Global Powers of Retailing 2019

Artykuł

Raport: Global Powers of Retailing 2019

Marzec 2019 r.

Dwudziesta druga edycja raportu Global Powers of Retailing zawiera listę dwustu pięćdziesięciu największych przedstawicieli sektora detalicznego na świecie, przygotowaną na podstawie ogólnodostępnych danych za rok 2017 (rok finansowy zakończony 30 czerwca 2018 r.) oraz omawia ich wyniki z punktu widzenia podsektorów branży i lokalizacji siedzib. Raport prezentuje również sytuację pięćdziesięciu detalistów, którzy rozwijają się najszybciej oraz przybliża sylwetki firm, które znalazły się w zestawieniu po raz pierwszy.

Podsumowanie

Przychody 250 największych detalistów na świecie wzrosły o blisko 6% proc. Aby znaleźć się w rankingu Top 250, firma musiała osiągnąć przychód o wartości co najmniej 3,7 mld dolarów, nieznacznie więcej niż rok wcześniej (3,6 mld dolarów). Sieci z rankingu Deloitte zanotowały marżę zysku netto na poziomie 2,3 proc., zatem niższą niż przed rokiem (3,2 proc.).

Niezagrożoną pozycję lidera zachował Walmart. Zdaniem ekspertów firmy doradczej Deloitte sektor handlu detalicznego zaliczył dobry rok, jednak autorzy 22. raportu „Global Powers of Retailing 2019” prognozują, że kończy się hossa i m.in. zmiany w polityce monetarnej i fiskalnej wielu państw spowolnią wzrost gospodarczy.

Kluczowe wnioski

  • Łącznie przychody ze sprzedaży detalicznej dla 250 największych firm wyniosły 4,53 biliona dolarów, co w przybliżeniu oznacza średnio 18,1 mld dolarów na firmę.
  • Najwięcej z 250 najlepszych sprzedawców ma swoją główną siedzibę w Europie – 87. Ich udział w przychodach Top 250 wyniósł 33,8 proc.
  • 10 największych detalistów na świecie ma 31,6 proc. udziału w łącznych przychodach Top 250. To wzrost o 0,9 p.p. rok do roku.
  • Detaliści z sektora dóbr konsumpcyjnych (FMCG), do którego należy ponad połowa firm na liście Deloitte (138), razem wygenerowali 66,2 proc. przychodów Top 250.

Informacja prasowa na temat raportu: Po rekordowym roku sieci handlowe z niepokojem patrzą w przyszłość

Global Powers of Retailing 2019

Pobierz raport (PDF)
Czy ta strona była pomocna?