymalizować odnawianie umów i negocjacje, korzystając ze spostrzeżeń opartych na danych, takich jak wyniki umowy, trendy rynkowe lub opinie klientów.

Najnowsze wydania newslettera

W pierwszym wydaniu skupiliśmy się na obszarze Contract Lifecycle Management. Setki, czy nawet tysiące kontraktów, którymi należy zarządzać to wyzwanie, z którym mierzą się obecnie nawet małe i średnie przedsiębiorstwa, nie wspominając już o dużych korporacjach. Dość często obserwujemy próby zarządzania taką ilością umów przy wykorzystaniu najprostszych narzędzi. Z reguły takie rozwiązanie nie jest ani skuteczne, ani wydajne, przez co organizacje mierzą się z ograniczonymi możliwościami nadzorowania procesu zarządzania kontraktami i licznymi wyzwaniami w tym obszarze.

Po więcej zachęcamy do lektury materiału Contract Lifecycle Management w praktyce, a już 24 września zapraszamy na webinar Contracts reimagined, na którym m.in. dowiedzą się Państwo w jaki sposób firmy mogą osiągnąć wzrost szybkości i wydajności w całym cyklu życia umowy.

Na naszej platformie dostępne jest również nagranie webinaru Contract Lifecycle Management, który odbył się 20 kwietnia 2023 i z którego możecie dowiedzieć się Państwo jakie korzyści dla organizacji przynosi efektywne zarządzanie cyklem życia umów.

W drugim wydaniu skupiliśmy się na obszarze IT Asset Management.

ITAM to zbiór praktyk stosowanych w celu optymalnego wykorzystania oprogramowania, w tym zapewnienia zgodności licencyjnej oraz ograniczenie kosztów. ITAM obejmuje cały cykl życia oprogramowania od planowania do wycofania lub ponownego użycia.

Przedstawiamy najciekawsze materiały, które w ostatnim czasie zostały opracowane przez ekspertów Deloitte.

Głównym wątkiem trzeciej edycji newslettera pozostają kwestie kompleksowego zarządzania relacjami ze stronami trzecimi.

Przedstawiamy najnowsze materiały, które w ostatnim czasie zostały opracowane przez ekspertów Deloitte.

Czy ta strona była pomocna?