CRM – czym jest, do czego służy i jak wybrać najlepszy?

Case Study

CRM – czym jest, do czego służy i jak wybrać najlepszy? 

Dowiedz się, jak wybrać najlepszy system Customer Relationship Management do automatyzacji procesów w przedsiębiorstwie 

Oprogramowanie przeznaczone do zarządzania relacjami z klientami (CRM) rozwija się najszybciej ze wszystkich typów oprogramowania. Dlatego szefowie zespołów odpowiedzialni za projekty wdrożeniowe w dużych firmach coraz częściej dostrzegają konieczność wykorzystania narzędzi automatyzujących procesy. Wybór odpowiedniego systemu nie jest jednak sprawą łatwą. Jaki CRM sprawdzi się najlepiej?

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Co można zyskać w perspektywie krótko- i długoterminowej dzięki systemowi CRM?
 • Jakie są rodzaje CRM-ów i czym się charakteryzują?
 • Jakie firmy powinny inwestować w CRM w ramach wspomagania B2B e-commerce?
CRM to dziś konieczność

CRM (z ang. Customer Relationship Management) - to system informatyczny, który pomaga w obsłudze i zarządzaniu wszystkimi kontaktami firmy z klientami i potencjalnymi kontrahentami: śledzi ich relacje od momentu zetknięcia się z ofertą po raz pierwszy aż do etapu sprzedaży i obsługi posprzedażowej, przechowuje i porządkuje informacje o kontaktach przedsiębiorstwa z klientami, a także automatyzuje wiele procesów związanych z marketingiem, sprzedażą, handlem cyfrowym i obsługą klienta.

Eksperci są pewni, że automatyzacja i cyfryzacja procesów sprzedaży i szeroko pojmowanej obsługi klienta to konieczność. Wystarczy przeanalizować przewidywania dotyczące dalszego rozwoju tego sektora.

Globalny rynek CRM ma osiągnąć wartość 40 miliardów dolarów do 2023 roku1.

Natomiast roczna stopa wzrostu (CAGR) globalnego rynku zarządzania relacjami z klientami (w tym CRM) wyniesie 13,3%2. Skalę zjawiska dobrze ilustruje poniższy wykres.

40 mld USD – taką wartość osiągnie globalny rynek CRM do 2023 roku
Dziesięć powodów opłacalności systemu CRM

Prawidłowo prowadzona baza danych w formie CRM przynosi firmie liczne korzyści. Inwestycje we wdrażanie systemów CRM są wyjątkowo opłacalne, z wysokim wskaźnikiem zwrotu: 8,71 USD z każdego zainwestowanego dolara3.

Co konkretnie można zyskać w perspektywie krótko- i długoterminowej? Osiągalne korzyści obejmują aż dziesięć różnych aspektów działalności firmy:

 1. Automatyzacja umożliwia sprawne i bezpieczne gromadzenie danych o klientach, a w konsekwencji szybkie selekcjonowanie tych, którzy są istotni z punktu widzenia strategii firmy. 74% respondentów twierdzi, że rozwiązania CRM ułatwiają im dostęp do informacji o klientach, co pozwala podnieść poziom personalizacji obsługi4.
 2. Zmniejszenie kosztów bezpośrednich (możliwość zmniejszenia ekspozycji u klientów mało rentownych) i pośrednich (m.in. dzięki usprawnieniu procesu zawierania umów z dostawcami).
 3. Wzrost przychodów dzięki racjonalizacji miksu produktów, wartości i realizacji cen. Aplikacje CRM mogą zwiększyć przychody nawet o 41% w przeliczeniu na przedstawiciela handlowego5.
 4. Poprawa relacji z klientami (nawet o 74%6).
 5. Zmniejszenie wydatków związanych z zatrudnieniem (nawet o 40%7).
 6. Proces sprzedaży ulega optymalizacji (50% zespołów poprawiło wydajność dzięki wykorzystaniu mobilnego CRM, natomiast ułatwienie handlowcom dostępu do danych skraca cykle sprzedażowe o 8–14%8)9.
 7. Sprawne udzielanie odpowiedzi na pytania w dogodnym dla klienta czasie i odpowiedni dobór treści przesyłanych wiadomości.
 8. Oszczędność czasu (powtarzalne i czasochłonne czynności ulegają automatyzacji).
 9. Możliwość zintegrowania wybranych aspektów działalności różnych działów (sprzedaży, obsługi klienta, marketingu).
 10. Wzrost współczynników konwersji.
41% – dzięki wykorzystaniu CRM o tyle mogą wzrosnąć przychody w przeliczeniu na jednego przedstawiciela handlowego

