Prawo Komunikacji Elektronicznej – nadchodzą rewolucyjne zmiany w sektorze usług łączności elektronicznej

Analizy

Prawo Komunikacji Elektronicznej – nadchodzą rewolucyjne zmiany w sektorze usług łączności elektronicznej 

#1 – Prawa Użytkowników Końcowych

Alert prawny 25/2020

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowane zostały dwa, niezwykle istotne dla szeroko rozumianego sektora łączności elektronicznej projekty ustaw. Projekt ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej (PKE) oraz projekt ustawy wprowadzającej Prawo Komunikacji Elektronicznej.

Głównym celem obu ustaw jest wdrożenie w Polsce przyjętej w grudniu 2018 r. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (EKŁE). Dyrektywa ta w sposób kompleksowy reguluje sektor łączności elektronicznej w Unii Europejskiej obejmując swoim zakresem cztery dotychczas obowiązujące dyrektywy łączności elektronicznej: ramową, dostępową, o usłudze powszechnej oraz o zezwoleniach.  Na jej wdrożenie do krajowych porządków prawnych państwa członkowskie mają termin do 21 grudnia 2020 r.

Projektowane przepisy mają zastąpić Prawo telekomunikacyjne, które obecnie szczegółowo reguluje aspekty związane z działalnością telekomunikacyjną. Zakres nowego Prawa Komunikacji Elektronicznej będzie jeszcze szerszy – obejmie bowiem nie tylko tradycyjny sektor usług telekomunikacyjnych, ale również zagadnienia związane z usługami OTT (Over-the-top) tj. komunikacją interpersonalną, która odbywa się bez wykorzystania numerów (np. poprzez komunikatory takie jak Messenger, Skype czy WhatsApp).

Nowe Prawo komunikacji elektronicznej będzie kompleksowo regulować obszar usług łączności elektronicznej, w tym zasady wykonywania działalności polegającej na świadczeniu usług komunikacji elektronicznej, bezpieczeństwo sieci i usług, gospodarowanie częstotliwościami, zasobami orbitalnymi oraz zasobami numeracji, prawa użytkowników końcowych usług łączności elektronicznej czy przetwarzanie danych telekomunikacyjnych. W wielu z tych obszarów wprowadzone zostaną rewolucyjne zmiany.

Projektowane przepisy obejmują także regulacje dotyczące przesyłania niezamówionych informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także marketingu bezpośredniego, cookies, czy tajemnicy komunikacji elektronicznej. Projekt wprowadza istotne zmiany w zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników usług łączności komunikacji elektronicznej. Szczególnej ochronie podlegać będą nie tylko osoby korzystający z tradycyjnych usług telekomunikacyjnych, ale także użytkownicy komunikatorów internetowych.

Ze względu na zakres materii objętej regulacją, projekt jest bardzo obszerny. Sama ustawa Prawo komunikacji elektronicznej zawiera aż 411 przepisów i liczy 266 stron. Z kolei ustawa wdrażająca zawiera kolejne 94 przepisy zamieszczone na 54 stronach. Na uwagi i opinie Ministerstwo Cyfryzacji oczekuje do 28 sierpnia 2020 r.

 

Poniżej przygotowaliśmy pierwszą analizę głównych zmian wynikających z projektu w zakresie obszaru dotyczącego praw użytkowników końcowych.
 

O czym dziś przeczytacie?

1. Nowa systematyka i zakres przedmiotowy ustawy

2. Zwiększenie poziomu ochrony niektórych rodzajów użytkowników końcowych

3. Umowa o świadczenie usług i nowe obowiązki informacyjne

4. Nowe przesłanki jednostronnej zmiany umowy

5. Nowy sposób wyliczania odszkodowania za przedterminowe rozwiązanie umowy

6. Ulga za urządzenie końcowe przy rozwiązaniu umowy

7. Zwrot środków prepaid

8. Oferty wiązane

9. Automatyczne przedłużanie umów

10. Usługa dodatkowego doliczenia do rachunku (direct billing)

11. Uproszczony proces zmiany dostawcy usług dostępu do internetu

Blog Prawo Nowych Technologii

Dowiedz się więcej

Prawo Komunikacji Elektronicznej 

#1 – Prawa Użytkowników Końcowych

Pobierz materiał w formie pdf 

Subskrybuj "Alerty prawne"

Otrzymuj powiadomienia na e-mail o nowych Alertach prawnych Deloitte Legal

Czy ta strona była pomocna?