MSSF 16 Leasing

Artykuł

Cel

MSSF 16 Leasing

Pierwotnym celem projektu było opracowanie jednolitego standardu dla firm rozliczających się zgodnie z MSSF i z US GAAP.

MSSF 16 opracowano w toku wspólnego projektu, zainicjowanego przez RMSR i amerykańską Radę Standardów Rachunkowości Finansowej (RSRF) dla zaspokojenia potrzeb użytkowników sprawozdań finansowych, zaniepokojonych brakiem porównywalności sprawozdań finansowych sporządzanych w obu systemach – wynikającym z dużych różnic w rozliczaniu leasingu operacyjnego i finansowego oraz ograniczonego zakresu ujawnień dotyczących leasingu operacyjnego oraz ekspozycji jednostek na ryzyko wynikające z umów leasingu.

W wielu kwestiach, w tym dotyczących ujmowania i prezentacji kosztów przez leasingobiorców, RMSR i RSRF doszły jednak do rozbieżnych wniosków. Wobec tego standard dotyczący leasingu opracowany przez RSRF różni się pod kilkoma względami od MSSF 16.

Dowiedz się więcej na temat MSSF 16

Czy ta strona była pomocna?