Czy każda firma potrzebuje platformy B2B e-commerce i B2C e-commerce?

Narzędzie typu CRM znacznie podnosi efektywność działania platform typu B2B e-commerce. Z perspektywy przedsiębiorstwa bardzo istotna jest możliwość skupienia się na tych aspektach pracy, których nie można zautomatyzować, czyli na pogłębianiu relacji, odzyskiwaniu utraconych klientów, przekształcaniu tzw. leadów w czynnych klientów bądź odpowiadaniu na nietypowe zgłoszenia czy pytania potencjalnych odbiorców. Realizację powtarzalnych, czasochłonnych zadań można powierzyć automatowi.

Platforma CRM może również usprawniać nawiązywanie relacji z klientami indywidualnymi, którzy coraz częściej decydują się na współpracę z firmą, jeżeli zadba ona o adekwatną, spersonalizowaną komunikację oraz dostarczy oferty opracowane na podstawie informacji dotyczących wcześniej dokonywanych zakupów.

Podstawą takich relacji powinno być wzajemne zaufanie i lojalność, zwłaszcza że utrzymanie nawiązanej już współpracy ma ogromne znaczenie dla firmy. Zdaniem 47% przedstawicieli użytkowników CRM, właśnie platforma miała znaczący wpływ na utrzymanie klientów10.

CRM sprawdzi się zatem w firmach, które:

 • mają bardzo rozbudowaną strukturę (91% firm zatrudniających więcej niż jedenastu pracowników korzysta z systemu CRM)11,
 • negocjują transakcje sprzedaży z innymi firmami,
 • mają rozbudowaną sieć klientów indywidualnych,
 • oferują klientom produkty o długim cyklu życia,
 • mają w ofercie produkty personalizowane,
 • korzystają z wielokanałowego dostępu do klienta.
Jakie CRM-y mamy do wyboru?

Przy wyborze idealnej platformy oprogramowania szczególne znaczenie ma zrozumienie różnicy między następującymi wersjami: Out of the box, Custom i Low Code.


Out of the box (OOTB)

Oprogramowanie typu OOTB (ang. out of the box) pochodzi bezpośrednio od dostawcy i każdy użytkownik może je bez trudu wdrożyć. Poszczególne funkcje są gotowe do natychmiastowego użycia, od razu po zakupie. Konfiguracja nie wymaga zaawansowanej wiedzy z zakresu IT. To rozwiązanie typu “podłącz i pracuj”.

Dla kogo przeznaczone są rozwiązania OOTB? Na pewno będzie to dobry wybór w przypadku firm prowadzących typowe dla branży procesy operacyjne: obsługę klientów indywidualnych lub biznesowych, marketing, dystrybucję, a także rozwiązujących bieżące problemy. Pakiet oprogramowania ogólnego przeznaczenia spełni swoją funkcję również wtedy, gdy potrzebne jest szybkie i niezbyt kosztowne wdrożenie.

Zalety OOTB:

 • wdrożenie jest szybkie i proste,
 • stosunkowo niski koszt wejścia,
 • możliwość uzyskania wsparcia technicznego,
 • opcje wstępnie skonfigurowanego oprogramowania można łatwo skalować w celu dopasowania ich do etapu rozwoju firmy.

Wady OOTB:

 • brak najbardziej potrzebnych firmie funkcjonalności,
 • konieczność płacenia za funkcjonalności, z których nie zawsze się korzysta.

