Korzyści z wykorzystania Customer Data Platform (CDP)

Artykuł

Salesforce Marketing Cloud Intelligence  

Salesforce Marketing Cloud Intelligence (w przeszłości: Datorama) to elastyczne rozwiązanie firmy Salesforce, skupiające się na dostarczaniu narzędzi do integracji danych w czasie rzeczywistym, ich transformacji, analizy, wizualizacji oraz raportowania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.

Korzyści biznesowe z używania Marketing Cloud Intelligence

Salesforce Marketing Cloud Intelligence to narzędzie pozwalające na inteligentną integrację wszystkich danych marketingowych w jeden ujednolicony system, ich wielopoziomową analizę oraz automatyczną, łatwą w obsłudze wizualizację. Dzięki takiemu rozwiązaniu, marketerzy B2C, B2B, agencje marketingowe mogą skupić się na identyfikacji i podejmowaniu działań maksymalizujących ROI oraz zwiększających skuteczność kampanii marketingowych zamiast na czasochłonnym przygotowaniu i przetwarzaniu danych.


Cztery kluczowe korzyści biznesowych z używania Salesforce Marketing Cloud Intelligence to:

 • Jednolity, zintegrowany obraz efektywności działań marketingowych. Platforma pozwala na połączenie wszystkich danych o działaniach marketingowych wraz z ich wynikami biznesowymi w jeden kompletny uniwersalny widok. W tym celu, narzędzie wykorzystuje największą na rynku bibliotekę ponad 170 połączeń API oraz sztuczną inteligencję, pozwalającą na identyfikację i integrację każdego rodzaju danych bez względu na źródło, format lub zmienność w czasie.
 • Automatyczny proces przygotowania i analizy danych. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji, ETL, hurtowni danych, SFMCI redukuje czas poświęcony na manualne przetwarzanie danych, a także usprawnia przygotowanie analiz dzięki zautomatyzowanym modelom regresji i analizy statystycznej.
 • Maksymalizacja ROI oraz optymalizacja kosztów. Platforma korzysta ze sztucznej inteligencji generującej automatyczne analizy danych marketingowych, a także codzienne rekomendacje optymalizacji kampanii marketingowych względem wyznaczonych KPI, dzięki czemu interesariusze mogą w czasie rzeczywistym optymalizować alokację wydatków, a także dokonywać zmian w prowadzonych działaniach maksymalizujących ROI.
 • Skoordynowana współpraca między interesariuszami. Dzięki szczegółowej, inteligentnej wizualizacji wskaźników KPI, trendów, analiz prowadzonych kampanii oraz segmentów klientów, bazującej na jednym wspólnym widoku, każdy z interesariuszy może monitorować wyniki biznesowe względem założonych celów, wyciągać wspólne wnioski oraz koordynować między zespołowe, między regionalne optymalizacje działań.

Zastosowania Marketing Cloud Intelligence

Marketing Cloud Intelligence to platforma marketing intelligence dla marek, agencji oraz wydawców, pochodzących z takich branż jak FSI (usługi finansowe i ubezpieczeniowe), Retail i Consumer Goods, Life Science & Healthcare, Produkcja, Telekomunikacja i inne.
Najważniejsze zastosowania MCI to:

 • Jedno źródło prawdy na temat kampanii prowadzonych w różnych kanałach, zarówno wewnętrznych (np. CRM, email marketing) i zewnętrznych (np. Google Ads). Jest to szczególnie przydatne w przypadku prowadzenia działań zarówno offline i online.
 • Zwiększanie efektywności kampanii marketingowych, m.in. dzięki identyfikacji przez AI nowych możliwości i obszarów do poprawy.
 • Eliminacja nieefektywnych reklam oraz potencjalnych digital ad fraud’ów.
 • Skrócenie czasu podejmowania decyzji. MCI umożliwia budowanie czytelnych raportów i dashboardów, a także ich dystrybucję do właściwych odbiorców (w tym wysyłanie emailem oraz osadzanie raportów w zewnętrznych systemach).
Kluczowe cechy Marketing Cloud Intelligence
 • Rozwiązanie end-to-end. MCI pozwala na przeprowadzenie całego procesu optymalizacji działań marketingowych, począwszy od importu wieloformatowych danych, ich harmonizacji, przetworzenia, wizualizacji i analizy z pomocą sztucznej inteligencji, procesów ETL oraz hurtowni danych.
 • Elastyczny model danych. MCI to platforma posiadająca swój własny, elastyczny model danych przystosowany do automatycznej obsługi danych marketingowych różnego formatu i różnej struktury, bez potrzeby użycia kodu.
 • Proste integracje. Platforma umożliwia pozyskiwanych danych z różnych źródeł, w tym poprzez API, procesy ETL, natywne konektory Salesforce (m.in. Marketing, Sales, Service, Experience, Commerce Clouds), a także integracje z zewnętrznymi rozwiązaniami (np. systemu reklamowe, np. Google Ads).
 • Transformacja danych w ramach MCI, którą mogą wykonać osoby nietechniczne i bez konieczności modyfikacji danych w źródłowych systemach.
 • nteligentne wizualizacje z niestandardowymi metrykami, celami i taksonomią, pozwalające na skoordynowanie prac różnych zespołów i regionów.
Usługi Deloitte związane z Marketing Cloud Intelligence

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy pomogą Państwu w wdrożeniu i efektywnym wykorzystaniu Salesforce Marketing Cloud Intelligence. Nasz zespół specjalistów zadba o to, aby rozwiązanie zostało dostosowane do potrzeb Państwa biznesu, dzięki czemu będą Państwo w stanie zwiększyć skuteczność działań marketingowych i osiągnąć sukces w dzisiejszym wymagającym świecie biznesu.
Wśród usług Deloitte dotyczących Salesforce Marketing Cloud Intelligence znajdują się m.in.:

 • Strategia personalizacji i opracowanie Business Case na wdrożenie systemu
 • Kompleksowe wdrożenie Salesforce Marketing Cloud Intelligence, w tym konfiguracja systemu, integracje i operacyjne przygotowanie analiz, wizualizacji oraz raportów
 • Obsługa systemu Salesforce Marketing Cloud Intelligence
 • Rozwój systemu i wdrażanie customowych rozwiązań
 • Administracja, zarządzanie systemem, helpdesk
 • Szkolenia z Salesforce Marketing Cloud Intelligence
Czy ta strona była pomocna?