dReporting Connector (szybkie przygotowanie raportów finansowych)

Rozwiązania

dReporting Connector (szybkie przygotowanie raportów finansowych)

Narzędzie wspierające przygotowanie raportów finansowych

Maj 2022

Narzędzie dReporting Connector zostało stworzone z myślą o przyspieszeniu procesu przygotowania raportów finansowych przez wprowadzenie automatyzacji w zakresie rozszerzenia możliwości integracji dokumentów MS Word ze środowiskiem MS Excel.

dReporting Connector łączy możliwość utrzymywania danych liczbowych w skoroszytach MS Excel i jednoczesnej edycji plików tekstowych i graficznych w MS Word. Z pomocą jednego kliknięcia narzędzie umożliwia połączenia ich w jeden dokument stanowiący finalny raport.

Jakie problemy adresuje dReporting Connector?
 • Potrzebę wielokrotnego manualnego uaktualniania raportów z uwagi na zmiany danych liczbowych przygotowanych w MS Excel
 • Powtarzalne tworzenie zróżnicowanych raportów w MS Word
 • Czasochłonne uzupełnianie danych w raportach w formacie MS Word
 • Powielanie danych wsadowych w zależności od przygotowywanego raportu.
Charakterystyka narzędzia
 • Łatwe wdrożenie (brak konieczności instalacji na serwerze)
 • Funkcjonalności łatwo dostępne za pomocą dodatkowej zakładki na wstążce w dokumencie MS Word
 • Intuicyjne połączenie danych pomiędzy dowolnymi plikami Excel i Word
 • Zautomatyzowana aktualizacja (import) danych tabelarycznych do MS Word
 • Możliwość zmiany języka komunikatów i formularzy wyświetlanych w narzędziu (PL/ENG)
 • Instrukcja dotycząca funkcjonalności dostępna z poziomu dokumentu
 • Kompatybilność narzędzia z wersją MS Office 2016 i wyższymi
 • Możliwy zakup samego narzędzia lub narzędzia z pełnym wsparciem przy wdrożeniu

 

Dodawanie zakresów

 • Intuicyjny formularz
 • Możliwość edycji dodanych zakresów
 • Możliwość połączenia z dowolnym arkuszem Excel

 

Nadawanie znaczników

 • Prosty formularz do oznaczania miejsc na tabele w tekście
 • Podział na zakresy dostępne do oznaczenia, wprowadzone oznaczenia i nierozpoznane zakres
 • Klarowne zaznaczenie w tekście wprowadzonego znacznika dla zakresu
 • Możliwość cofnięcia (usunięcia) nieprawidłowego


Importowanie danych

 • Formularz umożliwiający import tabel w miejsce wprowadzonych znaczników
 • Możliwość zaktualizowania uprzednio zaimportowanych tabel
 • Opcjonalne ukrycie pustych wierszy w tabelach (tylko dla dostosowanych plików MS Excel)


Usuwanie danych

 • Swobodne usuwanie zaimportowanych danych i wprowadzonych oznaczeń
 • Funkcjonalność pozwala na pozostawienie wprowadzonego oznaczenia lub samej tabeli

Praca z narzędziem dReporting Connector

Kontakt:

Sebastian Borowiec

Sebastian Borowiec

Manager, Audit & Assurance, Deloitte

Sebastian jest ekspertem Assurance i posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze implementacji narzędzi do automatyzacji procesów u klientów, w tym zautomatyzowanych sprawozdań finansowych, narzędzi ... Więcej

Kontakt marketingowy:

Justyna Starosielec

Justyna Starosielec

Senior Manager, Marketing

Justyna posiada wieloletnie doświadczenie w strategicznej komunikacji oraz public relations. Specjalizuje się w tematyce rynku finansowego w Polsce. Obecnie odpowiada za działania komunikacyjne i mark... Więcej