Zmiana zasad gry

Artykuł

Zmiana zasad gry

Drugi z siedmiu trendów opisanych w raporcie Global Marketing Trends 2021

Listopad 2020

Od dziesięcioleci zasady funkcjonowania w okresie recesji pozostawały niezmienione: albo oszczędzanie i koncentracja na kosztach, aby przeczekać trudny okres, albo wydatkowanie z wyprzedzeniem w stosunku do popytu w celu zwiększenia udziału w rynku. Jednak zła koniunktura wywołana pandemią jest wyjątkowa, ponieważ wymusza ogromne, gwałtowne zmiany w zachowaniach konsumentów, którzy rezygnują teraz z zakupów w sklepach stacjonarnych preferując kanały cyfrowe.

Zwinny marketing w coraz bardziej zdigitalizowanym świecie

Z tego względu obecny kryzys wymaga zastosowania nowych reguł: zwinnej strategii kanałów cyfrowych, która będzie odpowiadać potrzebom klientów w miarę ich powstawania. Jeśli firma się na nią nie zdecyduje, ryzykuje utratą znaczenia na rynku, a sytuacja gospodarcza i tak jest już bardzo napięta.

Według wyników badania, jakie przeprowadziliśmy z udziałem 2.447 konsumentów z całego świata, 58 procent było w stanie podać nazwę firmy, która szybko zmodyfikowała swoją ofertę, aby lepiej dostosować się do „nowej normalności” spowodowanej wybuchem pandemii COVID-19. 82 procent osób z tej grupy stwierdziło też, że taka nowa, dopasowana do zaistniałej sytuacji oferta sprawiła, że chętniej będą kupować produkty czy usługi tej marki. Koronawirus spowodował, iż konsumenci bardziej doceniają i chętniej korzystają z kanałów cyfrowych - 66 procent ankietowanych potwierdziło, że za sprawą pandemii bardziej doceniają dobrze zaprojektowanie technologie; 63 procent wskazało też, że będą częściej używać technologii cyfrowych nawet po ustaniu pandemii

Wielu specjalistów od marketingu zdaje sobie sprawę, że powinni szybko i z łatwością poruszać się w coraz bardziej zdigitalizowanym świecie (patrz pasek boczny, "Bądź sygnałem, a nie szumem"). W ramach innego naszego badania, które dotyczyło 405 osób zajmujących wyższe stanowiska kierownicze, 41 procent ankietowanych stwierdziło, że najważniejszym skutkiem, jaki mieli nadzieję osiągnąć dzięki wdrożeniu na większą skalę cyfrowych technologii i platform, była możliwość szybszego reagowania na potrzeby klientów (najczęściej wybierana odpowiedź). Dla liderów marketingu to przełomowy moment. Biorąc pod uwagę gwałtowne zmiany oczekiwań w zakresie zaangażowania klientów, a także fakt, iż klienci bardziej sobie dziś cenią technologie cyfrowe i częściej ich używają, ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej wydaje się przyspieszenie – a nie ograniczenie - tempa inwestycji umożliwiających firmom sprawne reagowanie na zapotrzebowanie i zmiany sytuacji za pomocą odpowiedniego komunikatu i ofert kierowanych do klientów.

W tym trendzie odwołujemy się do przykładów zaczerpniętych z praktyki oraz badań, aby pomóc liderom przygotować własne plany działania i wypracować model zwinnego marketingu dostosowanego do potrzeb organizacji.

Global Marketing Trends 2021

Pobierz PDF

Zobacz wszystkie trendy:

Czy ta strona była pomocna?