Custom

Przeciwieństwem CRM-ów typu OOTB jest oprogramowanie zbudowane od podstaw, znane także jako Custom, które od samego początku dostosowuje się do indywidualnych potrzeb użytkownika. Poziom zaawansowania i szczegółowości ustawień odpowiada zapotrzebowaniu klienta. Zwykle takie rozwiązanie jest dodatkowo wyposażone w interfejsy API, które ułatwiają integrację.

Wersja „na zamówienie” pozwala na zyskanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwom dobrze osadzonym w danej niszy.

Zalety rozwiązania typu Custom:

 • pełne dopasowanie do potrzeb użytkownika,
 • brak zbędnych funkcji,
 • możliwość poszerzania o kolejne funkcje w miarę potrzeby.

Wady rozwiązania typu Custom:

 • wyższy koszt,
 • problem tzw. długu technologicznego (rezygnacja z przechodzenia na najnowsze wersje narzędzi programistycznych oraz niewspieranie najnowszych systemów operacyjnych),
 • dłuższy czas potrzebny na opracowanie, wdrożenie i dostosowanie.

 

Low code

Kolejną propozycją jest platforma typu low code. W tej wersji dostawca dostarcza elementy składowe, ale wymaga od użytkownika złożenia ich według własnych potrzeb. Platforma programistyczna LC zamiast rozbudowanych języków kodowania wykorzystuje interfejsy wizualne z prostą logiką i funkcjami.

Takie rozwiązanie stanowi szybką i łatwą alternatywę dla oprogramowania kastomizowanego. Użytkownik może wykorzystywać platformy low code do projektowania aplikacji o różnym poziomie złożoności, spełniających określone wymagania biznesowe.

Zalety Low code:

 • możliwość tworzenia aplikacji przeznaczonych do wielu celów również przez osoby nieposiadające specjalistycznej wiedzy programistycznej,
 • możliwość dostosowania oprogramowania do własnych procesów.

Wady Low code:

 • zależność od tego, co dostarczył twórca platformy,
 • brak szerszego wglądu w dane serwerowe.


Krótkie podsumowanie: który CRM będzie najlepszy?

Low code i OOTD to platformy oprogramowania, które są droższe w ujęciu krótkoterminowym, a dodatkowo firma musi ponosić cykliczne koszty związane z odnawianiem licencji.

Platformy typu Custom, choć pozwalają na większą elastyczność, wiążą się z ryzykiem długu technologicznego. Poza tym odpowiedzialność za utrzymanie zespołu pracującego nad oprogramowaniem spoczywa na kliencie. Niższy koszt zakupu i brak licencji nie są w stanie zrekompensować ewentualnych długoterminowych strat.

CASE STUDY KROSS S.A.
W firmie KROSS przy wyborze technologii najlepiej dopasowanej do specyfiki firmy brano pod uwagę kilka czynników. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie CRM-u wskazują na dwa główne kryteria doboru: oprogramowanie musi być dostosowane do potrzeb oraz musi samo rozwijać się we właściwym kierunku. Właśnie dlatego już na wstępie odrzucono CRM typu Custom, który, zdaniem specjalistów z firmy KROSS, ma małe prawdopodobieństwo osiągnięcia tak dynamicznego tempa rozwoju jak firma (strategia KROSS do 2030 roku zakłada szybkie tempo rozwoju), a ponadto ryzyko, że okaże się zupełnie nieprzydatne w najbliższych latach, jest bardzo wysokie. Po czym poznać, że jakaś technologia nie ma potencjału do wzrostu? Osoby podejmujące decyzje w firmie KROSS wskazują na takie zmienne jak dopasowanie do czasów, wskaźniki rozwoju oraz sposób finansowania. Ostatecznie zdecydowano się na rozwiązanie typu Low code oferowane przez największego na świecie producenta CRM i partnera Deloitte - Salesforce.

 

 

Chętnie pomożemy każdemu klientowi wybrać właściwe rozwiązanie. Dzięki współpracy z nami łatwiej będzie osiągnąć długoterminowe korzyści.

Napisz do nas, porozmawiajmy!
 

Czy ta strona była pomocna?