Raport: Dokąd zmierza Buy Now Pay Later w Europie

Artykuł

Raport 2022: Dokąd zmierza Buy Now Pay Later w Europie

Najnowsze trendy regulacyjne  

Listopad 2022 r.

W 2022 roku produkty Buy Now Pay Later (BNPL) w dalszym ciągu zyskują zainteresowanie wśród konsumentów oraz merchantów. Wraz z wrastającą popularnością zwróciły one również uwagę regulatorów dbających o bezpieczeństwo konsumentów na rynkach finansowych.

Gracze rynku BNPL – podmioty FinTech, Lendtech, Paytech, a także merchanci – wobec wyzwań regulacyjnych z jednej strony i oczekiwań konsumentów z drugiej – starają się współpracować, by zapewnić jak najbardziej innowacyjne rozwiązania BNPL. Do tego grona starają się dołączyć banki, posiadające największe bariery we wdrożeniach produktów finansowych, ale także największe doświadczenie i możliwości skalowania.

W raporcie skupiamy się na następujących kwestiach:

  • BNPL jako kredyt konsumencki,
  • Zagrożenia związane z produktami BNPL udzielanymi poza reżimem kredytu konsumenckiego,
  • Nadzór nad BNPL,
  • Alternatywne modele BNPL,
  • Banki na rynku BNPL,
  • Bankowy BNPL: nowe podejście.
Dokąd zmierza Buy Now Pay Later w Europie - najnowsze trendy regulacyjne

Document

Biuletyn prawny dla branży finansowej
Informacje dla sektora finansowego


Cykliczny przegląd najważniejszych zmian w prawie europejskim, w tym w prawie polskim, a także komentarze prawników zespołów Finansów i Bankowości Kancelarii Deloitte Legal.

Subskrybuj biuletyn

Blog Prawo Nowych Technologii

Innowacje i wszechobecna cyfryzacja napędzają wzrost przedsiębiorstw i są dziś nieodzownym elementem strategii każdej organizacji. W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, niezwykle ważna jest umiejętność stosowania odpowiednich regulacji prawnych i podatkowych.

Subskrybuj blog
Czy ta strona była pomocna?