Badanie B2B Commerce 2021

Artykuł

Badanie B2B Commerce 2021

Priorytety i kluczowe potrzeby technologiczne liderów sprzedaży i marketingu w B2BZapraszamy Państwa do udziału w pierwszej polskiej edycji badania Deloitte Digital B2B Commerce 2021. Jest to badanie opinii liderów sprzedaży i marketingu B2B, na temat sytuacji i kondycji polskich przedsiębiorstw dla tego obszaru.

Przejdź do ankiety

W badaniu skupiamy się na wpływie posiadania narzędzi B2B Commerce na funkcjonowanie firmy oraz zbadamy, jak kształtują się oczekiwania wobec tych narzędzi, a także jak przebiega ich wdrażanie. Dzięki temu będziemy mogli zderzyć oczekiwaną opłacalność takiej inwestycji z rzeczywistością i ocenić, co może być przyczyną niepowodzeń i niespełnienia oczekiwań.

 

Czym wyróżnia się nasze badanie?

  • Deloitte Digital cyklicznie prowadzi badanie opinii liderów marketingu, sprzedaży, obsługi klienta oraz doświadczeń klientów na wielu rynkach świata.
  • Wyniki badania przedstawiają opinie dyrektorów marketingu i sprzedaży na temat oczekiwanych trendów, priorytetów i planowanych działań firm. Jest to unikalny punkt widzenia, gdyż ze względu na pełnioną funkcję, posiadają ocenę nie tylko sytuacji gospodarczej kraju, ale również własnego przedsiębiorstwa i całej branży.

Chcielibyśmy zaprosić Państwo do udziału w tegorocznym badaniu oraz do podzielenia się niniejszym zaproszeniem z kolegami na stanowiskach zarządczych. Wypełnienie ankiety zajmie ok. 15 minut.

 

Wyniki badania zostaną opublikowane na przełomie marca i kwietnia bieżącego roku, a  jako uczestnicy badania otrzymacie Państwo:

  • Raport porównujący Państwa odpowiedzi z wynikami wszystkich uczestników i uczestników z Państwa branży
  • Zaproszenie na dedykowane webinarium nt. wyników badania
  • Jako pierwsi otrzymacie raport

Państwa odpowiedzi pozostaną całkowicie poufne i w żaden sposób nie będą bezpośrednio powiązane z Państwem ani z Państwa organizacją bez zgody.Czy ta strona była pomocna?