Analizy

Przywrócenie sankcji VAT oraz inne zmiany już od 1 stycznia 2017 r.

Nowelizacja ustawy o VAT, Ordynacji podatkowej oraz Kodeksu karnego skarbowego

W ostatnich tygodniach trwają w Ministerstwie Finansów prace nad projektem ustawy nowelizującej przepisy ustawy o VAT, Ordynacji podatkowej oraz Kodeksu karnego skarbowego, określany jako tzw. pakiet rozwiązań uszczelniających. Wejście w życie projektowanych zmian jest planowane na 1 stycznia 2017r.