Badanie sprawozdań finansowych

Rozwiązania

Badanie sprawozdań finansowych

Audyt finansowy

Prowadzimy badania sprawozdań finansowych zgodnie z najnowszymi zmianami w dziedzinie finansów i rachunkowości firm.

Nasza metodologia zakłada identyfikowanie ryzyka zgodnie z najnowszymi zmianami w dziedzinie finansów i rachunkowości firm. W połączeniu z badaniem ksiąg rachunkowych i cykli księgowych uzyskujemy pełną weryfikację sprawozdania finansowego, a to oznacza, że nasi klienci otrzymują usługę o najwyższej jakości.

Usługi dotyczące badań sprawozdań finansowych obejmują:
  • Badanie i przeglądy sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości
  • Badanie sprawozdań finansowych i pakietów konsolidacyjnych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, standardami US GAAP oraz innymi standardami lokalnymi
  • Wsparcie w procesie wprowadzania papierów wartościowych do publicznego obrotu, w restrukturyzacji, prywatyzacji oraz połączeniach jednostek,
  • Konsultacje w dziedzinie zasad rachunkowości, tworzenia planów kont, przekształcania funkcji i procesów w działach finansowo-księgowych,
  • Badania zgodnie ze standardami US GAAS i standardami rewizji finansowej określonymi przez Radę Nadzoru nad Rachunkowością Spółek Publicznych (PCAOB),
  • Certyfikację systemu kontroli wewnętrznej, np. zgodnie z rozdziałem 404 Ustawy Sarbanes- Oxley,
  • Przekształcenie sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z polskimi standardami rachunkowości do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, standardów US GAAP oraz innych standardów rachunkowości,
  • Doradztwo w zakresie raportowania finansowego, ładu korporacyjnego i kontroli wewnętrznej,
  • Finansowe badania due diligence,
  • Szkolenia.

Kontakt marketingowy:

Justyna Starosielec

Justyna Starosielec

Senior Manager, Marketing

Justyna posiada wieloletnie doświadczenie w strategicznej komunikacji oraz public relations. Specjalizuje się w tematyce rynku finansowego w Polsce. Obecnie odpowiada za działania komunikacyjne i mark... Więcej