Personalizacja usług medycznych jako kolejny kierunek transformacji cyfrowej obszaru ochrony zdrowia

Artykuł

Personalizacja usług medycznych jako kolejny kierunek transformacji cyfrowej obszaru ochrony zdrowia

Digitalizacja sektora ochrony zdrowia w Polsce po pandemii COVID-19 znacząco przyspieszyła. Nowoczesne technologie i cyfrowe usługi medyczne są coraz bardziej dostępne.

Wrzesień 2022

Od kliku lat obserwujemy szybko postępującą digitalizację sektora ochrony zdrowia w Polsce. Pandemia COVID-19 znacząco przyspieszyła wprowadzanie nowoczesnych technologii i zwiększyła dostępność cyfrowych usług medycznych. Zmiany, które obserwujemy, znacząco wpływają na budowę ekosystemów zdrowotnych oferujących coraz szerszą gamę usług medycznych i odpowiadających na potrzeby pacjentów.

Wraz z postępem technologicznym w obszarze ochrony zdrowia, obserwujemy również zmianę struktury populacji. Do roku 2025 pokolenia X i Y będą stanowiły około 75% całego społeczeństwa w Polsce. Obecnie pacjenci coraz chętniej korzystają z rozwiązań oferowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Do tych najbardziej popularnych należą usługi w ramach Internetowego Konta Pacjenta (IKP) oraz możliwość posiadania dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej. Tylko do 2021 roku lekarze wystawili 511 milionów e–recept. Kolejne cyfrowe usługi, takie jak e-skierowania czy e–zwolnienia pozwalają na standaryzację dokumentacji medycznej. Rozwiązania te umożliwiają bezpieczną integrację serwisów prywatnych podmiotów i placówek medycznych oferujących usługi w ramach NFZ. Jest to istotnie z punktu widzenia pozyskiwania informacji i zapewnienia jednolitego, ustandaryzowanego modelu, co z kolei pozwala na coraz lepszą analizę danych medycznych pacjentów.

 

Kierunki transformacji cyfrowej w obszarze ochrony zdrowia

Przedstawiciele rynku ochrony zdrowia muszą dostosowywać trendy cyfrowe również do swoich potrzeb. Rozwiązania technologiczne dają wiele możliwości i mogą być wykorzystane do różnorodnych celów, na przykład do rozwoju spersonalizowanej opieki i profilaktyki zdrowotnej. Dzięki angażowaniu pacjenta w procesie leczenia, terapie stają się bardziej skuteczne, a lekarze są w stanie szybciej przewidzieć ewentualne problemy zdrowotne.

Wszystkie to jest się możliwe dzięki dostępowi do danych gromadzonych w bazach publicznych i prywatnych.

Obecnie ekosystemy zdrowotne koncentrują się przede wszystkim na połączeniu usług telemedycznych z tradycyjnymi wizytami lekarskimi, prowadzone są również próby włączenia zdalnego monitoringu pacjenta. Zauważalne są działanie mające na celu poszerzenie cyfrowego ekosystemu zdrowotnego o rozwiązania oferujące pacjentowi wykonanie badań diagnostycznych w placówkach własnych lub partnerskich, czy też umożliwiające pobranie materiału do badań w domu pacjenta.

Wyzwaniem, przed którym stoją firmy medyczne, jest zbudowanie kompleksowego ekosystemu zdrowotnego, integrującego świat cyfrowy z modelami tradycyjnymi. Poszukiwane są technologie, które łączą ze sobą elementy informacyjno-komunikacyjne, wspierają rozwiązania z zakresu telemedycyny oraz pozwalają na analizę danych diagnostycznych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI). Jednym z priorytetów jest również automatyzacja niektórych procesów, co pozwoli na odciążenie personelu medycznego. Takie podejście wymaga zarówno wykorzystania złożonych rozwiązań technologicznych, jak i świadczenia usług medycznych bezpośrednio przez podmioty medyczne oraz we współpracy z innymi partnerami.

 

Personalizacja usług medycznych i budowanie doświadczenia pacjenta

Niezwykle istotnym elementem, na który należy zwrócić uwagę w trakcie budowy złożonych ekosystemów zdrowotnych, jest zaspokojenie potrzeb pacjenta. Rynek medyczny wymaga zmiany podejścia do oferowanych usług, które powinny być skupione wokół personalizacji i uzyskania pozytywnych doświadczeń pacjenta. Już teraz rozwiązania technologiczne pozwalają na konstruowanie zautomatyzowanych ścieżek diagnozy i leczenia, które wsparte odpowiednią analityką danych oraz sztuczną inteligencją (AI) umożliwiają przeprowadzenie wielowarstwowej segmentacji w oparciu o zdarzenia medyczne oraz behawioralne. Właściwe dopasowanie rozwiązań, takich jak marketing automation, do obszaru ochrony zdrowia może zostać skutecznie wykorzystane do personalizacji ścieżek leczenia. Rozwiązania te obejmują m.in. właściwy dobór usług medycznych, stały monitoring pacjenta oraz angażowanie go w proces leczenia. Kluczowe jest zaproponowanie odpowiednich treści medycznych i aplikacji cyfrowych dostępnych na urządzeniach mobilnych pacjenta.

Personalizacja usług medycznych odgrywa istotną rolę przy tworzeniu coraz efektywniejszych ścieżek terapeutycznych, w które angażowany jest pacjent. Jednym z największych wyzwań całościowej transformacji cyfrowej w obszarze ochrony zdrowia jest końcowy pomiar efektywności personalizacji usług medycznych oraz wpływ zaangażowania pacjenta w proces leczenia. Równie ważna jest profilaktyka zdrowotna, która powinna przyczynić się do obniżenia wysokich kosztów leczenia i długotrwałych konsekwencji chorób przewlekłych. Z pomocą w osiągnięciu wyżej wspomnianych celów mogą przyjść kompleksowe cyfrowe ekosystemy zdrowotne oparte o rozwiązania technologiczne. To z kolei umożliwi automatyzację procesów, które przy wsparciu sztucznej inteligencji (AI) oraz uczenia maszynowego (machine learning) umożliwią bezpieczne przetwarzanie i analizowanie coraz większej ilość danych. Będzie to miało przełożenie na lepsze doświadczenie pacjenta, a jednocześnie poprawi efektywność leczenia.

Phygitalowy Pacjent przyszłości

Przejdź na stronę z raportem
Czy ta strona była pomocna?