PERSONALIZACJA 360 – Cykl wydarzeń

Artykuł

Odkryj poziom dojrzałości cyfrowej Twojej organizacji dzięki kompleksowej ocenie personalizacji

Narzędzie do kompleksowej oceny przeznaczone jest dla firm, zarówno nowych jak i doświadczonych w temacie personalizacji, które szukają sposobu na zidentyfikowanie kluczowych priorytetów, aby poprawić wydajność biznesu oraz potencjalnych braków w ich strategiach cyfrowych. Metoda badania została opracowana tak, aby relatywnie niewielkim nakładem oraz w szybki sposób zdiagnozować najważniejsze elementy do ulepszenia w kontekście personalizacji.

Personalizacja staje się kluczowym czynnikiem sukcesu dla wielu firm w dzisiejszym cyfrowym świecie. Nie wystarcza już podejśce komunikacji "one-to-all" dla klientów. Nieektóre firmy rozważają wdrożenie działań personalizacyjnych po raz pierwszy. Niektóre wdrażają w prosty sposób dostosowane wiadomości e-mail. Kilka z nich opanowało podstawy, ale chce przejść do bardziej zaawansowanych segmentacji i wdrożeń na skalę - chcą personalizować doświadczenia i komunikowanie wiadomości na podstawie indywidualnych preferencji i zachowań klientów.

Może zastanawiasz się jak zoptymalizować działania związane z automatyzacją marketingu? Albo przygotowujesz się do RFP pod rozwiązanie personalizacyjne, takie jak Adobe Target czy Saleforce Personalization? Czy też szukasz zwyczajnie sposobu na podniesienie zaangażowanie klientów, przychodów oraz zwrotu z inwestycji, to właśnie czas, aby poznać poziom dojrzałości personalizacji Twojej organizacji dzięki autorskiemu narzędziu Deloitte Digital - Personalization Maturity Assessment.

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że personalizacja jest kluczowym elementem każdej udanej strategii cyfrowej. Polega ona na połączeniu odpowiedniego komunikatu z odpowiednią osobą w odpowiednim czasie w stosownej sytuacji, w oparciu o to, co wiadomo o danej osobie. Jednak personalizacja może być skomplikowanym procesem wymagającym dogłębnego zrozumienia zdolności cyfrowych Twojej organizacji oraz potrzeb i oczekiwań Twoich klientów.

Aby pomóc Ci w tym procesie, stworzyliśmy narzędzie Personalization Maturity Assessment. Pozwala ono na holistyczną diagnozą podejścia Twojej organizacji do personalizacji doświadczeń opierając się na sześciu kluczowych wymiarach i 38 umiejętnościach.

Sześć wymiarów obejmuje markę i marketing, doświadczenia klienta, procesy i ludzi, treść i design, technologie marketingowe oraz dane i sztuczną inteligencję. Poprzez ocenę każdego z tych wymiarów przez pryzmat wielu umiejętności jak strategia zaangażowania różnych typów klientów czy optymalne wykorzystanie platform CRM (Customer Relationship Platforms) możemy określić poziom obecnej dojrzałości personalizacji Twojej organizacji oraz zidentyfikować obszary wymagające poprawy.

Personalization Maturity Assessment obejmuje również dedykowane warsztaty diagnozujące wyzwania, cele i ambicje Twojej organizacji. Po zakończeniu oceny będziesz miał jasny obraz poziomu dojrzałości personalizacji oraz listę sprioretyzowanych inicjatyw, które pomogą Ci poprawić efektywność Twojego biznesu.

Oprócz oceny, nasze dedykowane warsztaty diagnozują wyzwania, cele i ambicje Twojej organizacji. Współpracujemy z Tobą, aby opracować listę priorytetowych inicjatyw, które pomogą Ci poprawić swoje strategie cyfrowe i przesunąć Twoją organizację w kierunku bardziej zaawansowanego poziomu personalizacji.

Korzyści z przeprowadzenia badania Personalization Maturity Assessment są następujące:

  1. Poznanie poziomu zaawansowania personalizacji w firmie - badanie pozwala na zidentyfikowanie obszarów, w których firma jest dobrze rozwinięta oraz tych, które wymagają poprawy.
  2. Określenie wartości biznesowej personalizacji - badanie pozwala na ocenę wpływu personalizacji na wyniki biznesowe i określenie obszarów, w których personalizacja przynosi największe korzyści.
  3. Poznanie dobrych praktyk - badanie umożliwia poznanie m.in. doświadczeń konsumentów z innymi firmami z branży i tego co tworzy właściwą personalizację.
  4. Wskazanie kierunków rozwoju - badanie pozwala na wskazanie obszarów, które wymagają dalszego rozwoju, jak również określenie działań, które pozwolą na osiągnięcie wyższego poziomu personalizacji.

Skupienie się na personalizowaniu doświadczeń jest obecnie ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Firmy, które osiągają sukces w personalizacji, odnotowują nie tylko zwiększone zaangażowanie klientów oraz wyższy zwrot z inwestycji, ale też zdecydowanie taniej potrafią uzyskać wyższe przychody. Z personalizacją przewiduje się wzrost przychodów o 800 miliardów dolarów w ciągu najbliższych pięciu lat, więc jest to najwyższy moment na podjęcie działań.

W Deloitte Digital możemy pomóc Ci w podniesieniu strategii personalizacji Twojej organizacji, dzięki Personalization Maturity Assessment.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej i umówić się na kompleksową ocenę!

Czy ta strona była pomocna?