Praca zdalna i badanie trzeźwości - ustawa została uchwalona

Artykuł

Praca zdalna i badanie trzeźwości - ustawa została uchwalona

W dniu 1 grudnia 2022 r. Sejm uchwalił przepisy wprowadzające pracę zdalną i badanie trzeźwości do Kodeksu Pracy. Pracodawcy i pracownicy od dawna na nie oczekują.

Alert prawny | Prawo HR | 3/2022

Czy to oznacza, że nowe przepisy już obowiązują? – NIE

Czy to oznacza, że Pracodawcy powinni spokojnie czekać? – NIE

Czy już teraz trzeba przygotowywać firmę na nowe przepisy? – TAK!!!

 

Co jest istotne dla Pracodawców:

Praca zdalna:
 • Uchylona zostanie praca zdalna na podstawie tzw. ustawy covidowej.
 • Przepisy dotyczące pracy zdalnej wejdą w życie po 2 miesiącach od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.
 • Praca zdalna będzie obowiązywać w 3 wariantach: (1) za zgodą obu stron, (2) na polecenie pracodawcy albo (3) tzw. praca zdalna okazjonalna (na wniosek pracownika).
 • Praca zdalna okazjonalna może trwać nie dłużej niż 24 dni rocznie.
 • Trzeba będzie ustalić zasady pracy zdalnej w porozumieniu albo w regulaminie.
 • Jeśli w firmie nie ma związków zawodowych – najwyższy czas na wybranie przedstawicieli pracowników.
 • Będzie nowy, obowiązkowy benefit dla pracowników - ekwiwalent lub ryczałt za pracę zdalną. Trzeba będzie go szczegółowo obliczać i wypłacać (ale tylko za dni pracy poza biurem).
 • Miejsce pracy zdalnej będziemy musieli wpisywać do umowy o pracę albo do aneksu.
 • Firma będzie pokrywała koszty internetu, telefonu, energii elektrycznej wykorzystywanej do pracy zdalnej. Zapewni też niezbędne narzędzia i materiały.
 • Konieczne będzie opracowanie nowych ocen ryzyka zawodowego przez BHP oraz nowych procedur ochrony danych i tajemnicy przedsiębiorstwa.

 

Badanie trzeźwości:
 • Przepisy dotyczące badania trzeźwości wejdą w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
 • Jeśli firma będzie chciała badać trzeźwość pracowników oraz przeprowadzać badania na obecność środków działających podobnie do alkoholu, już teraz trzeba poszukać dostawców odpowiedniego sprzętu.
 • Musimy opracować procedurę, uzgodnić ją ze związkami zawodowymi oraz wprowadzić do regulaminu pracy bądź układu zbiorowego pracy.
 • Taki proces zajmuje znacznie dłużej niż 14 dni, które nam daje ustawodawca. Warto zacząć przygotowywać się już dziś.

 
Dział Prawa HR w Kancelarii Deloitte Legal jest do Państwa dyspozycji w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.

Chcesz być na bieżąco?
Zapraszamy też do śledzenia naszego .

Zapraszamy do kontaktu!

Czy ta strona była pomocna?