Artykuł

Raport: Rynek sztuki. Art & Finance Report 2019

Szósta edycja międzynarodowego raportu Deloitte nt. rynku sztuki i finansów opracowanego przez Deloitte Luksemburg i ArtTactic.

W ciągu 10 ostatnich lat wartość majątku osób, które posiadają co najmniej milion dolarów podwoiła się, podczas gdy rynek sztuki wzrósł nominalnie zaledwie o 9 proc.

Szósta edycja międzynarodowego raportu Deloitte nt. rynku sztuki i finansów opracowanego przez Deloitte Luksemburg i ArtTactic - wiodącą firmę badawczą specjalizującą się w światowym rynku sztuki.

Raport powstał na podstawie wywiadów przeprowadzonych z 105 kolekcjonerami z całego świata, wieloma przedstawicielami galerii, domów aukcyjnych oraz 138 rzeczoznawcami, a także reprezentantami 54 banków prywatnych i 25 firm zajmujących się usługami typu „family office”.

Rynek sztuki i finanse. Wybrane wnioski z raportu:

  • Kolekcjonerzy i zarządzający majątkami chcą lokować kapitał w sztukę. Aż 81 proc. kolekcjonerów oczekuje, że zarządcy ich aktywów zaoferują im tę formę lokaty.
  • Duże szanse dla rynku sztuki pokazują statystyki dotyczące rosnącej zamożności na świecie. Najbogatsi będą napędzać inwestycje w tym obszarze. Aby jednak wykorzystać okazję, należy rozwiązać bariery prawne zniechęcające inwestorów.
  • Na skutek braku jednolitych regulacji w Europie słabo rozwinięty jest np. rynek kredytów zabezpieczonych dziełami sztuki, który z powodzeniem funkcjonuje w USA, a jego globalna wartość oscyluje między 21 a 24 miliardami dolarów.
  • Narzędziem, które napędza obroty na rynku i zdobywa coraz większą popularność są aukcje gwarantowane, które stanowiły w 2018 r. 58 proc. wszystkich aukcji.
  • Wzrost znaczenia zarządzania holistycznego, co oznacza wzrost zainteresowania inwestycjami alternatywnymi, w tym sztuką.
  • Ważnym elementem wealth managementu jest także planowanie spadkowe, które stanowi najistotniejszą z usług dla 76 proc. kolekcjonerów.
  • Potrzebne są jednolite regulacje, które scalą światowy rynek i sprawią, że obrót dziełami sztuki stanie się przejrzysty i możliwy do oceny pod kątem ryzyka inwestycyjnego.
Pobierz raport (dokument w jęz. angielskim)

Infografika: The Big Picture - Trendy na światowym rynku sztuki i finansów

Czy ta strona była pomocna?