MSSF 16 Leasing

MSSF 16 przedstawia całościowy model identyfikacji umów leasingu i ich rozliczania w sprawozdaniach finansowych leasingodawców i leasingobiorców. Zastępuje on MSR 17 „Leasing” i związane z nim interpretacje.

Skontaktuj się z nami