MSSF 16 Leasing

Artykuł

Jak możemy pomóc?

MSSF 16 Leasing

Zakres wsparcia Deloitte we wdrożeniu wymagań MSSF 16 obejmuje m.in.:

Szkolenia
 • Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych z zakresu MSSF 16,
 • Omówienie kluczowych konsekwencji na przykładzie wybranych umów przedstawionych przez spółkę.
   
Doradztwo w analizie luki MSR 17 – MSSF 16:
 • Analiza umów leasingu pod kątem identyfikacji umów leasingu,
 • Określenie parametrów wynikających z umów leasingu podlegających wycenie bilansowej (uzupełnienie bazy danych umów leasingu),
 • Doradztwo w zakresie początkowego ujęcia w sprawozdaniu finansowym spółki zgodnie z wymogami MSSF 16,
 • Doradztwo w zakresie wyboru metody pierwszego wdrożenia MSSF 16,
 • Doradztwo w zakresie opracowania zmian do polityki rachunkowości i ujawnień w sprawozdaniu finansowym,
 • Analiza konieczności zmian w procesach oraz w kontroli wewnętrznej wynikających z nowych wymogów MSSF 16.
   
Doradztwo w zakresie wyznaczania stopy procentowej oraz wyceny leasingów
 • Opracowanie metodyki oraz narzędzi do wyznaczania stóp dyskonta (Incremental Borrowing Rate, Interest Rate Implicit in the Lease),
 • Opracowanie metodyki oraz narzędzi do wyceny leasingów.
   
Symulator MSSF 16
 • Usługa symulacji bilansu otwarcia: za pomocą naszego narzędzia Symulator MSSF 16 dokonamy zaczytania danych z bazy umów leasingu spółki oraz określimy wartość aktywów i zobowiązań leasingowych na daną datę.
 • Usługa symulacji wpływu na plany finansowe: w Symulatorze MSSF 16 przygotujemy raporty wpływu rozliczenia leasingu w okresie ich trwania (przygotowywanie raportów dotyczących ustalenia wartości aktywów i zobowiązań leasingowych oraz kwot odsetek i amortyzacji przez okres leasingu).
   
Wdrożenie systemu IT obsługującego wycenę leasingów zgodnie z MSSF 16

- Exante Leasing jest zintegrowanym systemem skonstruowanym przez specjalistów Deloitte w celu zaspokojenia zaawansowanych oczekiwań Klientów w zakresie wymogów MSSF 16.

- Kluczowe funkcjonalności Exante Leasing obejmują:

 • Administrację danymi i użytkownikami
 • Ewidencjonowanie umów leasingowych
 • Wycenę aktywów i zobowiązań wynikających z umów leasingowych
 • Generowanie polecenia księgowania
 • Raportowanie zarządcze

- W celu uzyskania szczegółowych informacji o Exante Leasing prosimy o kontakt z osobami wskazanymi poniżej.

Dowiedz się więcej na temat MSSF 16

Czy ta strona była pomocna?