Rozwiązania

Support Services – usługi wsparcia działów finansowo-księgowych

Support Services, czyli pozyskanie pracownika do wsparcia w realizacji określonych zadań w zakresie finansów i księgowości oraz rozwiązania problemów o charakterze księgowym.

Realizujemy projekty Support Services - Interim Finance Manager/Interim CFO, projekty związane ze wsparciem działów księgowości, finansów, raportowaniem i sprawozdawczością finansową, controllingiem i audytem wewnętrznym.

Bożena Horbowicz jest Senior Managerem w dziale Audit Advisory. Specjalizuje się w usługach doradczych oraz w projektach Support Services u klientów. Posiada doświadczenie zawodowe zdobyte w działach audytu w międzynarodowych korporacjach. Brała udział w badaniach sprawozdań finansowych, jak również w audytach wewnętrznych. Bożena Horbowicz posiada uprawnienia polskiego biegłego rewidenta.

Jedną z usług, jakie oferuje Zespół Assurance jest „Support Services – Interim Finance Manager” Bożeno, na czym polega takie wsparcie w Twoim przypadku?

Jako Interim Finance Manager w pracy dla klienta zarządzam bieżącą pracą zespołu finansowo-księgowego. Moje zadania to m.in. zamknięcie miesięczne, koordynacja procesu przygotowywania miesięcznych raportowań do grupy, miesięcznych analiz kosztów i przychodów na potrzeby Zarządu. Sporządzam statutowe sprawozdanie finansowe, przygotowuję materiały dla audytu i koordynuję prace z tym związane, koordynuję współpracę ze specjalistami z zakresu podatków, obsługi płacowej, zgodności z wymogami prawa np. w zakresie przygotowania raportowań do zewnętrznych instytucji.

Z jakimi jeszcze projektami się spotkałaś?

Wspieramy naszych klientów również w przygotowaniu pierwszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W zależności od zgłoszonych nam potrzeb takie wsparcie może obejmować przygotowanie wzoru pakietów konsolidacyjnych i sprawozdania skonsolidowanego, wzorów liczenia korekt konsolidacyjnych i przygotowanie polityki rachunkowości grupy, albo koordynację całego procesu łącznie z naszym udziałem w kalkulacji korekt konsolidacyjnych, uzgodnieniu sald transakcji wzajemnych między spółkami grupy, uzupełnieniu pakietów konsolidacyjnych danymi spółek, sporządzeniu arkuszy do konsolidacji bilansu i rachunku zysków i strat oraz kompilacji całego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Tak naprawdę zajmujemy się kompleksowo zadaniami wyznaczonymi nam przez klienta.

Ponadto realizujemy również projekty z zakresu konwersji sprawozdań z Polskich Standardów Rachunkowości (PSR) na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), wdrożenia nowych MSSF lub określenia podejścia do nowych typów transakcji, wsparcia zespołu raportowania w okresie zamknięcia rocznego. Kolejne przykłady projektów to usługi w zakresie identyfikacji nieefektywności oraz optymalizacji procesów przy wykorzystaniu automatyzacji (np. uzgodnienia raportów z różnych systemów, przeklejanie danych, agregacja/obróbka danych, tworzenie raportów) mające na celu przyspieszenie i automatyzację procesu raportowania. Są także projekty wsparcia audytu wewnętrznego polegające na testowaniu kontroli wewnętrznych, przygotowaniu opisów procesów biznesowych, przedstawieniu rekomendacji dotyczących obecnych procesów i kontroli oraz pomocy w zaprojektowaniu alternatywnych rozwiązań na bazie naszej znajomości dobrych praktyk w odniesieniu do procesów finansowo-księgowych. Wspieraliśmy również naszych klientów w zakresie implementacji nowego systemu finansowo-księgowego.

Ile trwają takie projekty?

Projekty tego typu trwają zwykle od 2 do 6 miesięcy. Wsparcie w zakresie przygotowania pierwszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego może trwać do kilku miesięcy przy zaangażowaniu w niepełnym wymiarze czasowym i w zależności od zakresu zleconych nam zadań. A projekty w działach audytu wewnętrznego mogą trwać od jednego do kilku tygodni, wszystko zależy od potrzeb biznesowych danego klienta.

Co jest wyzwaniem, a co daje satysfakcję w tego typu zadaniach?

Wyzwaniem jest konieczność wdrożenia się w wyjątkowo krótkim czasie i poznania specyfiki biznesu danej spółki, struktury organizacyjnej i transakcji występujących w tym biznesie, wsparcie firmy w momencie, kiedy nie ma możliwości przekazania obowiązków i bez czasu na wdrożenie się. Największą satysfakcję natomiast daje zadowolenie klientów, których problemy zostały rozwiązane. Dla mnie osobiście duże znaczenie ma zdobycie unikatowego doświadczenia w szczególności z różnych branż, a często również w międzynarodowym środowisku.

Czy poleciłabyś taki model współpracy?

Zdecydowanie poleciłabym, ponieważ klient zyskuje możliwość wsparcia swojego zespołu przez zadaniowych ekspertów :)Co oferujemy w ramach Support Services

  • Umiejętność kierowania zespołami i projektami.
  • Umiejętność szybkiego identyfikowania ryzyk i potencjalnych obszarów non-compliance.
  • Wiedza techniczna w zakresie MSSF i Polskich Standardów Rachunkowości.
  • Zaawansowany język angielski.
  • Umiejętność szybkiego uczenia się, w szczególności nowych systemów.
  • Zaawansowana znajomość pakietu MS Office.
  • Możliwość przekazania zadań z zakresu podatków, zgodności z wymogami prawa, obsługi płacowej w ręce specjalistów z działu BPS Deloitte oraz koordynacja komunikacji między BSP a klientem.
  • Możliwość zatrudnienia zewnętrznych ekspertów spoza Deloitte w przypadku konieczności znalezienia pracownika o określonych kompetencjach w konkretnym terminie.

Loan Staff

Kontakt

Bożena Horbowicz

Bożena Horbowicz

Senior Manager

Bożena jest Senior Managerem w dziale Assurance. Specjalizuje się w usługach doradczych oraz w projektach Support services u klientów. Posiada doświadczenie zawodowe zdobyte w działach audytu w między... Więcej

Kontakt marketingowy:

Justyna Starosielec

Justyna Starosielec

Senior Manager, Marketing

Justyna posiada wieloletnie doświadczenie w strategicznej komunikacji oraz public relations. Specjalizuje się w tematyce rynku finansowego w Polsce. Obecnie odpowiada za działania komunikacyjne i mark... Więcej