Trzy czwarte Polaków deklaruje, że uprawia chociaż jedną dyscyplinę sportu

Artykuł

Raport: Sports Retail Study 2020

W Polsce największe wydatki na zakupy sportowe ponoszą respondenci w wieku 35-44 lat

Czerwiec 2020. Badanie konsumentów w wybranych krajach w Europie

W grudniu 2019 roku firma Deloitte przeprowadziła badanie wśród konsumentów z ośmiu krajów europejskich dotyczące aktywności fizycznej oraz wyborów konsumenckich w zakresie produktów i usług sportowych. W badaniu łącznie wzięło udział 6 028 osób w wieku od 18 do 65 lat. Oprócz Polaków przebadano także Niemców, Francuzów, Austriaków, Czechów, Węgrów, Rumunów oraz Bułgarów.

Najważniejsze wnioski z raportu Sports Retail Study 2020

Prawie 65 proc. badanych Europejczyków uprawia minimum jedną dyscyplinę sportu. Jak wynika z raportu firmy doradczej Deloitte „Sports Retail Study 2020” w Polsce ten wskaźnik wynosi aż 76,2 proc., co plasuje nas na pierwszym miejscu spośród badanych ośmiu krajów. Na drugim miejscu po Polakach, jeżeli chodzi o odsetek osób deklarujących aktywność fizyczną, plasuje się Francja (70 proc.). Kolejne są Austria (68 proc.) oraz Niemcy (65 proc.).

Polacy na odzież oraz sprzęt sportowy przeznaczają średnio 193 euro rocznie. Więcej na ten cel wydają mężczyźni, bo 227 euro w porównaniu do 157 euro w przypadku kobiet. Warto dodać, że największe wydatki na zakupy sportowe ponoszą respondenci w wieku 35-44 lat. Z kolei najmniej, co jest dość naturalne, wydają seniorzy. Osoby, których średni miesięczny dochód mieści się w przedziale 2-3 tys. euro są w stanie przeznaczyć na ubrania i sprzęt sportowy najwięcej. W ich przypadku średnia wynosi 320 euro.

Jeżeli chodzi o wydatki na odzież i sprzęt sportowy to najwięcej pieniędzy przeznaczają na ten cel Austriacy. Rocznie są gotowi wydać średnio 295 euro, czyli o blisko 100 euro więcej niż Polacy.

Średnio na uprawianiu sportu spędzamy 8,6 godziny tygodniowo. Dla porównania w przypadku Czechów jest to godzina krócej (7,6 godziny), a Węgrów niemal dwie godziny krócej (6,5 godziny). Najwięcej, bo dziewięć godzin tygodniowo, na aktywność fizyczną poświęcają Bułgarzy.

Do najpopularniejszych sportów, niezależnie od kraju, należą: bieganie, fitness, pływanie, piesze wycieczki/spacery oraz piłka nożna. W pięciu z ośmiu badanych krajów, bieganie, fitness i pływanie stanowią trzy najczęściej wymieniane dyscypliny sportu. Polacy nie są w tym względzie wyjątkiem. Jogging ma u nas największą grupę zwolenników (58,9 proc.). Na kolejnych miejscach znajdują się fitness (48,4 proc.), pływanie (38,9 proc.), piłka nożna (32,8 proc.) oraz siatkówka (24,3 proc.).

Pod względem uwarunkowań demograficznych w Niemczech, Francji, Polsce i Czechach nie zaobserwowano znacznych różnic jeżeli chodzi o płeć. Z kolei w Rumunii (56 proc.), Bułgarii (57 proc.), Austrii (54 proc.) oraz na Węgrzech (60 proc.) mężczyźni są aktywniejsi sportowo od kobiet.

• We wszystkich przebadanych krajach najbardziej aktywną sportowo grupą wiekową są osoby w wieku 18-34 lat. W pięciu z ośmiu badanych krajów większą popularnością cieszy się aktywność sportowa, która nie wiąże się z członkostwem w klubie sportowym. Wyjątkiem są Polska, Francja oraz Niemcy.

Głównym argumentem przemawiającym za podejmowaniem aktywności fizycznej według respondentów we wszystkich krajach jest dostępność czasu wolnego. W Polsce dla 65 proc. respondentów największym motywatorem decydującym o uprawianiu sportu jest chęć zagospodarowania wolnego czasu. Na drugim miejscu badani wskazali dostęp do obiektów sportowych, a następnie chęć dbania o zdrowie.

• Wśród wszystkich przebadanych państw wydatki na aktywność związaną ze sportem wahają się średnio pomiędzy 95 euro (Węgry) a 295 euro (Austria) rocznie. Wszędzie więcej pieniędzy wydaje się na odzież sportową niż na sprzęt. Przykładowo Niemcy i Francuzi przeznaczają na ubrania sportowe aż dwukrotnie więcej pieniędzy niż na sprzęt (średnio o 53 proc.). Z kolei najwięcej na zakupy sportowe przeznaczają Austriacy, wydając rocznie 154 euro na odzież sportową oraz 141 euro na sprzęt. Co ciekawe, nawet osoby nie podejmujące żadnej aktywności fizycznej, ponoszą wydatki związane z zakupem odzieży sportowej.

Czy ta strona była pomocna?