dReporting Automated FS

Rozwiązania

dReporting Automated FS (e-sprawozdanie)

Narzędzie automatyzujące proces przygotowania sprawozdania finansowego według Ustawy o Rachunkowości

Maj 2022

Narzędzie dReporting Automated FS zostało stworzone na bazie naszych wieloletnich doświadczeń w automatyzacji procesów sprawozdawczych. Pozwala na dalece idące przyspieszenie tworzenia sprawozdania finansowego przez wprowadzenie naszych autorskich funkcjonalności.

dReporting Automated FS wykorzystuje aplikacje MS Excel jako szkielet narzędzia, co pozwala na działanie w znanym środowisku i korzystanie z wszelkich udogodnień oferowanych w standardowym skoroszycie.

Jakie problemy adresuje dReporting Automated FS?

${alt}
Kliknij grafikę aby powiększyć

Czym charakteryzuje się dReporting Automated FS i jakie ma funkcje?

Charakterystyka narzędzia

 • Łatwe wdrożenie (brak konieczności instalacji na serwerze). Narzędzie oparte na skoroszycie Excel. Kompatybilne z wersją MS Office 2016 i wyższymi
 • Przejrzysty panel sterowania oraz Instrukcja obsługi zawarta w narzędziu
 • Rozbudowany system checków walidujących poprawność i kompletność Sprawozdania
 • Rozbudowane zestawienie not przygotowane na podstawie Ustawy o Rachunkowości
 • Możliwość zmiany języka narzędzia oraz sprawozdania za pomocą 1 kliknięcia (PL / ENG / DE)
 • Możliwy zakup samego narzędzia (model licencyjny) lub narzędzia z pełnym wsparciem przy wdrożeniu


Przygotowanie sprawozdania

 • Intuicyjny zakładka pozwalająca na przypisanie kont z ZOiS do odpowiadających im pozycji sprawozdania
 • Dedykowany formularz do mapowania kont z ZOiS do informacji w notach
 • Rolowanie danych z roku bieżącego na rok poprzedni za pomocą jednego kliknięcia
 • Klarowane checki wskazujące brakujące/niepoprawne elementy Sprawozdania

Generowanie finalnego sprawozdania

 • Eksport Sprawozdania lub jego elementów do Word wraz automatycznym rozmieszczeniem treści i formatowaniem
 • Możliwość ukrycia pustych wierszy oraz renumeracji not za pomocą dedykowanych funkcjonalności
 • Swobodny wybór jednego z 3 języków, w którym ma zostać wygenerowane Sprawozdanie
 • Możliwość utworzenia kopii pliku z Sprawozdaniem bez funkcjonalności (w celu przekazania stornie trzeciej)


Generowanie pliku XML

 • Klarowna walidacja danych Sprawozdania na etapie przygotowywania z wskazaniem błędnych/brakujących pozycji
 • Generowanie dostępne dopiero po poprawnym uzupełnieniu
 • Walidacja z aktualną strukturą Ministerstwa Finansów (mf.gov.pl)
 • Możliwość kastomizacji linii Sprawozdania na życzenie klienta (pozycje użytkownika


Wdrożenie

 • Pełne dostosowanie informacji dodatkowej na podstawie dostarczonych danych
 • Uzupełnienie narzędzia danymi klienta razem z wprowadzeniem mapowania

Praca z narzędziem dReporting Automated FS

Kontakt:

Sebastian Borowiec

Sebastian Borowiec

Manager, Audit & Assurance, Deloitte

Sebastian jest ekspertem Assurance i posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze implementacji narzędzi do automatyzacji procesów u klientów, w tym zautomatyzowanych sprawozdań finansowych, narzędzi ... Więcej

Kontakt marketingowy:

Justyna Starosielec

Justyna Starosielec

Senior Manager, Marketing

Justyna posiada wieloletnie doświadczenie w strategicznej komunikacji oraz public relations. Specjalizuje się w tematyce rynku finansowego w Polsce. Obecnie odpowiada za działania komunikacyjne i mark... Więcej