Alerty prawne

Analizy

Alerty prawne

Najważniejsze zmiany w prawie

Bieżące zmiany w prawie omówione i skomentowane przez prawników Kancelarii Deloitte Legal

2016

Milczenie organu pod większą kontrolą (30/2016)

Wolumeny energii w aukcjach w 2017 r. (29/2016)

Adresy IP to dane osobowe (28/2016)

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych (27/2016)

Dofinansowania z PFRON w impasie (26/2016)

Nowe obowiązki na rynku OTC instrumentów pochodnych (25/2016)

Zmiana sposobu ustalania wynagrodzeń dla członków zarządów i rad nadzorczych (24/2016)

Konsultacje społeczne ws. założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o OZE (23/2016)

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (22/2016)

Hipoteka na nieruchomości rolnej - koniec zamieszania regulacyjnego (21/2016)

Nowe przepisy o delegowaniu pracowników (20/2016)

Uwierzytelnianie i komunikacja pomiędzy dostawcami usług płatniczych (19/2016)

Kary za niedostosowanie się do ograniczeń w poborze prądu (18/2016)

Nowe zasady przekazywania danych osobowych do USA (17/2016)

Nowelizacja ustawy Prawo wodne (16/2016)

Ustawa o efektywności energetycznej (15/2016)

Czy nowe obostrzenia dotyczące lokalizowania elektrowni wiatrowych zahamują rozwój tej gałęzi energetyki? (14/2016)

Oddelegowanie pracowników według nowych zasad (13/2016)

Rewolucja w obrocie nieruchomościami rolnymi (12/2016)

Większy nacisk na ochronę prywatności - ,,privacy by design” oraz ,,privacy by default’’ (11/2016)

Kolejne rozszerzenie uprawnień Prezesa UOKiK (10/2016)

Rozbieżności w orzecznictwie rozwiane (9/2016)

Zmiany w Kodeksie spółek handlowych (8/2016)

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (7/2016)

Rozporządzenie MAR (Market Abuse Regulation) i Dyrektywa MAD II (Market Abuse Directive) (6/2016)
Dziś (22 lutego 2016 r.) wchodzą w życie zmiany Kodeksu pracy dotyczące umów o pracę na czas określony (5/2016)
Umowa o pracę na czas określony. Nie daj się zaskoczyć nowelizacji Kodeksu pracy (4/2016)

Właśnie mija rok od wprowadzenia największej od 2007 roku nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (3/2016)

Jak wysokie kary dla menedżerów za naruszenia prawa konkurencji? Pierwsze wskazówki Prezesa UOKiK już dostępne (2/2016)

Rozporządzenie PRIIPs a KID (Key Information Document) (1/2016)

2015

Zmowy cenowe – Prezes UOKiK nakłada karę za kartel na rynku sprzedaży zegarków (22/2015)

Nowe zasady oferowania usług finansowych (21/2015)

Nowe zasady dot. uprawnień rodzicielskich już od stycznia 2016 r. (20/2015)

PSD 2 zmieni rynek nowoczesnych usług płatniczych (19/2015)

Użytkowanie wieczyste: konsekwencje nieskutecznego przekształcenia w prawo własności (18/2015)

Umowa o pracę na czas określony – jak ograniczać niepożądane konsekwencje pułapek nowych przepisów Kodeksu Pracy? (17/2015)

Długie terminy zapłaty w transakcjach handlowych nadal możliwe (16/2015)

REMIT oraz Prawo Energetyczne – ważne zmiany (15/2015)

Prawo upadłościowe i naprawcze - likwidacja pre-pack (14/2015)

Umowa o pracę na czas określony – fundamentalne zmiany już w 2016 r. (13/2015)

Czy mediacja pomoże przedsiębiorcy w szybszym uzyskaniu decyzji w urzędzie? (12/2015)

Dlaczego pracodawcy powinni zapobiegać mobbingowi w miejscu pracy? (11/2015)

Obligacje po zmianach (10/2015)

Zmiany umów o pracę na czas określony coraz bliżej (09/2015)

Sąd Najwyższy: Czynności prokurentów łącznych „niewłaściwych” są ważne. Dokumenty prawne dotyczące ustanowienia prokury mogą wymagać zmiany (08/2015)

Osoba prawna nie przekształci użytkowania wieczystego we własność (07/2015)

Od lipca sprawniejszy proces inwestycyjny (06/2015)

Czynsz może wzrosnąć w trakcie trwania umowy najmu (05/2015)

Sąd Najwyższy: Prokura łączna tylko z drugim prokurentem (4/2015)

Przekazywanie danych do państw trzecich – czy jest potrzebna zgoda GIODO? (3/2015)

Nowelizacja przepisów ustawy o ochronie danych osobowych (2/2015)

Nowe zasady udzielania gwarancji (1/2015)

Subskrybuj "Alerty prawne"

Otrzymuj powiadomienia na e-mail o nowych Alertach prawnych Deloitte Legal

Czy ta strona była pomocna?

Powiązane tematy