Czy Polacy chcą korzystać z e-paragonów?

Artykuł

Czy Polacy chcą korzystać z e-paragonów?

Raport „Otwartość Polaków na e-paragony”

Luty 2023

Zapytaliśmy Polaków o to, jakie czynniki wpływają na ich decyzje o korzystaniu z elektronicznej wersji paragonów.

Cel badania:

Nasze badanie koncentrowało się na analizie znajomości e-paragonów wśród Polaków i ich otwartości na korzystanie z tego rozwiązania.
Respondentom zostały zadane pytania w zakresie m.in. znajomości rozwiązania, zainteresowania do skorzystania z e-paragonów, preferencji dotyczących metod otrzymania potwierdzenia zakupu oraz motywacji i barier do skorzystania z e-paragonów.
 

Główne wnioski z badania:

Od momentu wejścia w życie rozporządzenia, które umożliwiło wdrożenie e-paragonów na kasach online, minęło 1,5 roku, jednak wciąż 1/3 badanych nigdy nie słyszała o e-paragonach, co udowadnia, że budowanie świadomości Polaków o tym rozwiązaniu jest nadal konieczne.

Ponad 70% Polaków jest otwartych na korzystanie z e-paragonów, z czego aż 35% deklaruje się jako entuzjaści tego rozwiązania. Szczególnie przychylną grupą są osoby młode, wykształcone i mieszkające w większych miastach. Wysoka otwartość klientów będzie sprzyjać adopcji e-paragonów, gdy tylko pojawią się rozwiązania pozwalające im w łatwy, bezpieczny i szybki sposób otrzymać potwierdzenie zakupu.

Gotowość otrzymania przy kasie wyłącznie e-paragonu deklaruje 55% badanych, jednak wciąż 45% ankietowanych nie jest gotowych na całkowitą rezygnację z papierowego paragonu. Wśród nich 14% Polaków należy do grupy szczególnie opornych, którzy chcieliby zostać jedynie przy wersji papierowej. Podstawowym blokerem adopcji e-paragonu jest kwestia poczucia bezpieczeństwa własnych danych (58% ankietowanych), a także niechęć do posiadania kolejnej aplikacji w telefonie (53%).

Najbardziej pożądane metody otrzymania e-paragonu to SMS (27%), aplikacja agregująca e-paragony (24%) i e-mail (23%). Badani są zdecydowanie nieprzychylni dedykowanej do tego celu aplikacji rządowej (jedynie 1% poparcia). Dywersyfikacja kanałów cyfrowych, którymi będą dostarczane e-paragony będzie sprzyjała adaptacji tego rozwiązania w różnych grupach wiekowych, gdyż widać wyraźną różnicę w preferencjach w tym zakresie.

Biorąc pod uwagę, że większość ankietowanych jest otwartych na e-paragon, może to również wpłynąć na decyzje sprzedawców, aby wdrożyć taką formę paragonu. Z punktu widzenia dokumentacji oraz raportowania podatkowego takie rozwiązanie może być szczególnie interesujące dla sprzedawców, którzy poza paragonem fiskalnym, wystawiają konsumentom także faktury do paragonów i wysyłają je elektronicznie. Być może tacy sprzedawcy zdecydują się, aby wyłącznie wystawiać paragony w wersji elektronicznej, co w konsekwencji zmniejszy też liczbę dokumentów raportowanych do administracji skarbowej czy wpłynie na ilość danych uwzględnianych przy przygotowaniu pliku JPK_FA na żądanie organów podatkowanych. Sprzedawcy powinny jednak pamiętać, że e-paragony są rozwiązaniem dostępnym tylko w kasach online lub tzw. kasach wirtualnych.

Raport

„Otwartość Polaków na e-paragony”

Pobierz raportDocument

Zapraszamy na panel dyskusyjny:
E-paragony – czekać czy nie zwlekać?


Pierwsze zmiany już obowiązują, jednak czy koniec papierowych paragonów to odległa perspektywa?

Data wydarzenia:
23 marca 2023 r., godz. 12:00-13:00

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?