mssf17, regulacja, ubezpieczenia

Artykuł

Firmy ubezpieczeniowe przygotowują się do wdrożenia MSSF 17

Raport: Deloitte Global IFRS Insurance Survey 2018

Wrzesień 2018

Rok po publikacji standardu MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” i nieco ponad dwa lata przed datą jego wejścia w życie (1 stycznia 2021 roku), firmy ubezpieczeniowe na całym świecie przygotowują się do spełnienia nowych wymogów sprawozdawczości finansowej.

Najnowsze badanie Deloitte Global IFRS Insurance Survey, 2021 countdown underway: Insurers prepare for IFRS 17 implementation omawia reakcje ubezpieczycieli na wprowadzenie nowych zasad oraz ich opinie dotyczące skali i złożoności zmian regulacyjnych, a także terminy związane z wdrożeniem systemów niezbędnych do spełnienia nowych wymogów.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze wnioski płynące z analizy przygotowań firm ubezpieczeniowych do wdrożenia MSSF 17, przeprowadzonej w skali globalnej przez Economist Intelligence Unit (EIU) na zlecenie Deloitte.
 

 • Zostało dokładnie tyle czasu, ile potrzeba na przygotowanie
  Firmy ubezpieczeniowe raczej optymistycznie podchodzą do zagadnienia: 90% twierdzi, że zdąży z przygotowaniami przed 1 stycznia 2021 roku. Z tej grupy 45% respondentów jest o tym przekonanych; większość (60%) stanowią tu firmy z segmentu ubezpieczeń zdrowotnych. Oferenci polis na życie są ostrożniejsi: stanowią tylko 37% tej grupy.  W ujęciu regionalnym największy poziom pewności odnotowano w Europie.
 • Konieczne będą zmiany technologiczne
  87% ubezpieczycieli jest zdania, że posiadane przez nich systemy technologiczne będą wymagały unowocześnienia, by sprostać wymogowi pozyskiwania nowych danych i wykonywać obliczenia wymagane przez nowy standard. Gromadzenie niezbędnych danych zostało uznane za największe wyzwanie technologiczne.
 • Zabudżetowano już znaczące koszty wdrożenia
  Większość ubezpieczycieli ma już wstępne pojęcie dotyczące budżetu, a wyniki dowodzą, że wydatki związane z wdrożeniem znacząco przekroczą oczekiwania z roku 2013.  35% respondentów spodziewa się wydać ponad 50 mln EUR w celu spełnienia wymogów. Pięć lat temu kwotę tę wskazało zaledwie 7% badanych.
 • Zdaniem ubezpieczycieli korzyści będą większe niż koszty
  93% badanych uważa, że korzyści z tytułu wdrożenia MSSF 17 będą większe od kosztów związanych z wdrożeniem niezbędnych zmian. W roku 2013 podobnego zdania było zaledwie 21% respondentów. Trzy największe korzyści wskazywane przez ankietowanych:

  1.   sprawozdania finansowe, które lepiej oddają osiągnięte wyniki,
  2.   ułatwienie dostępu do rynków kapitałowych,
  3.   poprawa jakości informacji, wykorzystywanych do opracowywania nowych produktów.

Znacząco wzrośnie zapotrzebowanie na kwalifikacje aktuarialne, księgowe i związane ze wzajemną współpracą
 Ubezpieczyciele uznali te ostatnie za równie istotne, co umiejętności aktuarialne. Wielu twierdzi, że będą dążyć do zacieśnienia integracji między działami finansowymi, aktuarialnymi i innymi komórkami organizacyjnymi. Jako największą trudność wskazali znalezienie pracowników z odpowiednim doświadczeniem aktuarialnym i księgowym.

Raport: Deloitte Global IFRS Insurance Survey 2018

Materiały w języku angielskim dostępne po uprzedniej rejestracji.

Zarejestruj się

Dowiedz się więcej na temat MSSF 17

Informacje o badaniu

Badanie zostało zlecone EIU przez Deloitte Hongkong i obejmowało 340 członków zarządów firm ubezpieczeniowych z całego świata oraz fachowców z branży. Przeprowadzono je w lutym i marcu bieżącego roku. Jego celem jest zapoznanie się z opiniami ubezpieczycieli dotyczącymi skali i stopnia złożoności zmian związanych z wdrożeniem nowego standardu.

W badaniu uczestniczyły firmy z 12 krajów Azji, Europy i Ameryki Północnej, reprezentujące segment ubezpieczeń na życie, zdrowotnych, majątkowych, mieszanych oraz reasekuracji.

To już trzecie badanie nastrojów w sektorze ubezpieczeniowym, przeprowadzone przez Deloitte i EIU w związku z planowanym wejściem w życie MSSF 17. Pierwsze „Winning the waiting game?”  ukazało się w roku 2012, drugie „Gaining momentum” w czerwcu 2013, po wydaniu przez RMSR drugiego projektu standardu poprzedzającego ostateczną wersję MSSF 17.

Czy ta strona była pomocna?