Przełom w marketingu

Artykuł

Przełom w marketingu

Siódmy z siedmiu trendów opisanych w raporcie Global Marketing Trends 2021

Listopad 2020

Gwałtowne zmiany w otoczeniu marketingowym powinny przekładać się na przekształcenia modelu rozwoju talentów w taki sposób, aby marketing stał się źródłem przewagi konkurencyjnej.

W ciągu ostatnich kilku lat zadania i role działów marketingu i talentów uległy diametralnej zmianie. Dziś jest oczywistym, że funkcja dyrektora ds. marketingu ewoluuje - to już nie menedżer marki, ale myśliciel strategiczny, osoba, dzięki której rosną przychody całego przedsiębiorstwa. Jednocześnie w dyskusjach na temat talentów w firmach różnych branż, a w szczególności w dyskusjach na temat zmian modeli rozwoju talentów, ciągle powtarzają się te same wątki. Mogą one brzmieć dla Państwa znajomo: sztuczna inteligencja (SI) sprawia, że jesteśmy szybszymi i inteligentniejszymi pracownikami; ludzie rezygnują z tradycyjnego modelu pracy etatowej, w systemie od 9:00 do 17:00, na rzecz pracy realizowanej na zlecenie; nowe paradygmaty szkoleń sytuacyjnych w miejscu pracy i ustawicznego kształcenia zmieniają sposób, w jaki rozwijamy nasze umiejętności1. Te zmiany nie są wyizolowane. Aby odpowiedzieć na zapotrzebowanie przedsiębiorstwa i podnieść rolę marketingu, specjaliści marketingowi powinni zmieniać swoje modele rozwoju talentów proporcjonalnie do tych zmieniających się tendencji.

Dyrektorzy działów marketingowych (i szefowie innych pionów) w różnym stopniu już włączyli wiele z tych trendów do swoich działań. Potem pojawił się COVID-19. Z konieczności, przedsiębiorstwa zmieniły sposoby wykonywania pracy. Kiedy w maju tego roku przeprowadziliśmy badanie wśród 405 przedstawicieli kadr kierowniczych w Stanach Zjednoczonych, zauważyliśmy, że niektóre z trendów kadrowych nabierają tempa, a inne dopiero zaczynają się pojawiać. Przykładowo, nasze badanie wykazało, że w nowej normalności dyrektorzy działów marketingowych wprowadzili wiele rozwiązań SI, aby zautomatyzować pracę (77 procent). Jednocześnie tylko 6 procent ankietowanych w większym stopniu zaczęło polegać na różnych formach pracy wykonywanej na zlecenie (tzw. gig economy) - co, być może, odzwierciedla jak łatwo można regulować zaangażowanie pracowników nieetatowych w czasie spowolnienia gospodarczego.

COVID-19 może być katalizatorem, który sprawił, że te rozwijające się trendy w marketingu i rozwoju talentów obiorą nową ścieżkę. Kiedy zapytaliśmy menedżerów, jakie są najważniejsze obszary funkcjonalne na najbliższe 12 miesięcy, okazało się, że marketing i sprzedaż znalazły się na drugim miejscu (61%), po cyfryzacji i technologiach (68%). Istnieją również dowody na to, że rola dyrektora działu marketingu może nabierać rozmachu. Zaledwie 20 miesięcy temu, 46% dyrektorów ds. marketingu twierdziło, że wywierają znaczący wpływ na rozmowy kadr kierowniczych dotyczące strategii marketingowej2. Teraz wartość ta wzrosła prawie dwukrotnie, do 81%.

Aby poradzić sobie z przyspieszonym tempem zmian, dyrektorzy działów marketingowych muszą potraktować priorytetowo kwestię transformacji sfery talentów w swoich jednostkach. W tym artykule omawiamy cztery trendy, które - jeśli zostaną wykorzystane w modelu rozwoju talentów marketingowych - mogą podnieść poziom umiejętności, zapewnić elastyczność organizacyjną umożliwiającą szybkie reagowanie na potrzeby rynku, a w konsekwencji, uczynić z talentów marketingowych wyróżnik konkurencyjny.

 

Przypisy:

1Każdy z tych tematów omówiliśmy szczegółowo 3 lata temu w publikacji Deloitte Review, wyd. 21 31 lipca 2017 r.
2Diana O’Brien, Jennifer Veenstra, and Timothy Murphy, “The makings of a more confident CMO: Three ways to increase C-suite impact,” Deloitte Insights, 18 września 2019 r.

Global Marketing Trends 2021

Pobierz PDF

Zobacz wszystkie trendy:

Czy ta strona była pomocna?