Studia MBA Leadership

Artykuł

Studia MBA Leadership

Współpraca Wyższej Szkoły Bankowej z Deloitte oraz amerykańskim Peregrine Leadership Institute

MBA Leadership to unikalny program, w trakcie którego słuchacze rozwijają miękkie kompetencje menedżerskie oraz zdobywają przekrojową wiedzę z różnych obszarów zarządzania.

Studia MBA Leadership zostały utworzone przez Wyższe Szkoły Bankowe we współpracy z Deloitte oraz amerykańskim Peregrine Leadership Institute. Partnerzy pełnią nie tylko rolę konsultacyjną i mają wpływ na kształt programu. Ich przedstawiciele prowadzą zajęcia i dzielą się swoim doświadczeniem w ramach wybranych modułów. 

Słuchacze do wyboru mają dwie ścieżki językowe: 

 • polsko-angielską – 30% zajęć w języku angielskim
 • anglojęzyczną – 100% zajęć w języku angielskim. 
INFORMATOR

Przywództwo dla mnie oznacza umiejętność wyznaczenia strategii, wizji firmy, nakreślenie celów i działań nakierowanych na realizację określonej strategii, ale także umiejętność budowania efektywnych zespołów, inspirowania oraz motywowania innych w dążeniu do osiągnięcia wspólnego celu. Skuteczny przywódca przede wszystkim musi przeprowadzić właściwą diagnozę stanu faktycznego w firmie, aby wyznaczyć lub skorygować strategię, dokonywać właściwych wyborów i aby odpowiednio ukierunkowywać zespół na właściwe działania. W ramach programu studiów Leadership MBA uczestnicy będę mieli okazję zdobyć wiedzę oraz rozwijać umiejętności oceny, diagnozowania rzeczywistości, między innymi poprzez właściwą interpretację danych finansowych zawartych w sprawozdaniach finansowych w trakcie warsztatów prowadzonych przez ekspertów z firmy Deloitte.

- Robert Wolszon, Partner Associate in Deloitte, wykładowca MBA

Organizacja programu opiera się na trzech filarach: 

1. Partnerski

 • program współtworzymy z partnerami biznesowymi: Deloitte oraz amerykańskim Peregrine Leadership Institute
 • słuchacze studiów MBA to partnerzy w realizacji programu – poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach, dzielenie się swoimi doświadczeniami i know-how stają się współtwórcami programu i mają realny wpływ na przebieg zajęć
 • organizacja studiów oparta jest na partnerskim podejściu do słuchaczy, którzy podczas całego toku studiów mogą liczyć na pomoc opiekuna grupy
 • WSB w Gdańsku jest członkiem Business Centre Club, co potwierdza zarówno jej biznesowy charakter, jak i chęć wspierania przedsiębiorczości wśród Polaków poprzez edukację.

 

2. Praktyczny

 • program jest ukierunkowany na rozwój umiejętności przywódczych
 • zajęcia prowadzą praktycy biznesu oraz doświadczeni dydaktycy i trenerzy
 • wykorzystujemy modułowy system nauczania
 • słuchacze mają możliwość doskonalenia biznesowego języka angielskiego w ramach obu ścieżek językowych 
 • wykorzystujemy interaktywne metody nauczania: warsztaty, business case’y, dyskusje panelowe – wiedzę z zajęć słuchacze mogą na bieżąco wykorzystywać w życiu zawodowym
 • organizujemy wizyty studyjne w firmach
 • słuchacze mogą konsultować się z wykładowcami po godzinach
 • słuchacze mają całodobowy kontakt z uczelnią z dowolnego miejsca na świecie – dzięki platformie internetowej Extranet.

 

3. Profesjonalny

 • studia kończą się napisaniem projektu zaliczeniowego opartego na metodyce FRIS, realizowanego pod opieką certyfikowanego trenera z pakietem indywidualnych sesji coachingowych
 • absolwenci zdobywają dyplom studiów MBA 
 • zajęcia prowadzi profesjonalna kadra wykładowców–praktyków z doświadczeniem międzynarodowym
 • w ramach studiów organizujemy dodatkowe wykłady gości z Polski i z zagranicy
 • prowadzący przekazują  kompletną i specjalistyczną wiedzę 
 • słuchacze dostają profesjonalnie opracowane materiały dydaktyczne
 • WSB w Gdańsku jest członkiem grupy Wyższych Szkół Bankowych, o której sile stanowi 19-letnie doświadczenie w prowadzeniu programów MBA.
   

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów.