Tarcza 2.0

Analizy

Tarcza 2.0 - zawieszenie terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Dodatkowy czas na zdecydowane działania celem odzyskania płynności przedsiębiorstw

Alert prawny 13/2020

W pierwszej tzw. tarczy antykryzysowej pojawiły się przepisy stanowiące o zawieszeniu terminów sądowych, procesowych i wynikających z przepisów prawa administracyjnego. Powyższe uregulowania nie obejmowały jednak zawieszenia obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Kwestia ta jest nadzwyczaj aktualna w bieżącej sytuacji, kiedy wielu przedsiębiorców było zmuszonych do wstrzymania prowadzonej działalności. Finalnie uregulowanie powyższego problemu znajduję się w ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 tzw. Tarczy 2.0, która została podpisana przez Prezydenta w dniu 17 kwietnia 2020 r., zaś zgodnie z jej treścią przepis dot. zawieszenia terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości wchodzi w życie z mocą od dnia 13 kwietnia 2020 r.

W nowej ustawie znalazł się przepis mówiący o zawieszeniu biegu terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości tj. niewypłacalność dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a powodem niewypłacalności jest COVID-19. Przy czym zastosowano tutaj domniemanie prawne, że jeśli stan niewypłacalności powstał w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 – powodem jego zaistnienia jest COVID-19.

Aby w pełni zrozumieć konsekwencje powyższego rozwiązania, należy przypomnieć, że dotychczas obowiązywał obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni od zaistnienia stanu niewypłacalności. O niewypłacalności zaś możemy mówić, kiedy albo utraciliśmy zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, albo zobowiązania pieniężne przekraczają wartość majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące. Co do zasady – zgodnie z domniemaniem prawnym - przyjmuje się, że przesłanka niewypłacalności została spełniona, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Termin ten liczy się od daty, kiedy najstarsze z niezapłaconych zobowiązań stało się wymagalne.

Restrukturyzacja i upadłość

Prowadzenie działalności gospodarczej niejednokrotnie zaskakuje. Czasami pomimo okresu wzrostu, rynek wymaga na przedsiębiorstwach wewnętrznej reorganizacji. Dlatego ustawodawca wprowadził możliwość przeprowadzenia sądowych postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Dowiedz się więcej

Upraszczając, jeśli utrata zdolności do spłacania wymagalnych zobowiązań nastąpiła podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a powodem niewypłacalności jest COVID-19 – termin do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości ulega zawieszeniu.

Aleksandra Witowska | Deloitte

W tym czasie przedsiębiorca powinien skupić się na działaniach mających na celu przywrócenie płynności finansowej, czy to poprzez restrukturyzację pozasądową czy też sądową. Nie zapominajmy również, że nasza sytuacja może być uzależniona od powodzenia naszych kontrahentów - zatem zasadnym jest również przeprowadzenie weryfikacji aktualnych i przyszłych zagrożeń dla naszej sytuacji finansowej.

Wprowadzone rozwiązanie chroni kadrę menadżerską przed odpowiedzialnością za brak złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w dotychczasowym 30-dniowym terminie, jednak nie chroni przedsiębiorstwa przed konsekwencjami utraty płynności. Dlatego, każdy podmiot, który może się mierzyć z problemami finansowymi w najbliższym czasie powinien podjąć szybkie i zdecydowane działania mające na celu przywrócenie płynności finansowej. W pierwszej kolejności należy skupić się na podjęciu rozmów z wierzycielami finansowymi i handlowymi, a także próbie uzyskania dodatkowego finansowania. Jeśli te środki nie wystarczą, a niezbędna będzie ochrona przed wierzycielami, warto wtedy rozważyć restrukturyzację sądową.

Agnieszka Ziółek | Deloitte

Cykl webcastów: Tarcza antykryzysowa


Tarcza antykryzysowa - Rządowe drogowskazy dla przedsiębiorców w obliczu pandemii

> Odsłuchaj nagranie

Tarcza antykryzysowa - Wpływ COVID-19 na inwestorów działających w ramach Polskiej Strefy Inwestycji i SSE

> Odsłuchaj nagranie

Tarcza antykryzysowa - Nowe możliwości finansowego wsparcia dla pracodawców w walce z COVID-19

> Odsłuchaj nagranie

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

Subskrybuj "Alerty prawne"

Otrzymuj powiadomienia na e-mail o nowych Alertach prawnych Deloitte Legal

Więcej informacji: Combating COVID-19 with resilience

Czy ta strona była pomocna?