MSSF 16 Exante Leasing

Artykuł

Exante Leasing – system IT do obsługi umów leasingowych zgodnie z MSSF 16

Exante Leasing jest zintegrowanym systemem skonstruowanym przez specjalistów Deloitte w celu zaspokojenia zaawansowanych oczekiwań klientów w zakresie wymogów MSSF 16.

Kluczowe funkcjonalności systemu Exante Leasing obejmują:

  • Ewidencję umów leasingowych oraz prawa do użytkowania wraz z importem danych oraz przechowywaniem skanów dokumentacji,
  • Wycenę zobowiązań z tytułu leasingu oraz prawa do użytkowania,
  • Obsługę księgowań dla zobowiązań z tytułu leasingu oraz prawa do użytkowania na poziomie jednostkowym oraz skonsolidowanym,
  • Raportowanie zarządcze,
  • Zarządzanie danymi wymaganymi do określenia stóp dyskontowych wraz z ich archiwizacją,
  • Zarządzanie danymi oraz użytkownikami na poziomie poszczególnych spółek lub ich grup.

System Exante Leasing został opracowany z uwzględnieniem podziału funkcji i zakresu odpowiedzialności jednostek organizacyjnych uczestniczących w procesie wyceny umów leasingowych, w sposób pozwalający na utrzymanie bezpieczeństwa danych, w tym m.in. w oparciu o elastyczny system zarządzania zakresem dostępu do poszczególnych informacji oraz możliwościami ich modyfikacji (Segregation of Duties).

Wdrożenie systemu pozwala na zwiększenie efektywności operacyjnej i automatyzację procesów realizowanych w obszarze wyceny leasingów a także zwiększenie kontroli nad procesem związanym m.in. z ewidencją umów i praw do użytkowania, wyznaczeniem stóp dyskontowych, generowaniem polecenia księgowania czy raportowaniem zarządczym.

Dowiedz się więcej na temat MSSF 16

Czy ta strona była pomocna?