Badanie CMO - Sales & Marketing Leaders

Artykuł

Badanie CMO Survey 2019

Priorytety i kluczowe potrzeby liderów marketingu

Zapraszamy Państwa do udziału w pierwszej polskiej edycji badania Deloitte CMO Survey. Jest to badanie opinii dyrektorów marketingu, na temat oceny ich obecnej oraz przyszłej roli w strukturach firm, a także wpływy technologii na rozwój biznesu. Partnerami badania są Akademia Leona Koźmińskiego, Hays, IAB Polska oraz Jacek Kotarbiński.

Od 3 lat Deloitte realizuje Program CMO oferujący liderom marketingu wsparcie w rozwoju kariery i sieci kontaktów oraz wiedzę i usługi zaprojektowane dla CMO, CSO oraz CCO i ich organizacji. Jedną z inicjatyw jest badanie dyrektorów marketingu, które pierwszy raz będzie przeprowadzone w Polsce. Jesteśmy świadkami jak rzeczywistość biznesowa gwałtownie ewoluuje. Najbardziej widoczne są zmiany technologiczne, jednak technologia zaledwie zwiastuje całą lawinę transformacji, które przejdą wszystkie przedsiębiorstwa. Te zmiany zrewolucjonizują relacje marek z konsumentami i w znakomitej większości dotyczą całkowicie, lub częściowo obszaru marketingu oraz sprzedaży. W wyniku tego redefiniowana jest rola dyrektorów marketingu, którzy muszą się dostosować do nowych potrzeb i oczekiwań rynku ale także własnych organizacji.

Czym wyróżnia się nasze badanie?

  • Deloitte cyklicznie prowadzi badanie opinii dyrektorów marketingu na wielu rynkach świata.
  • Wyniki badania przedstawiają opinie dyrektorów marketingu i sprzedaży na temat oczekiwanych trendów, priorytetów i planowanych działań firm. Jest to unikalny punkt widzenia, gdyż CMO  ze względu na pełnioną funkcję, posiadają ocenę nie tylko sytuacji gospodarczej kraju, ale również własnego przedsiębiorstwa i całej branży.
     

Chcielibyśmy zaprosić Państwo do udziału w tegorocznym badaniu oraz do podzielenia się niniejszym zaproszeniem z kolegami na stanowiskach zarządczych. Wypełnienie ankiety zajmie ok. 15 minut.

Wyniki badania zostaną opublikowane w czerwcu i jako uczestnicy badaniaotrzymacie Państwo:

  • Raport porównujący Państwa odpowiedzi z wynikami wszystkich uczestników i uczestników z Państwa branży
  • Możliwość przeprowadzenia wewnętrznej dyskusji w Państwa organizacji na temat najważniejszych wniosków
  • Książkę autorstwa Klausa Schwaba  „Czwarta rewolucja przemysłowa”

 

Państwa odpowiedzi pozostaną całkowicie poufne i w żaden sposób nie będą bezpośrednio powiązane z Państwem ani z Państwa organizacją bez zgody.

Partnerem badania jest Akademia Leona Koźmińskiego.
Partnerem badania jest IAB Polska
Partnerem badania jest HAYS.
Partnerem badania jest Jacek Kotarbiński
Czy ta strona była pomocna?