dReporting Conversion XML

Rozwiązania

dReporting Conversion XML

Generowanie pliku sprawozdania finansowego w formie usługowej (XML)

Lipiec 2022

dReporting Conversion XML

Usługa jest wykonywana w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie w automatyzacji procesów sprawozdawczych. Usługa dReporting Conversion XML pozwala na przekonwertowanie sprawozdania finansowego na ustrukturyzowany format XML zgodnie z aktualnie udostępnionymi strukturami.

Usługa obejmuje udostępnienie szablonu sprawozdania, który umożliwia wprowadzenie danych oraz ich walidację. Na podstawie uzupełnionego szablonu następuje generowanie pliku XML.

Generowanie pliku XML
  • Usługa może być wykonana zgodnie ze strukturami Ministerstwa Finansów: jednostka inna, jednostka inna skonsolidowana, jednostka mała, jednostka mikro,
  • W pakiecie proponujemy dwie konwersje (wstępna oraz finalną),
  • Istnieje możliwość dostosowania szablonu o pozycje użytkownika, które nie są predefiniowane przez Ministerstwo Finansów,
  • Klarowna walidacja danych sprawozdania finansowego na etapie przygotowywania ze wskazaniem błędnych/brakujących pozycji,
  • Walidacja z aktualną strukturą Ministerstwa Finansów (mf.gov.pl),
  • Możliwość dodawania załączników w wielu formatach (.csv, .jpg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .odt, .ods, .txt, .rtf).

Kontakt:

Sebastian Borowiec

Sebastian Borowiec

Manager, Audit & Assurance, Deloitte

Sebastian jest ekspertem Assurance i posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze implementacji narzędzi do automatyzacji procesów u klientów, w tym zautomatyzowanych sprawozdań finansowych, narzędzi ... Więcej

Kontakt marketingowy:

Justyna Starosielec

Justyna Starosielec

Senior Manager, Marketing

Justyna posiada wieloletnie doświadczenie w strategicznej komunikacji oraz public relations. Specjalizuje się w tematyce rynku finansowego w Polsce. Obecnie odpowiada za działania komunikacyjne i mark... Więcej